4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2019 – 2020

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2019 – 2020 dönemine ait kitabın yanıtlarını bu sayfamızda paylaşacağız.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları sayfa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 ve diğer Ders Kitabı sayfalarınn çözümlerini bu yazımızda bulabilirsiniz.

Sorular kitabın en başından sonuna kadar sıralı olarak çözümleri ile birlikte paylaşılacaktır.

1. ÜNİTE SORULARININ CEVAPLARI

Soru: 22 metre uzunluğundaki kurdele topundan 6 metre 75 cm kullanılırsa geriye kaç cm kurdele kalır?

Cevap: Kurdelenin toplam uzunluğu 22 metreymiş. Bunun 6 metresi ve bir de 75 cm i kullanılmış. İlk önce 6 metreyi çıkartalım.

22 – 6 = 16 metre kurdele kalır. Birde 75 cm i çıkarmamız gerekiyor.

1 metre 100 cm di bildiğiniz gibi O halde

100 – 75 dersek 25 cm kalır.

Geriye 15 metre 25 cm kurdele kalmış olur.

 

Soru:  6782 sayısının okunuşu

Cevap: sayının okunuşu arkadaşlar

Altın bin yedi yüz seksen iki

 

Soru: 3609 sayısının okunuşu

Cevap: sayının okunuşu arkadaşlar

Üç bin altıyüz dokuz

 

Soru: 2843 sayısının okunuşu

Cevap: sayının okunuşu arkadaşlar

İki bin sekizyüz kırk üç

 

Soru: 7164 sayısının yazılışı ve okunuşu

Cevap: sayının okunuşu arkadaşlar

Yedi bin yüz altmış dört

 

Soru: İki bin on yedi rakamla ve sayıyla yazılışı nedir

Cevap: sayının rakamla yazılışı arkadaşlar

12017 dir.

 

Soru: Sekiz bin yüz elli bir rakamla ve sayıyla yazılışı nedir

Cevap: sayının rakamla yazılışı arkadaşlar

8151 dir

 

Soru: Beş bin yedi yüz yirmi iki rakamla ve sayıyla yazılışı nedir

Cevap: sayının rakamla yazılışı arkadaşlar

5722 dir.

 

Soru: Dört bin dört yüz on rakamla ve sayıyla yazılışı nedir

Cevap: sayının rakamla yazılışı arkadaşlar

4410 dur

 

Soru: Aşağıda verilen altı basamaklı sayıların okunuş ve yazılışları ile ilgili eksik verilen bilgileri tamamlayınız.

Cevap: Soruların cevaplarını karşılarında bulabilirsiniz.

211 144 >>  ikiyüz onbirbin yüz kırk dört

561 800 >> beşyüz altmış bir bin sekiz yüz

Yüz yedi bin iki yüz on sekiz >> 107 218

Yedi yüz kırk dört bin doksan >> 744 090

980 969 >> dokuz yüz seksen bin dokuz yüz altmış dokuz

 

Soru: 483 890 sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır?

Cevap: Soruda ki tekrar eden sayı değerleri sadece 8 dir. Bunların da basamak değerleri 483 teki için 80000 dır, 890 daki ise 800 dür.

Bu ikisinin toplamı ise 80.000 + 800 = 80.800 dür.

 

Soru: 304 582 sayısının basamak isimleri nelerdir? Bu sayı abaküs üzerinde nasıl gösterilir?

Cevap: Sorudaa verilen basamak değerleri sırasıyla

2 >> birler

8 >> onlar

5 >> yüzler

4 >> binler

0 >> on binler

3 >> yüz binler

 

Soru: Hayvanların tuttukları panolardaki rakamlarla aşağıda istenen sayıları oluşturunuz. Oluşturduğunuz sayıların okunuşunu ve yazılışlarını boşluklara yazınız

Sayılar 7  4  0  5  2  1

a) Tüm rakamlarla oluşabilecek altı basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır?

Cevap: En büyük soru sorulduğuna göre en başa en büyük sayıları yazmamız gerekiyor. O halde 754 210 olur.

b) Tüm rakamlarla oluşabilecek altı basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?

Cevap: En küçük doğal sayı için ise en başa en küçük sayıları yazmamız gerekiyor Tani en başa 0 gelmemeli.

O halde sayımız 102 457 olur.

c) Aslan giderse kalan rakamlarla yazılabilecek en büyük doğal sayı kaç olur?

Cevap: Aslan için sayı değeri 5 olarak verilmiş. Bu durumda yazılabilecek en büyük sayı değeri  74 210 olur.

d) Ayı ve kurbağa giderse kalan rakamlarla yazılabilecek en küçük doğal sayı kaç olur?

Cevap: Ayı nın değeri 0 , kurbağanın değeri ise 2 dir. Bu sayıları çıkardığımızda yazabileceğimiz en küçük sayı değeri  1 457 olur.

 

Soru: Birler bölüğünde 154, binler bölüğünde 648 olan 6 basamaklı sayıyı aşağıdaki kutuya yazınız.

Cevap: binler bölüğü, birler bölüğünden daha önce geldiğine göre

yanıtımız 648 154 olmalıdır.

 

Soru: Aşağıda verilen doğal sayıların bölüklerindeki rakamları yazınız.

Sayı: 8432: ……………….binler bölüğü………………. birler bölüğü
Sayı: 36 564: ……………….binler bölüğü………………. birler bölüğü
Sayı: 543 100: ……………….binler bölüğü………………. birler bölüğü
Sayı: 490 543: ……………….binler bölüğü………………. birler bölüğü

Cevap: Cevapları aşağıda bulabilirsiniz.

Sayı: 8432: 8 binler bölüğü 432 birler bölüğü
Sayı: 36 564: 36 binler bölüğü 564 birler bölüğü
Sayı: 543 100:  543 binler bölüğü 100 birler bölüğü
Sayı: 490 543: 490 binler bölüğü 543 birler bölüğü

 

Soru: Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

543 876 sayısının on binler basamağında ………… rakamı vardır.
870 300 sayısının yüzler basamağında ………… rakamı vardır.
180 368 sayısının on binler basamağındaki sayının basamak değeri …………
987 654 sayısının yüz binler basamağındaki sayının basamak değeri ………….

Cevap: Yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

543 876 sayısının on binler basamağında 4 rakamı vardır.
870 300 sayısının yüzler basamağında 3 rakamı vardır.
180 368 sayısının on binler basamağındaki sayının basamak değeri 80 000
987 654 sayısının yüz binler basamağındaki sayının basamak değeri 900 000

 

Soru: Aşağıdaki boşluklara çözümlemesi verilen sayıları yazınız.

a) 4 binlik + 5 yüzlük + 2 birlik + 6 onluk = ………………………..
b) 4 onluk + 1 yüzlük + 5 on binlik + 7 birlik = …………………………
c) 9 yüz binlik + 4 on binlik + 3 binlik + 7 yüzlük + 6 onluk + 1 birlik = ………………………..

Cevap: Yanıtları aşağıda belirtiyoruz.

a) 4 binlik + 5 yüzlük + 2 birlik + 6 onluk = 4562
b) 4 onluk + 1 yüzlük + 5 on binlik + 7 birlik = 50147
c) 9 yüz binlik + 4 on binlik + 3 binlik + 7 yüzlük + 6 onluk + 1 birlik = 943761

 

Soru: Elif’in 145 TL’si vardı. Ramazan Bayramı’nda dört aile büyüğünden yüzer lira harçlık aldı. Elif’in ne kadar para biriktirmiş olduğunu birlikte inceleyelim.

Cevap: dört aile büyüğünden yüzer lira harçlık aldığına göre 4 adet 100 TL almış oluyor. O halde

100 + 100 + 100 + 100 + 145 = 545 TL parası olmuş olur.

 

Soru: İlde yapılan bayrak yarışında yarışmacıların 1000 metre koşması, daha sonra ellerindeki bayrağı takım arkadaşına vermesi gerekiyor. Bayrak teslim noktalarını belirlemek için her saymada önceki sayıya 1000 ekleyelim. Serkan, Ela, Murat ve Ayla’nın koşacakları mesafeyi inceleyelim.

Cevap: 4 kişinin koşacağı mesafe toplamda

1000 + 1000 + 1000 + 1000 = 4000 metredir.

 

Soru: İlde yapılan bayrak yarışında yarışmacıların 1000 metre koşması, daha sonra ellerindeki bayrağı takım arkadaşına vermesi gerekiyor. Bayrak teslim noktalarını belirlemek için her saymada önceki sayıya 1000 ekleyelim. Serkan, Ela, Murat ve Ayla’nın koşacakları mesafeyi inceleyelim.

Cevap: 4 kişinin koşacağı mesafe toplamda

1000 + 1000 + 1000 + 1000 = 4000 metredir.

 

Soru: Ömer ve babası, arabalarının yağını ve suyunu her 1000 km’de kontrol ediyorlar. 3000 km’de bakmayı unutmuşlar. Unuttuklarını fark edip arabanın sayacına bakınca sayacın 3234 km’de olduğunu görmüşler. Ömer’in babası ile birlikte 10 000 km bakımına kadar hangi km’lerde kontrolleri yapacağını belirleyelim.

Cevap: Sırasıyla gidersek

3234 4234 5234 6234 7234 8234 9234 olarak cevabı buluruz.

 

Soru: Fuat bir dağ bisikleti alıyor. 2250 lira peşinat verip kalan tutarı 1000 liralık taksitler ile ödemeyi planlıyor. Her ay yapacağı ödeme ile toplam ödemiş olacağı tutarı gösteren tabloya bakalım.

