4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 91

4. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 91 – 2020 – 2021 Eğitim Yılı

Soru: Bir çiftlikteki ineklerin ve tavukların ayak sayılarının toplamı 700’dür. Bu çiftlikte 100 tane inek olduğuna göre kaç tavuk vardır?

A) 75
B) 100
C) 150
D) 200

Cevap: İneklerin 4, tavukların ise 2 ayakları bulunmaktadır. İneklerin sayısını biliyoruz 100, tavukların sayısına da t diyelim ve eşitliğimizi oluşturalım.

100×4 + 2xt = 700 olur
2t + 400 = 700
2t = 300

t = 150 olarak buluruz. Bu durumda tavukların sayısı 150 dir.

Soru: Bir çiftçi ürettiği 2275 kg soğanı 25 kilogramlık çuvallara doldurmuştur. Bu çiftçi çuvallardan birini 36 liraya sattığına göre tüm çuvalları sattığında en az kaç lira gelir elde eder?

A) 2365
B) 2644
C) 2856
D) 3276

Cevap: İlk önce 2275 kg soğanın kaç adet 25 kilogramlık çuvala koyulabileceğini bulalım sevgili öğrenciler.

2275/25 = 91 adet çuvala koyulur. 1 adet çuvalı 36 liraya sattığına göre, 91 adet çuvalı;

91×36 = 3276 liraya satar.

Soru: Bir iş ilanına toplam 92 erkek, 85 kadın aday başvurmuştur. İlana başvuran erkek adayların yarısının, kadın adayların ise beşte birinin başvurusu geçersiz sayılmıştır. Başvurusu geçerli olmayan erkek ve kadın aday sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 114
B) 95
C) 78
D) 63

Cevap: İlana başvuran erkek adayların yarısı 92/2 = 46 yapar.

İlana başvuran kadın adayların beşte biri ise 85/5 = 17 yapar.

Bu durumda başvurusu geçerli olmayan erkek ve kadın aday sayısı 46 + 17 = 63 kişi yapar.

Bir cevap yazın