4. Sınıf Matematik Çıkarma İşlemi Problemleri

4. Sınıf Matematik Çıkarma İşlemi Problemleri, Soruları ve Çözümlerinin olacağı bu yazımızda zorluk ve kolaylık derecelerine göre ayrılmış örnek test sorularını paylaşacağız sevgili öğrenciler. Sorulara geçmeden önce 4. Sınıf Çıkarma İşlemi Konu Anlatımı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Soru 1: Aşağıdaki çıkarma işlemlerini inceleyelim.

 

Soru 2: Emre, tutumlu bir çocuk olduğu için bisikletini kendi biriktirdiği para ile almak istemektedir. Beğendiği bisikletin fiyatı 325 TL’dir. Emre’nin kumbarasında 146 TL olduğuna göre daha ne kadar para biriktirmesi gerektiğini sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediniz.

Cevap: Verilen sayıları en yakın onluğa yuvarlarsak arkadaşlar

325 i 330 olarak
146 yı ise 150 olarak yuvarlarız.

Para biriktirmesi gereken miktarı ise 330 – 150 = 180 TL olarak buluruz.

 

Soru 3: Bir çiftlikte 674 tane koyun vardır. Koyunların 448 tanesi kırpılmak için götürülmüştür. Geriye kalan koyunların sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediniz.

Cevap: Verilen sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlarsak arkadaşlar

674 ü 700 olarak
448 i ise 400 oalrak yuvarlarız.

Geriye kalan koyunların sayısı 700 – 400 = 300 adettir.

 

Soru 4: Okulumuzda yapılan deprem tatbikatına toplam 430 öğrenci katıldı. Birinci ve ikinci kattan 300 öğrenci bahçeye çıktı. Üçüncü katta kaç öğrenci olduğunu zihinden bulalım.

 

Soru 5: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda belediye, okulumuza 450 tane hikâye kitabı gönderdi. 300 tanesi öğrencilere dağıtıldı.
Dağıtılmayan kaç hikâye kitabı olduğunu bulalım.

 

Soru 6: Bir anaokulu, sağlıklı bir sabah kahvaltısı için tavuk çiftliğinden 690 tane yumurta almıştır. Yumurtaların 60 tanesi kırılmıştır. Kaç tane sağlam yumurta kaldığını bulalım.

690’dan onar onar geri sayılmıştır.
690 – 60 = 630 tane yumurta sağlamdır

 

Soru 7: Ayça alışveriş için 375 TL bütçe ayırmıştır. Alışveriş listesi 284 TL tutmuştur. Ayça’nın tahmini ne kadar parası kaldığını birlikte inceleyelim.

 

Soru 8: Yardımlaşma konulu resim yarışmasına Yunus Emre İlkokulundan 274 öğrenci, Fatih İlkokulundan 142 öğrenci katılıyor. İki okuldan katılan öğrenci sayıları arasındaki farkı tahmin ederek inceleyelim.

 

Soru 9: “Engelleri Aşalım” projesi kapsamında 856 metrelik yürüyüş etkinliği düzenlenmiştir. Etkinliğe katılan Eylül, 221 metre yürüdüğüne göre geriye kaç metre yolu kalmıştır? Sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak farkı tahmin ediniz.

Cevap: İlk önce gerçek sonucu bulalım arkadaşlar

856 – 221 = 635 metre yolu kalmıştır.

Şİmdi de sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak sonucu tahmin edelim.
856 yı en yakın onluğa yuvarlarsak 860 olur
221 i en yakın onluğa yuvarlarsak 220 olur.

Farkı da 860 – 220 = 640 olarak buluruz.

 

Soru 10: “Sorumluluklarımı Biliyorum” adlı tiyatro oyunu için 1438 adet bilet basılmıştır. Biletlerin 1245 adedi satılmıştır. Satılmayan bilet sayılarını en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediniz.

Cevap: Verilen sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlarsak arkadaşlar

1438 i 1400 olarak
1245 i ise 1200 olarak yuvarlarız.

Satılmayan bilet sayısı ise 1400 – 1200 = 200 adet olarak tahmin etmiş oluruz.

 

Soru 11: Gökhan ve İpek, okul kütüphanesinin düzenlenmesinde gönüllü olarak görev aldılar. Düzenlenmesi gereken 521 kitabın 364 tanesini raflardaki yerlerine yerleştirdiler. Geriye kalan kitap sayısını, en yakın yüzlüğe yuvarlayarak bulunuz.

Cevap: Verilen sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlarsak arkadaşlar

521 i 500 olarak
364 ü ise 400 olarak yuvarlarız.

Geriye kalan kitap sayısı ise 500 – 400 = 100 adet olur.

 

Soru 12: Batu’nun evi ile gideceği bakkalın arasındaki mesafe 564 m’dir. Batu 328 m yürüdüğüne göre geriye yürüyeceği kaç m kaldığını tahmin ediniz. Tahmini sonucunuz ile işlem sonucunuzu karşılaştırarak farkı bulunuz.

Cevap: Gerçek sonuç değeri 564 – 328 = 236 metredir.

Tahmini cevabımız ise 564 ü 600 gibi düşünüp
328 i de 300 gibi düşünürsek
tahmini cevabımız 600 – 300 = 300 metredir.
Tahmini cevap ile gerçek cevap arasındaki fark ise

300 – 236 =64 metredir.

 

Soru 13: Ecrin, bisiklet turnuvasına katılmıştır. Bisikletle yol alacakları mesafe 3240 metredir. Ecrin, yolun 1264 metresini gittiğine göre geriye ne kadar mesafesi kalmıştır?

Cevap: Gitmiş olduğu yolu, toplam yl mesafesinden çıkartırsak

3240 – 1264 = 1976 metre olarak yanıtı bulmuş oluruz.

 

Soru 14: Samsun’da yardımsever mahalle sakinleri, ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere 1760 adet gıda kolisi hazırlamışlardır. Birinci hafta kolilerin 475 adedi dağıtılmıştır. İkinci hafta, birinci hafta dağıtılandan 27 eksik koli dağıtılmıştır. Buna göre geriye kaç adet koli kalmıştır?

Cevap: İkinci hafta, birinci hafta dağıtılandan 27 eksik koli dağıtıldığına göre

ikinci hafta 475 – 27 = 448 koli dağıtılmıştır.
İki haftada toplam 475 + 448 = 923 koli dağıtılmıştır.

Geriye ise 1760 – 923 = 937 koli kalmıştır.

 

Soru 15: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak yürüttüğü “Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın” projesi kapsamında Bursa ilinde 1710 öğrenci sinema filmi izlemiştir. Film izleyen 786 öğrenci erkek olduğuna göre film izleyen kız öğrencilerin sayısını bulunuz.

Cevap: Toplam kişi sayısından erkek öğrencileri çıkartırsak

1710 – 786 = 724 kişi kız öğrencidir.

Bir cevap yazın