Cevap: 2250 3250 4250 5250 6250 7250 8250 9250 olarak bulunur.

 

Soru: Okulda sınıflar arası yapılan engelli koşu yarışında Mehmet, her 100 metrede bir engelin üzerinden atlıyor. Yarış içinde 5 engel atladığına göre engellerin bulunduğu mesafeleri noktaların üzerine yazınız.

Cevap: Sırasıyla 100, 200, 300, 400 ve 500 olur.

 

Soru: Minik köpeğin gücünü koruyup kulübesine gidebilmesi için her 100 metrede 1 kemik yemesi gerekiyor. Aşağıdaki görsele göre kemikleri yiyerek kulübesine gidebilmesi için kaç metre gitmesi gerektiğini bulunuz

Cevap: Toplam da 7 adet kemik olduğuna göre 100 metre den toplam 700 metre gitmesi gerekir.

 

Soru: Okullar arası düzenlenen atık pil toplama kampanyasında, her 1000 pil toplandığında okul bir flama kazanmaktadır. Cumhuriyet İlkokulu, bu kampanyada 10 flama kazanmıştır. Biner biner sayarak Cumhuriyet İlkokulundaki öğrencilerin kaç pil topladığını bulunuz

Cevap: 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 = 10 000 pil toplanmıştır.

 

Soru: Bazı illerimize ait nüfus sayımının sonuçları aşağıda listelenmiştir. Belirtilen nüfus verilerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

Bayburt = 90 154

Kilis = 130 825

Çankırı = 183 880

Cevap: Soruda verilenlere göre sıralama Bayburt < Kilis < Çankırı

 

Soru: Ülkemizde bulunan dağların yükseklikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dağların yüksekliklerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

Dağların Adı Dağların Yüksekliği
Van – Süphan Dağı = 4058 m
Ağrı Dağı = 5165 m
Kayseri – Erciyes Dağı = 3916 m

Cevap: Dağların küçükten büyüğe doğru sıralanışı

Erciyes Dağı < Süphan Dağı < Ağrı Dağı

 

Soru: Aşağıda verilen hayvanların kütlelerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız

Fil = 5000 kg,  Su aygırı = 3500 kg  , Zürafa = 1500 kg  Balina 175 000 kg

Cevap: Büyükten küçüğe doğru sıralama sorulduğu için

Balina > Fil > Su Aygırı >Zürafa

 

Soru: Yukarıda araçların gittiği yolların uzunluğu verilmiştir. Verilen yol uzunluklarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

149 218 km    35 381 km     101 203 km     66 114 km

Cevap: Küçükten büyüğe doğru sorulduğu için

35 381 km < 66 114 km < 101 203 km < 149 218 km olur.

 

Soru: Cemil, elindeki kibritlerle aşağıdaki gibi şekiller oluşturuyor. Cemil’in 1 sayısına karşılık gelen şekli oluşturmak için dört, 2 sayısına karşılık gelen şekli oluşturmak için yedi, 3 sayısına karşılık gelen şekli oluşturmak için on kibrite ihtiyacı vardır. Cemil, örüntünün her bir şeklini oluşturmak için her defasında aynı kuralı kullanıyor. Cemil’in 4 sayısına karşılık gelen şekli oluşturabilmek için kaç kibrite ihtiyacı vardır?

Cevap: Verilen örneklere baktığımızda hep sayının 3 katının 1 fazlası kadar kibrit kullanılmış.

Yani örneğin 2 sayısı için 2×3= 6 olur 6 + 1 = 7 adet kibrit kullanılmış.

4 için ise aynı mantıkla yola çıkarsak

4×3 = 12 olur Buradan da 12 + 1 = 13 olarak yanıt bulunur.

 

Soru: Bir dağcı tüm güvenlik ekipmanları ile yola çıkmıştır. İlk gün 1568 metre, ikinci gün 2674 metre ve üçüncü gün 1309 metre tırmanmıştır. Bu dağcı toplam kaç metre tırmanış yapmıştır?

Cevap: Tüm mesafeyi toplarsak

1568 + 2674 + 1309 = 5551 metre tırmanmıştır.

 

Soru: Bir çıkarma işleminde eksilen 7205, çıkan 2971’dir. Fark kaçtır?

Cevap: 7205 – 2971 = 4234 olarak farkı buluruz.

 

Soru: Bir çıkarma işleminde eksilen 3000 azaltılırsa fark nasıl değişir?

Cevap: Eksilen sayı 3000 azaltılırsa fark değeri de 3000 azalır.

 

Soru: Bir fırıncı, 570 ekmeğin 400 tanesini sattı. Geri kalanını sokak hayvanları için bağışladı. Fırıncının kaç ekmek bağışladığını zihinden bulunuz. Cevabınızı kutuya yazınız.

Cevap: 570 – 400 = 170 adet ekmeği hayvanlara bağışlamıştır.

 

Soru: Semih, 160 sayfalık kitabın 50 sayfasını okudu. Geriye okunmamış kaç sayfa kaldığını zihinden bulunuz. Cevabınızı kutuya yazınız.

Cevap:160 – 50 = 110 sayfa okunmamış sayfa kalmıştır.

Soru: Rakamları aynı olan beş basamaklı en küçük doğal sayı

Cevap:Cevabımız 11111 dir.

 

Soru: Rakamları aynı olan beş basamaklı en küçük doğal sayı

Cevap:Cevabımız 11111 dir.

 

Soru: 49 208 sayısında, on binler basamağındaki rakamla binler basamağındaki rakam değişince oluşacak yeni sayı

Cevap: on binler basamağındaki rakam 4

binler basamağındaki rakam ise 9 dur. Bunların yerini değştirirsek

yeni sayımız 94 208 olur.

 

Soru: 5, 7, 0, 9, 3, 6 rakamları ile yazılabilecek rakamları farklı altı basamaklı en büyük doğal sayı

Cevap:En büyük doğal sayı istendiğine göre

976 530 olarak en büyük sayıyı buluruz.

 

Soru: Binler basamağında 0 olan altı basamaklı en büyük doğal sayı

Cevap: en büyük sayı istendiğinden

990 999 olur.

 

Soru: Yandaki rakamlar ile yazılabilecek rakamları farklı 4 basamaklı en büyük doğal sayı ile rakamları farklı 4 basamaklı en küçük doğal sayının farkını bulunuz.  3, 5, 8, 1

Cevap: rakamları farklı 4 basamaklı en büyük doğal sayı 8531 olur

rakamları farklı 4 basamaklı en küçük doğal sayı 1358 olur.

Bu iki sayının farkı ise 8531 – 1358 = 7173 olur.

 

Soru: 1410 + 2712 + 3178 = ……………
Toplama işleminde …………… yerine yazılması gereken sayıyı bulunuz.

Cevap: 3 sayının toplamı 7300 eder.

 

Soru: 654 doğal sayısını Nazlı en yakın onluğa, Adem ise en yakın yüzlüğe yuvarlamıştır. Bu iki arkadaşın bulduğu sonuçların toplamını bulunuz.

Cevap: Nazlı en yakın onluğa yuvarlarsa 650 olur.

Adem ise en yakın yüzlüğe yuvarlarsa 700 olur.

Bu iki sayının toplamı ise 650 + 700 = 1350 olur.

 

Soru: 654 doğal sayısını Nazlı en yakın onluğa, Adem ise en yakın yüzlüğe yuvarlamıştır. Bu iki arkadaşın bulduğu sonuçların toplamını bulunuz.

Cevap: Nazlı en yakın onluğa yuvarlarsa 650 olur.

Adem ise en yakın yüzlüğe yuvarlarsa 700 olur.

Bu iki sayının toplamı ise 650 + 700 = 1350 olur.

 

Soru: Yukarıda verilen sıralamada “?” ile belirtilen yere aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?

26 344 < ? < 29 201

Cevap: 8 303 olarak cevabı buluruz.

 

Soru: Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin onlar ve on binler basamağında aynı rakam yer almaktadır?

A) 78 067     B) 34 234       C) 65 957       D) 82 234

Cevap:  Cevabımız B şıkkı olan 34 234 sayısıdır. He riki tarafta da 3 rakamı vardır.

 

Soru:174 582 doğal sayısındaki 7 rakamının basamak değeri ile 8 rakamının basamak değeri toplamı kaçtır?

Cevap: 7 rakamının basamak değeri 70 000 tir.

8 rakamının basamak değeri 80 dir.

Toplamları ise 70 000 + 80 = 70 080 dir.

 

Soru: “Sekiz yüz sekiz bin altı yüz on bir” doğal sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: 808 611 olarak cevabı buluruz.

 

Soru: 939 672 doğal sayısında aynı rakamın bulunduğu basamakların isimleri hangi seçenekte bulunmaktadır?

Cevap:9 rakamının aynı olduğu görülmektedir.

Bu da yüz binler basamağı ile binler basamağındadırlar.

 

Soru: 2750 metre yürüdükten sonra her 1000 metrede durup su molası veren bir yürüyüş ekibi, 7. su molasında kaç metre yürümüş olur?

Cevap: Sırasıyla gidersek

2750 , 3750, 4750, 5750, 6750, 7750, 8750 olur.

 

Soru: Aşağıdaki örüntüye göre A ile B yerine gelecek olan sayıların toplamı kaçtır?

38 46 A 62 70 B

Cevap: Görüldüğü üzere ürüntümüz 8, 8 artarak gitmektedir.

O halde sayılarımız  38 46 54 62 70 78 olur.

A ile B nin toplamı ise 54 + 78 = 132 olur.

 

Soru: 2750 metre yürüdükten sonra her 1000 metrede durup su molası veren bir yürüyüş ekibi, 7. su molasında kaç metre yürümüş olur?

Cevap: Sırasıyla gidersek

2750 , 3750, 4750, 5750, 6750, 7750, 8750 olur.

 

Soru: 200 000 + 50 000 + 4000 + 800 + 90 + 4 = ……………………………. şeklinde çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: 254 894 oalrak cevabı buluruz.

 

Soru: Melike, 250 sayfalık hikâye kitabının 70 sayfasını okudu. Geriye okunmamış kaç sayfa kalmıştır? Zihinden işlem yaparak bulunuz.

Cevap:250 – 70 = 180 sayfa okunmamış kalmıştır.

 

Soru: Altı basamaklı bir doğal sayının birler bölüğünde rakamları farklı en büyük doğal sayı vardır. Binler bölüğünde ise rakamları farklı en küçük doğal sayı vardır. Bu doğal sayı kaçtır?

Cevap: birler bölüğünde rakamları farklı en büyük doğal sayı 987 dir.

Binler bölüğünde ise rakamları farklı en küçük doğal sayı 102 dir.

O halde sayımız 102 987 dir.

 

2. ÜNİTE SORULARININ CEVAPLARI

Soru: Bir futbol maçında ilk yarıda 181, ikinci yarıda 269 pas verildiği kaydedilmiştir. Bu maçtaki toplam pas sayısını en yakın onluğa yuvarlama yöntemi ile tahmin ediniz. Verilen pasları toplayınız, tahmini sonuç ile karşılaştırınız.

Cevap: Verilen sayıları en yakın onluğa yuvarlayalım.

181 i yuvarlarsak 180 olur.

269 u yuvarlarsak 270 olur.

Toplam pas miktarı ise 180 + 270 = 450 pas yapar. Bu tahmini sonuçtu.

Şimdi de gerçek sonucu bulalımç

181 + 269 = 450 olur.

Bu durumda tahmini sonuç ile gerçek sonuç aynı çıkmış oldu.

 

Soru: Anne fil 4240 kg, yavru fil 1815 kg’dır. İki filin kütleleri toplamını en yakın yüzlüğe yuvarlama yöntemi ile tahmin ediniz. Fillerin kütlelerini toplayınız, tahmini sonuç ile karşılaştırınız.

Cevap: 4240 ı yuvarlarsak 4200 olur

1815 i yuvarlarsak 1800 olur.

Tahmini toplamları ise 4200 + 1800 = 6000 kg olur.

Gerçek sonuç ise 4240 + 1815 = 6055 kg olur.

 

Soru: Mezuniyet törenine katılacak öğrenci sayısı 654, veli sayısı 1218’dir. Salondaki koltuk sayısını ayarlayabilmek için toplam konuk sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediniz. Gelecek konuk sayılarını toplayınız, işlem sonucunu tahmini sonuç ile karşılaştırınız.

Cevap: Sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlarsak

654 ü 700 olarak yuvarlarız

1218 i ise 1200 olarak yuvarlarız.

Bunların toplamları ise 700 + 1200 = 1900 olur.

Demek ki gelecek konuk sayısı tahmini olarak 1900 kişidir.

Gerçekte gelecek konuk sayısı ise 654 + 1218 = 1872 olur.

 

Soru: Esin, kırtasiyeden 875 kuruşa pastel boya setini, 300 kuruşa da kuru boya setini almıştır. Esin’in kırtasiyeye kaç lira ödeyeceğini zihinden bulunuz. Sonucu ve izlediğiniz yolu aşağıya yazınız.

Cevap: Pastel boyaya 875 kuruş verdğine göre bunu 900 kuruş gibi düşünelim arkadaşlar

O halde 900 + 300 = 1200 kuruş yapar.

Bundan da 25 kuruş çıkartırsak

1200 – 25 = 1176 kuruş ödeme yapmıştır.

 

Soru: Bir eğlence parkında cumartesi günü 375, pazar günü 600 bilet satılmıştır. Hafta sonu boyunca parkta satılan bilet sayısını zihinden bulunuz. Sonucu ve izlediğiniz yolu aşağıya yazınız.

Cevap: Cumartesi günü 375 blet satılmış. Bunu 400 bilet gibi düşünürsek

satılan toplam bilet sayısı 400 + 600 = 1000 bilet yapar.

Bundan da 25 bilet çıkartırsak cevabı 975 olarak bulmuş oluruz.

 

Soru: Bir gazete bayi, bir ay içinde 247 tane Bilim Çocuk dergisi satmıştır. Ay sonunda satılamayan 39 dergi kaldığına göre gazete bayisine bir ayda kaç Bilim Çocuk dergisi gelmektedir? Önce tahmin ediniz sonra işlem yaparak tahmininizi kontrol ediniz.

Cevap: İlk önce tahmini sonucu bulalım arkadaşlar.

247 yi 250 oarak düşünelim. 39 u da 40 olarak düşünelim.

Bu durumda gazete bayne gelen tahmini dergi sayısı

250 + 40 = 290 adettir.

Şİmdi e gerçek sonucu bulalım arkadaşlar

247 + 39 = 286 adet olarakta gerçek dergi sayısını bulmuş oluruz.

 

Soru: Mine, Görme Engelli Çocuklar İçin Gönüllü Kitap Okuma Etkinliği’nde geçen sene 2756 sayfa kitap okuduğunu öğrendi. Aynı etkinlikte bu sene, geçen seneden 877 sayfa daha fazla okudu. Mine’nin etkinlik kapsamında son iki yılda okuduğu toplam sayfa sayısı kaçtır?

Cevap: Aynı etkinlikte bu sene, geçen seneden 877 sayfa daha fazla okuduğuna göre bu sene okumuş olduğu sayfa sayısı

2756 + 877 = 3633 sayfadır.

Toplamda okuduğu sayfa sayısı ise 2756 + 3633 = 6389 sayfadır.

 

Soru: Ankara Etnografya Müzesi’ne temmuz ayında 1800, ağustos ayında 2354 yabancı turist gelmiştir. Buna göre temmuz ve ağustos ayında toplam kaç turist Ankara Etnografya Müzesi’ni ziyaret etmiştir?

Cevap:Gelen tüm trist sayısını toplarsak

1800 + 2354 = 4154 ziyaretçi olarak yanıtı bulmuş oluruz.

 

Soru: Kumbaramda 1 TL ve 50 kuruşlar var. Kumbaramdan 3 tane bozuk para aldığımda elime kaç lira geçmiş olabilir? Olabilecek sonuçları liste halinde yazarak gösteriniz. Daha sonra bu durumu sınıf ortamında canlandırınız.

Cevap: Tüm seçenekleri yazalım arkadaşlar

1 tl, 1 tl, 1 tl olabilir

1 tl, 1 tl 50 kuruş olabilir

1 tl, 50 kuruş, 50 kuruş olabilir

50 kuruş, 50 kuruş, 50 kuruş olabilir

1 tl, 50 kuruş, 1 tl olabilir.

50 kuruş, 1 tl, 1 tl olabilir

50 kuruş, 50 kuruş, 1 tl olabilir.

 

Soru: Nalan, dört basamaklı en küçük çift doğal sayıyı söylüyor. Aykut ise üç basamaklı, rakamları birbirinden farklı en küçük tek sayıyı, Nalan’ın söylediği sayıya eklemek istiyor. Aykut’un yapması gereken işlemi yaparak sonucu bulunuz.

Cevap: dört basamaklı en küçük çift doğal sayı 1002 dir.

üç basamaklı, rakamları birbirinden farklı en küçük tek sayı 103 tür.

Bu iki sayının toplamı ise 1002 + 103 = 1105 olarak bulunur.

 

Soru: “Engelleri Aşalım” projesi kapsamında 856 metrelik yürüyüş etkinliği düzenlenmiştir. Etkinliğe katılan Eylül, 221 metre yürüdüğüne göre geriye kaç metre yolu kalmıştır? Sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak farkı tahmin ediniz.

Cevap: İlk önce gerçek sonucu bulalım arkadaşlar

856 – 221 = 635 metre yolu kalmıştır.

Şİmdi de sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak sonucu tahmin edelim.

856 yı en yakın onluğa yuvarlarsak 860 olur

221 i en yakın onluğa yuvarlarsak 220 olur.

Farkı da 860 – 220 = 640 olarak buluruz.

 

Soru: “Sorumluluklarımı Biliyorum” adlı tiyatro oyunu için 1438 adet bilet basılmıştır. Biletlerin 1245 adedi satılmıştır. Satılmayan bilet sayılarını en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediniz.

Cevap: Verilen sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlarsak arkadaşlar

1438 i 1400 olarak

1245 i ise 1200 olarak yuvarlarız.

Satılmayan bilet sayısı ise 1400 – 1200 = 200 adet olarak tahmin etmiş oluruz.

 

Soru: Gökhan ve İpek, okul kütüphanesinin düzenlenmesinde gönüllü olarak görev aldılar. Düzenlenmesi gereken 521 kitabın 364 tanesini raflardaki yerlerine yerleştirdiler. Geriye kalan kitap sayısını, en yakın yüzlüğe yuvarlayarak bulunuz.

Cevap: Verilen sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlarsak arkadaşlar

521 i 500 olarak

364 ü ise 400 olarak yuvarlarız.

Geriye kalan kitap sayısı ise 500 – 400 = 100 adet olur.

 

Soru: Emre, tutumlu bir çocuk olduğu için bisikletini kendi biriktirdiği para ile almak istemektedir. Beğendiği bisikletin fiyatı 325 TL’dir. Emre’nin kumbarasında 146 TL olduğuna göre daha ne kadar para biriktirmesi gerektiğini sayıları en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediniz.

Cevap: Verilen sayıları en yakın onluğa yuvarlarsak arkadaşlar

325 i 330 olarak

146 yı ise 150 olarak yuvarlarız.

Para biriktirmesi gereken miktarı ise 330 – 150 = 180 TL olarak buluruz.

 

Soru: Bir çiftlikte 674 tane koyun vardır. Koyunların 448 tanesi kırpılmak için götürülmüştür. Geriye kalan koyunların sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediniz.

Cevap: Verilen sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlarsak arkadaşlar

674 ü 700 olarak

448 i ise 400 oalrak yuvarlarız.

Geriye kalan koyunların sayısı 700 – 400 = 300 adettir.

 

Soru: Yüzme yarışında, üçgen şeklinde bir rota izlenecek olup gidilmesi gereken mesafeler sırası ile 845 metre, 632 metre ve 792 metredir. Yarışın mesafesi toplam kaç metredir?

Cevap: Verilen tüm değerleri toplamamız gerekiyor.

845 + 632 + 792 = 2269 mere olarak yanıtı bulmuş oluruz.

 

Soru: Okul aile birliği toplantısına 314 erkek veli, 492 kadın veli gelmiştir. Toplantıya katılan veli sayısı, seçeneklerden hangisinde en yakın yüzlüğe yuvarlanmıştır?

Cevap: 314 ü en yakın yüzlüğe yuvarlarsak 300 olur

492 yi en yakın yüzlüğe yuvarlarsak 500 olur.

Toplamda ise 300 + 500 = 800 olur arkadaşlar.

 

Soru: 4265 TL maaş alan Seda Hanım’ın 700 TL tutarında ikramiye aldığı ay eline toplam kaç TL geçmiş olur?

Cevap: Verilen her iki değeride toplamamız gerekiyor

4265 + 700 = 4965 TL olarak sorunun yanıtını bulmuş oluruz.

 

Soru: Yüzme yarışında, üçgen şeklinde bir rota izlenecek olup gidilmesi gereken mesafeler sırası ile 845 metre, 632 metre ve 792 metredir. Yarışın mesafesi toplam kaç metredir?

Cevap: Verilen tüm değerleri toplamamız gerekiyor.

845 + 632 + 792 = 2269 mere olarak yanıtı bulmuş oluruz.

 

Soru: Okul aile birliği toplantısına 314 erkek veli, 492 kadın veli gelmiştir. Toplantıya katılan veli sayısı, seçeneklerden hangisinde en yakın yüzlüğe yuvarlanmıştır?

Cevap: 314 ü en yakın yüzlüğe yuvarlarsak 300 olur

492 yi en yakın yüzlüğe yuvarlarsak 500 olur.

Toplamda ise 300 + 500 = 800 olur arkadaşlar.

 

Soru: 4265 TL maaş alan Seda Hanım’ın 700 TL tutarında ikramiye aldığı ay eline toplam kaç TL geçmiş olur?

Cevap: Verilen her iki değeride toplamamız gerekiyor

4265 + 700 = 4965 TL olarak sorunun yanıtını bulmuş oluruz.

 

Soru: Mağazada satış görevlisi olan Serdar Bey, bir ay boyunca 847 parça ürün satmıştır. Aynı mağazada çalışan Zeynep Hanım’ın yaptığı satış sayısı ise Serdar Bey’in satış sayısından 277 parça daha fazladır. İki görevlinin ay boyunca yaptıkları toplam satış sayısı kaçtır?

Cevap: Zeynep Hanım’ın yaptığı satış sayısı ise Serdar Bey’in satış sayısından 277 parça daha fazla olduğuna göre

Zeynep Hanım’ın yaptığı satış sayısı847 + 277 = 1124 parçadır.

İki görevlinin ay boyunca yaptıkları toplam satış sayısıise

1124 + 847 = 1971 parça olarak buluruz.

 

Soru: Peşinat olarak 535 TL verilen bir kitaplık için dört tane 100 TL taksit ödenmesi planlanmıştır. Kitaplık için ödenecek toplam tutar ne kadardır?

Cevap: dört tane 100 TL taksit ödenmesi planlanmış olduğuna göre

taksit ücretlerinin toplam değeri 100*4=400 TL dir.

Toplam da ise 535 + 400 = 935 TL dir.

 

Soru: Sağlıklı beslenen Neslihan Hanım, kahvaltıda 632 kalori, öğle yemeğinde 684 kalori, akşam yemeğinde 488 kalori almıştır. Neslihan Hanım’ın aldığı kaloriler en yakın onluğa yuvarlandığında toplam kaç olur?

Cevap: Tüm verileri en yakın onluğa yuvarlayalım arkadaşlar.

632 yi yuvarlarsak 630 olur

684 ü yuvarlarsak 680 olur

488 i yuvarlarsak 490 olur.

Toplamları ise 630 + 680 + 490 = 1800 kalori yapar.

 

Soru: Bir giyim firması, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 452 adet kazak, 648 adet pantolon, 322 adet gömlek hazırlamıştır. Kazak, gömlek ve pantolon sayılarının toplamının 506 eksiği kadar da mont paketlenmiştir. Verilenlere göre kaç mont paketlenmiştir?

Cevap: Kazak, gömlek ve pantolon sayılarının toplamlarını bulalım.

452 + 648 + 322 = 1422 adet yapar.

Kazak, gömlek ve pantolon sayılarının toplamının 506 eksiği kadar da mont paketlenmiş olduğuna göre

mont sayısı da 1422 – 506 = 916 adet olarak buluruz.

 

Soru: Batu’nun evi ile gideceği bakkalın arasındaki mesafe 564 m’dir. Batu 328 m yürüdüğüne göre geriye yürüyeceği kaç m kaldığını tahmin ediniz. Tahmini sonucunuz ile işlem sonucunuzu karşılaştırarak farkı bulunuz.

Cevap: Gerçek sonuç değeri 564 – 328 = 236 metredir.

Tahmini cevabımız ise 564 ü 600 gibi düşünüp

328 i de 300 gibi düşünürsek

tahmini cevabımız 600 – 300 = 300 metredir.

Tahmini cevap ile gerçek cevap arasındaki fark ise

300 – 236 =64 metredir.

 

Soru: Bir okulda 1156 öğrenci vardır. Bu öğrencilerin 253’ü müzik kulübüne, 324’ü satranç kulübüne, 481’i ise Yeşilay kulübüne gittiklerine göre kulübe gitmeyen öğrenci sayısı kaçtır?

Cevap: Kulübe giden tüm öğrencileri toplarsak

253 + 324 + 481 = 1058 kişidir.

Bunuda toplam öğrenci sayısından çıkartırsak

1156 – 1058 = 98 kişi yeşilay kulübüne gitmemiştir.

 

Soru: Ecrin, bisiklet turnuvasına katılmıştır. Bisikletle yol alacakları mesafe 3240 metredir. Ecrin, yolun 1264 metresini gittiğine göre geriye ne kadar mesafesi kalmıştır?

Cevap: Gitmiş olduğu yolu, toplam yl mesafesinden çıkartırsak

3240 – 1264 = 1976 metre olarak yanıtı bulmuş oluruz.

 

Soru: Samsun’da yardımsever mahalle sakinleri, ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere 1760 adet gıda kolisi hazırlamışlardır. Birinci hafta kolilerin 475 adedi dağıtılmıştır. İkinci hafta, birinci hafta dağıtılandan 27 eksik koli dağıtılmıştır. Buna göre geriye kaç adet koli kalmıştır?

Cevap: İkinci hafta, birinci hafta dağıtılandan 27 eksik koli dağıtıldığına göre

ikinci hafta 475 – 27 = 448 koli dağıtılmıştır.

İki haftada toplam 475 + 448 = 923 koli dağıtılmıştır.

Geriye ise 1760 – 923 = 937 koli kalmıştır.

 

Soru: Anıtkabir’i birinci gün 1234 kişi, ikinci gün birinci günün 126 eksiği kadar kişi ziyaret etmiştir. Üçüncü gün, bir ve ikinci günde ziyaret eden toplam kişi sayısının 1116 eksiği kadar kişi ziyaret etmiştir. Üçüncü gün Anıtkabir’i kaç kişi ziyaret etmiştir?

Cevap: ikinci gün birinci günün 126 eksiği kadar kişi ziyaret ettiğine göre

ikinci gün 1234 – 126 = 1108 kişidir.

Üçüncü gün, bir ve ikinci günde ziyaret eden toplam kişi sayısının 1116 eksiğikadar olduğuna göre

1234 + 1108 = 2342 olur

2342 – 1116 = 1226 kişi olur üçüncü gün

 

Soru: Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının ortak yürüttüğü “Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın” projesi kapsamında Bursa ilinde 1710 öğrenci sinema filmi izlemiştir. Film izleyen 786 öğrenci erkek olduğuna göre film izleyen kız öğrencilerin sayısını bulunuz.

Cevap: Toplam kişi sayısından erkek öğrencileri çıkartırsak

1710 – 786 = 724 kişi kız öğrencidir.

 

Soru: Bir çiftlikte 2578 tane kuzu, 3426 tane koyun, 2345 tane keçi bulunmaktadır. En yakın yüzlüğe yuvarlama yöntemi kullanarak bu çiftlikteki toplam hayvan sayısını tahmin ediniz. Daha sonra tahmininiz ile gerçek işlem sonucunu karşılaştırınız. Bulduğunuz sonuçları küçüklük-büyüklük ilişkisiyle belirtiniz.

Cevap: Sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlarsak

2578 i 2600 olarak

3426 yı 3400 olarak

2345 i 2300 olarak yuvarlarız.

Bu durumda tahmini cevabımız 2600 + 3400 + 2300 = 8300 olur.

Gerçek sonuç ise 2578  + 3426  + 2345 =  8349 olarak buluruz.

Bu durumda gerçek sonuç değeri, tahmini souç değerinden daha büyüktür.

 

Soru: Hakan, Hasan ve Hilal aileleriyle birlikte yaptıkları Ramazan Bayramı ziyaretlerinde topladıkları şekerleri saymışlardır. Hakan 147 tane, Hasan 128 tane şeker toplamıştır. Hilal ise Hakan ve Hasan’ın topladığı toplam şeker miktarının 76 eksiği kadar şeker toplamıştır. Hilal’in topladığı şeker miktarı kaçtır?

Cevap: Hilal ise Hakan ve Hasan’ın topladığı toplam şeker miktarının 76 eksiği kadar şeker topladığına göre

147 + 128 =  275 olur. Bundan da 76 çıkartırsak

275 – 76 = 199 adet şekeri vardır Hilal’in

 

Soru: 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği için stadyuma toplam 2256 öğretmen ve öğrenci gelmiştir. Stadyuma gelen erkek öğrencilerin sayısı 940’tır, kız öğrencilerin sayısı ise erkek öğrenci sayısından 134 eksiktir. Buna göre stadyuma gelen öğretmen sayısı kaçtır?

Cevap: kız öğrencilerin sayısı ise erkek öğrenci sayısından 134 eksik olduğuna göre kız öğrenci sayısı 940 – 134 = 806 olur.

O halde 806 + 940 = 1746 olur.

Öğretmen sayısı da 2256 – 1746 = 510 olarak bulmuş oluruz.

 

Soru: Atatürk İlkokulu öğrencileri “Kitaplarımı Paylaşıyorum” kampanyası ile topladıkları kitapları ihtiyacı olan köy okullarına göndereceklerdir. Kampanya sonunda 2450 adet kitap toplanmıştır. Kitapların 745 tanesi Haydarlı İlkokuluna, 466 tanesi ise Akalan İlkokuluna gönderildiğine göre geriye kaç adet kitap kalmıştır?

Cevap: Gönderilen kitap sayısı 745 + 466 = 1211 dir.

Geirye kalan kitap sayısı ise 2450 – 1211 = 1239 kitap kalmıştır.

 

3. ÜNİTE SORULARININ CEVAPLARI

Soru: Bir kedi, haftada ortalama 105 saat uyuduğuna göre günde ortalama kaç saat uyur? Sonucu tahmin ediniz, tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız.

Cevap: Bir hafta içerisinde 7 gün olduğuna göre ve 7 günün ortalaması da 105 saat olduğuna göre

Bir günde uyumuş olduğu saat 105/5 = 15 saattir arkadaşlar.

 

Soru: Tuğçe, kitap okumayı çok seviyor. 14 ay boyunca toplam 182 kitap okuduğuna göre Tuğçe’nin bir ayda ortalama kaç kitap okuduğunu tahmin ediniz. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız.

Cevap: 14 ay boyunca okuduğu kitap sayısını 14 e bölersek, 1 ay içerisinde okumuş olduğu kitap sayısını bulmuş oluruz.

182/14 = 13 yapar.

O halde bir ayda ortalama 13 kitap okumuş olur.

 

Soru: Bir çiftlikteki 528 adet yumurta, 12 bölmeden oluşan kutulara koyulup satılacaktır. Bu işlem için kaç adet kutu gerektiğini tahmin ediniz. Tahmininizi işlem sonucuyla karşılaştırınız.

Cevap: 528 i 12 ye bölmemiz gerekiyor arkadaşlar

528/12 = 44 olur.

O halde 44 adet kutuya gerek vardır.

 

Soru: Kalansız bir bölme işleminde bölünen sayı 520’dir. Bölen 4 ise bölüm kaçtır?

Cevap: 520 yi 4 e bölersek arkadaşlar bölüm değeri

520/4 = 130 olarak buluruz.

 

Soru: Emine, 154 TL olan tenis raketini alabilmek için her gün 2 TL biriktirmeye başladı. Emine’nin istediği tenis raketini kaç gün sonra alabileceğini bulunuz.

Cevap: 154 ü  2 ye bölersek arkadaşlar

154/2 = 77 gün sonra tenis raketini alabilir.

 

Soru: Hayati, sağlıklı yaşam için her gün 3 km koşmaktadır. Toplam 1083 km koşan Hayati’nin kaç gün koştuğunu bulunuz.

Cevap: 1083/3 =  361 olur.

O halde 361 gün boyunca koşmuştur.

 

Soru: 180 sayfalık kitabı Harun 5 günde, kardeşi 9 günde okuyor. Harun, bir günde kardeşinden kaç sayfa fazla kitap okumaktadır?

Cevap: Harun’un bir günde okuduğu sayfa sayısı

180/5 = 36 olur.

Kardeşinin bir günde okuduğu sayfa sayısı

180/9 = 20 olur.

O halde 36 – 20 = 16 sayfa fazla kitap okumaktadır

 

Soru: 1370 tane kuru üzüm paketi iki yüzer iki yüzer kutulara dolduruluyor. Son kutunun dolması için kaç paket daha kuru üzüm gereklidir?

Cevap: iki yüzer iki yüzer doldurulursa 1200 tane kuru üzüm olur.

Kalan paket içinde 1370 – 1200 = 170 tane kuru üzüm gereklidir.

 

Soru: Bir balıkçı pazartesi günü 156 kg, salı günü 132 kg ve çarşamba günü 163 kg balık tutmuştur. Bu balıkları 11 lokantaya eşit olarak dağıtmıştır. Her lokantaya kaç kilogram balık dağıtıldığını bulunuz.

Cevap: Toplam tutulan balık sayısı

156 + 132 + 163 = 451 kg balık yapar.

Bu balıkları 11 lokantaya eşit olarak dağıtılırsa

451/11 = 41 kg olarak cevabı buluruz.

 

Soru: Görselden ve aşağıda verilenlerden yararlanarak bir problem kurup çözünüz.

Bir karpuz satıcısı, 3 gün, 597

Cevap: Bir karpuz satıcısı, 3 gün, boyunca karpuz satışı yapmıştır. Toplam da satılan karpuz sayısı 597 olduğuna göre bir günde satılan karpuz sayısını bulunuz?

3 gün içerisinde 597 adet karpuz satıldığına göre

bir gün içerisinde 597/3 = 199 adet karpuz satılmıştır.

 

Soru: Bölme, bölünen, bölen, kalan terimlerini kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz

Cevap: Bir bölme işleminde, bölünen 121, bölen 3 olduğuna göre kalan değerini bulunuz.

121/3 = 40 yapar ama geriye de 1 değeri kalır.

O halde kalan değerimiz 1 dir.

 

Soru: Hangi sayının yarısı, 36’nın 10 katına eşittir?

Cevap: 36’nın 10 katı, 36×10 = 360 tır.

Bu durumda bulmamız gereken sayının yarısı 360 a eşittir.

Bunu 2 ile çarparsak bulmamız gereken sayıyı bulmuş olur.

360×2=720 olarak yanıtı buluruz.

 

Soru: Bir hayvanat bahçesindeki fillere ve zürafalara verilen ot miktarı eşittir. 22 filin her birine beşer kilogram ot verilmiştir. 11 zürafanın her birine kaçar kilogram ot verileceğini bulunuz. İşlemi matematiksel eşitlik şeklinde yazınız ve çözünüz.

Cevap: 22 filin her birine beşer kilogram ot verildiğine göre

Toplamda 22×5 = 110 kg ot verilmiştir.

fillere ve zürafalara verilen ot miktarı eşit olduğuna göre, zürafalarada verilen ot miktarı 110 kg dır. 11 adet zürafa olduğuna göre

110/11 = 10 kg ot verilecektir.

 

Soru: Annemle ablam hafta sonu evi temizlediler. Ablam, her odaya eşit zaman ayırarak 3 odayı toplam 78 dakikada süpürdü. Annem, 3 odanın camlarını toplam 90 dakikada sildi. Ablamla annem işlerini aynı anda bitirebilmek için ne yapmalıydı? Problemin eşitliğini yazıp çözünüz.

Cevap: Ablası 78 dakikada, anneside 90 dakikada temizliği bitirdiğine göre bir günde çalışma süreleri

78/3 = 26 dk

90/3=30 dk olur

O halde ya bir gün içerisinde ablası 4 dakika daha fazla çalışmalı, ya da annnesi 4 dk daha az çalışmalı ki aynı sürede işlerini bitirebilsinler.

 

Soru: 23 + 2 = 44 x 2 ifadesi doğru mudur? Eğer yanlışsa işlem sembollerini değiştirerek eşitliği sağlayabilir miyiz?

Cevap: Eşitlik bu haliyle yanlıştır arkadaşlar.

Ama işlem sembolleri yer değiştirilirse her iki eşitlikte 46 olur ve eşit olur.

 

Soru:  Bir halk otobüsünde günde ortalama 300 tam biletli, 400 indirimli biletli yolcu taşınmaktadır. Bu otobüsle 1 hafta boyunca yaklaşık kaç kişi seyahat edecektir?

Cevap: 1 hafta içerisinde 7 gün olduğuna göre

Tam biletli 300×7=2100 yolcu

İndirimli biletli 400×7 = 2800 yolcu

Toplamda ise 2100 + 2800 = 4900 yolcu yapar.

 

Soru: Saatteki hızları 87 ve 94 km olan iki araç aynı anda, aynı noktadan, ters yöne doğru hareket etmiştir. 3 saat sonra iki araç arasındaki mesafe kaç km olacaktır?

Cevap: Saatteki hızı 87 km olan araç 87×3 = 261 km yol alır.

Saatteki hızı 94 km olan araç 94×3 = 292 km yol alır.

Aralarındaki mesafe ise 261 + 292 = 553 km olur.

 

Soru: Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için tören kıyafeti diktiriyor. 4. sınıflar 3 şubedir ve sınıfların öğrenci sayıları eşittir. Kıyafetler 2268 TL tutmuştur. Her sınıfın ödemesi gereken miktarı bulunuz.

Cevap: Toplam tutar miktarını şube sayısına bölmemiz gerekiyor.

2268/3 = 756 tl ödemesi gerekir.

 

Soru: Aklımdan tuttuğum iki sayının çarpımı tahmini olarak 1400’dür. Bu sayılar aşağıdakilerden hangileri olabilir?

A) 14 x 82 B) 24 x 67 C) 26 x 72 D) 35 x 52

Cevap: Şıklara baktığımızda arkadaşlar

D şıkkındaki 35 x 52 işleminin sonucu 1400 ü vermektedir.

 

Soru: Bir kalem 250 kuruştur. Boya setinin fiyatı ise bir kalemin fiyatının 3 katından 100 kuruş fazladır. İki boya seti alan bir kişi kaç kuruş ödemelidir?

Cevap: Bir boya setinin fiyatı 250×3 + 100 = 850 kuruş yapar.

İki boya setinin fiyatı ise 850×2 = 1700 kuruş yapar.

 

Soru: AB x (27 x 23) = 23 x (36 x 27) eşitliğinde A x B kaçtır?

Cevap: Verilen eşitliğe göre AB değeri 36 olur.

Bu durumda AXB değeri de 3×6 = 18 olur.

 

Soru: Bir çiftlikte 86 koyun, koyunların 6 katı kadar da tavuk vardır. Tavukların toplam ayak sayısı kaçtır?

Cevap: koyunların 6 katı kadar da tavuk olduğuna göre

86×6 = 516 tavuk olur. Bunu da ayak sayısı olan 4 ile çarparsak

516×4 = 2064 ayak sayısı eder.

 

Soru: “Her vagonunda 82 kişilik koltuk bulunan 6 vagonlu bir trende bilet fiyatları 28 TL’dir. Trendeki tüm biletlerin toplam tutarı kaç TL olur?” probleminin çözümü için aşağıdaki seçeneklerden hangisi kullanılamaz?

Cevap: He rvagonda 82 kişi olduğuan göre

6 vagonda toplam 82×6 = 492 adet koltuk vardır.

Bi bilet fiyatıda 28 tl olduğuna göre

Toplam tutar 492 x 28 dir.

 

Soru: 268 ile 74 sayılarının çarpımı en yakın yüzlüğe yuvarlandığında hangi sayıyı elde ederiz?

Cevap: Verilen iki sayıyı çarpalım arkadaşlar,

268×74 = 19.832 yapar. Bu sayıyıda en yakın yüzlüğe yuvarlarsak

19.800 yapar.

 

Soru: 534 x 48 < A ifadesinde “A” yerine yazılabilecek en küçük çift sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: 534 x 48 sayılarının çarpımı 25.632 yapar.

Bu durumda en küçük A değeri de 25.633 olur.

 

Soru: Bir bölme işleminde bölen sayı 9’dur. Bölünen sayı 84 ise kalan sayı kaçtır?

Cevap: 84 sayısını 9 a bölersek arkadaşlar

9 un katı 81 e denk gelir ve 84 – 81 den = 3 kalır.

4. ÜNİTE SORULARININ CEVAPLARI

Soru:  Sınıfımızda bulunan 28 öğrencinin 2/7’si izcilik kulübüne gitmektedir. Kaç kişinin izcilik kulübüne gittiğini verilen şekil üzerinde göstererek bulunuz.

Cevap: İlk önce 28 i 7 ye böleceğiz. Sonrada çıkan sonucu 2 ile çarpacağız.

28/7 = 4 olur.

4×2 = 8 kişi izcilik kulübüne gitmektedir.

Soru: Bir çiftlikte bulunan 128 hayvanın 3/8’ü koyundur. Bu çiftlikte bulunan koyunların sayısını verilen şekil üzerinde göstererek bulunuz.

Cevap: İlk önce 128 i 8 e böleceğiz. Sonrada çıkan sonucu 3 ile çarpacağız.

128/8 = 16 olur.

16×3 = 48 adet koyun vardır.

Soru: Bir basketbol turnuvasında Zehra 45 asist (pas) yapmıştır. Kübra, Zehra’nın attığı pas sayısının 4/9’ü kadar asist yaptığına göre Kübra’nın yaptığı asist sayısını bulunuz. (İşlemlerinizde şekillerden yararlanmayı unutmayınız.)

Cevap: İlk önce 45 i 9 a böleceğiz. Sonrada çıkan sonucu 4 ile çarpacağız.

45/9 = 5 olur

5×4 = 20 adet asist yapmıştır Kübra

Soru: Bir tiyatro salonundaki koltukların önce 5/18’i sonra 11/18’i seyirciyle dolmuştur. Bu tiyatro salonundaki koltukların kaçta kaçının seyirciyle dolduğunu bulunuz.

Cevap: Verilen her iki kesri birbiri ile toplamamız gerekiyor.

5/18 + 11(18 = 16/18 olur. Bunu da sadeleştirirsek 2 ile

8/9 olarak koltukların seyirci ile dolu olduğunu bullmuş oluruz.

Soru: Bir karınca, evine ulaşmak için varacağı yolun 7/11’sini gitmiştir. Karıncanın evine ulaşabilmesi için geriye yolun kaçta kaçı kalmıştır?

Cevap: Yolun tamamı 1 dir arkadaşlar. O halde 1 den 7/11 i çıakrtırsak

1 – 7/11 = (11-7)/11 olur

Bu da 4/11 yapar. O halde geriye yolun 4/11 i kalmıştır.

Soru: Sarp, teyzesinin yapmış olduğu kurabiyenin önce 1/8’ini daha sonra 3/8’ünü yemiştir. Kurabiyenin kaçta kaçı kalmıştır?

Cevap: İlk önce kurabiyelerin yenen miktarını bulalım

1/8 + 3/8 = 4/8 yapar. Bunuda 1 den çıkartırsak

1 – 4/8 = 4/8 i kalmıştır

Soru: Bir çiçekçi, çiçeklerin önce 6/12’sını, daha sonra 2/12’sini satmıştır. Çiçekçi, çiçeklerin kaçta kaçını satmıştır?

Cevap: Satılan çiçek miktarlarını toplarsak

6/12 + 2/12 = 8/12 olur. O halde çiçeklerin 8/12 si satılmıştır.

Soru: Müge, 160 sayfalık kitabın birinci gün 2/10’sini, ikinci gün 4/10’ünü okumuştur. Müge’nin kaç sayfa kitap okuduğunu bulunuz.

Cevap: Okunan kitabın toplam miktarını bulalım

2/10 + 4/10 = 6/10 olur.

O halde Müge, kitabın 6/10 unu kadarını okumuştur.

Soru: Bir aile, bahçesinde yetiştirdiği 380 adet mısırın ilk gün 3/20’ünü, ertesi gün 7/20’sini pazarda satmıştır. Ailenin satmadığı ne kadar mısır kaldığını bulunuz.

Cevap: Satılan mısır miktarını bulalım.

3/20 + 7/20 = 10/20 olur. Dikkat ederseniz mısırların yarısı satılmış.

O halde ben toplam mısır miktarını 2 ye bölersem satılmayan miktarı bulmuş olurum.

380/2 = 190 adet mısır satılmamıştır.

Soru: Bir ilkokulda yapılan ankete 240 öğrenci katılmıştır. Anket sonuçlarına göre 240 öğrencinin 3/6’ü, her gün süt içtiğini söylemiştir. 2/6’si haftada 4 gün süt içtiğini, 1/6’i ise haftada 2 gün süt içtiğini söylemiştir.

a) Ankete göre her gün süt içenlerle haftada 4 gün süt içenlerin toplam sayısı kaçtır?

b) Haftada 2 gün süt içenlerin sayısı kaçtır?

c) Her gün süt içenlerin sayısı, haftada 2 gün süt içenlerin sayısından kaç fazladır?

Cevap: Her bir şıkkın cevabını sırasıyla yapalım.

a şıkkı için; Her gün süt içen öğrenci sayısı 240×3/6 = 120 kişi

haftada 4 gün süt içenlerin toplam sayısı 240×2/6 = 80 kişidir.

b şıkkı için; haftada 2 gün süt içenler 240×1/6 = 40 kişidir.

c şıkkı için; Her gün süt içen öğrenci sayısını 120 bulmuştuk.

haftada 2 gün süt içenlerin sayısını da 40 bulmuştuk.

O halde bunların farkı 120 – 40 = 80 öğrencidir.

Soru: Hakan Bey, saat 11.15’te başladığı badanayı saat 17.40’ta bitirmiştir. Hakan Bey’in işi ne kadar sürede yaptığını bulunuz.

Cevap: 17.40 tan 11:15 i çakartmamız gerekiyor arkadaşlar.

17.40 – 11:15 = 6:25  yani 6 saat 25 dakikada işi bitirmiştir.

Soru: Bir okulda derslerin başlama saati 08.40’tır. Her ders 40 dakika sürmektedir. Teneffüs araları ise 10 dakikadır. Buna göre 3. ders saat kaçta başlayacaktır?

Cevap: 1. ders saat 08:40 ta başlamıştır.

40 dakika ders sonrası saat 09:20 olur. 10 dakikada teneffüs olunca saat 09:30 olur ve

2. ders 09:30 da başlamış olur. 40 dakika ders sonrası saat 10:10 olur. 10 dakika teneffüs sonrası saat 10:20 olur

ve 3. ders 10:20 de başlamış olur.

Soru: Meltem, her gün 45 dakika tempolu yürüyüş yapmaktadır. Meltem 1 hafta sonunda kaç dakika yürümüş olur?

Cevap: 1 hafta içerisinde 7 gün olduğuna göre

Meltem’ in toplam yürüyüşü 45×7 = 315 dakika yapar.

Soru: Aynı alana bırakılan tavşan ve kaplumbağanın hedefe varış süreleri belirlenmiştir. Tavşan hedefe 2 saat 16 dakikada, kaplumbağa ise 216 dakikada varmıştır. Buna göre tavşan ve kaplumbağanın hedefe varış sürelerini karşılaştırarak aradaki farkı bulunuz.

Cevap: 2 saat 16 dakikanın ne kadar dakika yaptığını bulalım arkadaşlar.

2 saat = 2×60= 120 dakika yapar.

120 + 16 = 136 dakika Tavşan’nın varış süresidir.

Kaplumbağanın varış süresi de 216 dakika olduğuna göre

216 – 136 = 80 dakika yapar. Demek ki tavşan, kaplumbağadan 80 dakika daha önce varmış olur.

Soru: Bir insan, bir dakikada ortalama 17 kez nefes almaktadır. 180 saniyede alınacak ortalama nefes sayısını bulunuz.

Cevap: 180 dakika, 180/60 = 3 dakika yapar.

bir dakikada ortalama 17 kez nefes aldığına göre

3 dakika da 3×17 = 51 kez nefes alınır.

Soru: Yağız’ın annesi 23.10.1976 tarihinde doğmuştur. Yağız ise 15.05.2008 tarihinde dünyaya gelmiştir. Yağız doğduğunda annesi kaç yaşındadır?

Cevap: Verilen iki zamanı birbirinden çakartmamız gerekiyor arkadaşlar.

15.05.2008 – 23.10.1976

İlk önce gün sayısını çıkartalım. 15 – 23 olur 15 ten 23 ıkmadığı iiçn ay kısmından 30 gün alıp 15 e ekliyoruz. O halde 45 – 23 = 22 olur.

şimdi de ay kısmını çıkartalım. gün çıkarımda 05 ten 1 ay almıştık o hald e04 kaldı Yani 04 – 10  olur. Buradan da yıl kısmında bir yıl almamız gerekiyor. Yani 04 e 12 eklememiz gerekiyor.

16 – 10 = 6 olur.

Şİmdi de yıl kısmını çıkartalım  ay çıkarımında 2008 den 1 yıl almıştık.

O halde 2007 – 1976 = 31 olur.

Bu durumda annesi 31 yaş 6 ay 22 gün yaşındadır.

Soru: Bir kurbağa, ileriye doğru 2 m zıplamaktadır. Bir zıplayışını 5 saniyede tamamladığına göre 3 dakika sonunda kaç metre ilerlemiş olur?

Cevap: 3 dakika içerisinde 180 saniye vardır arkadaşlar.

Bunu da 5 e bölersek zıplama sayısını buluruz.

180/5 = 36 kere zıplamıştır.

Her zıplaması da 2 m olduğuna göre toplam ilerlediği yol

36×2 = 72 m olur.

 

Soru: Hakan Bey, saat 11.15’te başladığı badanayı saat 17.40’ta bitirmiştir. Hakan Bey’in işi ne kadar sürede yaptığını bulunuz.

Cevap: 17.40 tan 11:15 i çakartmamız gerekiyor arkadaşlar.

17.40 – 11:15 = 6:25  yani 6 saat 25 dakikada işi bitirmiştir.

 

Soru: Bir okulda derslerin başlama saati 08.40’tır. Her ders 40 dakika sürmektedir. Teneffüs araları ise 10 dakikadır. Buna göre 3. ders saat kaçta başlayacaktır?

Cevap: 1. ders saat 08:40 ta başlamıştır.

40 dakika ders sonrası saat 09:20 olur. 10 dakikada teneffüs olunca saat 09:30 olur ve

2. ders 09:30 da başlamış olur. 40 dakika ders sonrası saat 10:10 olur. 10 dakika teneffüs sonrası saat 10:20 olur

ve 3. ders 10:20 de başlamış olur.

 

Soru: Meltem, her gün 45 dakika tempolu yürüyüş yapmaktadır. Meltem 1 hafta sonunda kaç dakika yürümüş olur?

Cevap: 1 hafta içerisinde 7 gün olduğuna göre

Meltem’ in toplam yürüyüşü 45×7 = 315 dakika yapar.

 

Soru: Aynı alana bırakılan tavşan ve kaplumbağanın hedefe varış süreleri belirlenmiştir. Tavşan hedefe 2 saat 16 dakikada, kaplumbağa ise 216 dakikada varmıştır. Buna göre tavşan ve kaplumbağanın hedefe varış sürelerini karşılaştırarak aradaki farkı bulunuz.

Cevap: 2 saat 16 dakikanın ne kadar dakika yaptığını bulalım arkadaşlar.

2 saat = 2×60= 120 dakika yapar.

120 + 16 = 136 dakika Tavşan’nın varış süresidir.

Kaplumbağanın varış süresi de 216 dakika olduğuna göre

216 – 136 = 80 dakika yapar. Demek ki tavşan, kaplumbağadan 80 dakika daha önce varmış olur.

 

Soru: Bir insan, bir dakikada ortalama 17 kez nefes almaktadır. 180 saniyede alınacak ortalama nefes sayısını bulunuz.

Cevap: 180 dakika, 180/60 = 3 dakika yapar.

bir dakikada ortalama 17 kez nefes aldığına göre

3 dakika da 3×17 = 51 kez nefes alınır.

 

Soru: Yağız’ın annesi 23.10.1976 tarihinde doğmuştur. Yağız ise 15.05.2008 tarihinde dünyaya gelmiştir. Yağız doğduğunda annesi kaç yaşındadır?

Cevap: Verilen iki zamanı birbirinden çakartmamız gerekiyor arkadaşlar.

15.05.2008 – 23.10.1976

İlk önce gün sayısını çıkartalım. 15 – 23 olur 15 ten 23 ıkmadığı iiçn ay kısmından 30 gün alıp 15 e ekliyoruz. O halde 45 – 23 = 22 olur.

şimdi de ay kısmını çıkartalım. gün çıkarımda 05 ten 1 ay almıştık o hald e04 kaldı Yani 04 – 10  olur. Buradan da yıl kısmında bir yıl almamız gerekiyor. Yani 04 e 12 eklememiz gerekiyor.

16 – 10 = 6 olur.

Şİmdi de yıl kısmını çıkartalım  ay çıkarımında 2008 den 1 yıl almıştık.

O halde 2007 – 1976 = 31 olur.

Bu durumda annesi 31 yaş 6 ay 22 gün yaşındadır.

 

Soru: Bir kurbağa, ileriye doğru 2 m zıplamaktadır. Bir zıplayışını 5 saniyede tamamladığına göre 3 dakika sonunda kaç metre ilerlemiş olur?

Cevap: 3 dakika içerisinde 180 saniye vardır arkadaşlar.

Bunu da 5 e bölersek zıplama sayısını buluruz.

180/5 = 36 kere zıplamıştır.

Her zıplaması da 2 m olduğuna göre toplam ilerlediği yol

36×2 = 72 m olur.

Soru: Seren, 15.30’da okuldan eve geldi. 30 dakika dinlendikten sonra 1 saat 45 dakika ders çalıştı. Seren’in çalışması bittikten sonra saat kaçı göstermektedir?

Cevap: Adım adım giderek sonucu bulmaya çalışalım.

30 dakika dinlendikten sonra saat 15:30 + 30 dakika = 16:00 olur.

1 saat 45 dakika da ders çalışırsa

saat 16:00 + 1 saat 45 dakika = 17:45 olur.

Soru: Bir meyve bahçesinde erik, elma ve şeftali ağaçları bulunmaktadır. Ağaçların 3/7’ü erik, 2/7’si elma ağacı olduğuna göre şeftali ağacı, tüm ağaçların kaçta kaçıdır?

Cevap: Erik ve elma ağaçlarını toplarsak

3/7 + 2/7 = 5/7 olur.

Şeftali ağaçları da 1 – 5/7 = 2/7 olur.

Soru: 19 Eylül’de başlayan şenlikler 3 hafta 5 gün sürecektir. Şenliklerin hangi tarihte biteceğini bulunuz.

Cevap: 3 hafta 5 günün kaç güne denk geleceğini bulalım.

3 hafta = 3×7 den 21 gün eder.

5 gün daha eklersek, 21 + 5 = 26 gün olur.

19 Eylül tarihine 26 gün eklersek

45 gün olur. 30 Eylül tarihinde 1 ekime geçiş olacağına göre

Yanıtımız 45-30 = 15 ten  15 Ekim olur.

Soru: Bir kırtasiyede kırmızı ve siyah kalemlerden 12 deste yapılmıştır. 12 deste kalemin 2/6’si kırmızı olduğuna göre siyah kalemlerin sayısı kaçtır?

Cevap: 1 deste de 10 adet kalem olduğuna göre

12 deste de 12×10 = 120 adet kalem varıdr.

Kalemlerin 2/6 sı kırmızı olduğuna göre, 4/6 sı da siyah kalemdir.

O halde 120 nin 4/6 sı, 120×4/6 = 80 olur.

 

Soru: 22 metre uzunluğundaki kurdele topundan 6 metre 75 cm kullanılırsa geriye kaç cm kurdele kalır?

Cevap: Kullanılan miktarı, toplam uzunluktan çıakrtmamız gerekiyor arkadaşlar.

İlk önce metre kısmını çıkartalım.

22 – 6 = 16 metre kalmış olur. Şİmdi de 16 metre de 75 cm miktarını çıkartalım.

1 metre den yani 100 cm den, 75 cm miktarını çıakrtırsak

100 – 75 = 25 cm kalır.

O halde yanıtımız da 15 metre 25 cm olur.

Soru: Kırşehir’den Adana’ya gitmekte alan Tuna ve ailesi, gidecekleri yolun 3/5’ünü tamamladıklarında Adana’ya 150 km yollarının kaldığını gösteren bir tabela gördüler. Buna göre Kırşehir ile Adana arasındaki mesafe kaç km’dir?

Cevap: Yolun 3/5 ini tamamladıktan sonra yolun geriye 1 – 3/5 = 2/5 miktarı kalmış olur. Bu da 150 km kadarmış.

Yani yolun 2/5 kadarı 150 km ise

1 kadarı ne kadardır onu bulmamız gerek

150 yi 2 ye bölüp, çıkan sonucu 5 ile çarpmamız gerekiyor.

150/2 = 75 olur.

75×5 = 375 km olarak Kırşehir ile Adana arasındaki mesafeyi bulmuş oluruz.

Soru: Parça kumaşların satıldığı bir dükkandan alışveriş yapan Filiz teyze; 3 m, 2 m 40 cm ve 900 mm uzunluğunda üç parça kumaş alıyor. Filiz teyzenin almış olduğu kumaşların uzunlukları toplamı kaç cm’dir?

Cevap: Cevabı bizden cm cinsinden istediğikleri için soruda verilen tüm uzunlukları cm cinsine çevirmemizvgerekiyor

3 m = 300 cm yapar.

2 m 40 cm = 200 cm + 40 cm = 240 cm yapar.

900 mm = 90 cm yapar.

Bu uzunlukların toplamları ise;

300 + 240 + 90 = 630 cm yapar.

Soru: Günde yaklaşık 7000 adım atan Gül Hanım’ın bir adımının uzunluğu 50 cm’dir. Gül Hanım’ın haftalık yürüdüğü mesafe kaç metredir?

Cevap: Günde yaklaşık 7000 adım atıyor ise, 1 hafta içerisinde

7×7000 = 49000 adım atmış olur.

Gül Hanım’ın bir adımının uzunluğu 50 cm olduğuna göre

49000 adımının uzunluğu 49000×50 = ‭2450000‬ cm dir.

‭2450000‬ cm de  = ‭24500 m yapar.

Soru: Bir top perdenin 12 metresi satılmıştır. Kalan perde dört parçaya ayrılmıştır. Her parça 9 metre uzunluğunda olduğuna göre bir top perde kaç metre uzunluğundadır?

Cevap: Her parça 9 metre uzunluğunda olduğuna göre

4 parçanın uzunluğu, 4×9 = 36 metredir.

12 metreide satılmıştı. O halde

perdenin uzunluğu 36 + 12 = 48 metredir.

Soru: 3 km – 2 m = ………… m

Cevap: Metre cinsinden cevap istendiğine göre metreye çevirelim değerleri

3 km = 3000 metre

3000 m – 2 m = 2998 metre olur.

Soru: 15 cm + 50 cm = ………… mm

Cevap: mm cinsinden cevap istendiğine göre mm ye çevirelim değerleri

15 cm = 150 mm

50 cm = 500 mm olur.

150 mm + 500 mm = 650 mm yapar.

Soru: 4 m + 2 m = ………… cm

Cevap: cm cinsinden cevap istendiğine göre cm ye çevirelim değerleri

4 m = 400 cm

2 m = 200 cm

400 cm + 200 cm = 600 cm olur.

Soru: 8 m – 3 cm = ………… cm

Cevap: cm cinsinden cevap istendiğine göre cm ye çevirelim değerleri

8 m = 800 cm

800 cm – 3 cm = 797 cm yapar.

Soru: 43 mm + 34 cm = ………… mm

Cevap: mm cinsinden cevap istendiğine göre mm ye çevirelim değerleri

34 cm = 340 mm yapar.

43 mm + 340 mm = 383 mm yapar.

Soru: 22 km – 2000 m = ………… m

Cevap: Metre cinsinden cevap istendiğine göre metreye çevirelim değerleri

22 km = 22000 metre yapar.

22000 m – 2000 m = 20000 m olur.

Soru: Metresi 24 TL olan kadife kumaştan 4 metre, metresi 36 TL olan saten kumaştan 200 santimetre alan bir terzi, kaç lira ödeme yapmalıdır?

Cevap:  kadife kumaş, 24×4 = 96 tl dir.

saten kumaş ise 200 cm = 2 metredir.

2×36 = 72 tl yaparç

Toplamda ise 96 + 72 = 168 tl olur.

Soru: Melike’nin bir adımı 40 cm, Merve’nin bir adımı 45 cm uzunluğundadır. 9000 cm uzunluğundaki yürüyüş parkurunda birlikte yürürlerse Melike, Merve’den kaç adım fazla atmış olur?

Cevap: Melike’nin adım sayısı 9000/40 = 225 adım yapar.

Merve’nin adım sayısı 9000/45 = 200 adım yapar.

O halde Melike, Merve’den 225-200=25 adım fazla atmış olur

Soru: Meral, Ataşehir’den yola çıkıyor ve aynı hızla bisikletini 2 saat boyunca sürüyor. Daha sonra şekildeki levhaya ulaşıyor.

Meral aynı hızla Bahçeşehir’e doğru yoluna devam ediyor. Meral’in levhadan
Bahçeşehir’e gitmesi kaç saat sürer?
(Timss Soru 11/2011)

Bahçeşehir 45 km
Ataşehir 30 km

Cevap: Ataşehirden yola çıkan Meral 2 saat yol aldıktan sonra Ataşehir’ e olan uzuklığı 30 km olduğuna göre 2 saat içerisinde 30 km yol almıştır. 1 saatte ise 30/2 = 15 km yol alır.

Bahçeşehirde 45 km olduğuan göre, 45/15 = 3 saat yol gitmesi gerekiyor.

Soru: Şekildeki ip düz hale getirilirse ipin uzunluğuna en yakın değer kaç cm olur?

Cevap: Şekilde görüleceği üzere ipin her iki kıvrılmış tarafının da uzunluğu 1 cm dir. İpin şu anki uzunluğu da 3 ile 8 cm arasında yani 8-3 = 5 cm olduğuna göre

İpi uzunluğu 5 + 1 + 1 = 7 cm dir.

Soru: Yandaki şekil bir dikdörtgen ve 3 eşit kenarı olan bir üçgenden oluşmuştur. Buna göre AB kenarının uzunluğu kaç santimetredir?

Cevap: Üçgenin 3 kenarıda eşit olduğuna göre AB kenarının da uzunluğu 8 cm dir.

Soru: Aşağıdaki uzunluklardan hangisini ölçerken milimetrenin kullanılması doğru olmaz?

A) Çivinin ucu B) Saç telinin kalınlığı C) Perdenin boyu D) Küp şekerin yüksekliği

Cevap: A, B ve D seçeneklerindeki uzunlukları kısadır arkadaşlar.

C seçeneğindeki perdenin boyu ise uzun olduğundan dolayı mm yerine, cm ya da metre ile ölçmek daha doğru olur.

Yani cevabımız C seçeneğidir.

Soru: Yanda görülen şekilde kaç tane eş küp kullanılmıştır?

Cevap: Tüm küpleri sayarsak arkadaşlar.

Toplamda 11 adet birbirine eş küp bulunmaktadır.

Soru: Aşağıdakilerden hangisi şekilde verilen dikdörtgenin kenarlarından biri değildir?

A) [DT] B) [DR] C) [TR] D) [DN]

Cevap: B seçeneği olan DR diye bi uzunluk yoktur arkadaşlar.

Diğer uzunluklar ise mevcuttur.

 

6. ÜNİTE SORULARININ CEVAPLARI

Soru: Sınıfımızdaki dikdörtgen şeklindeki akıllı tahtanın kısa kenarı 105 santimetre, uzun kenarı 330 santimetredir. Buna göre akıllı tahtanın çevresi kaç santimetredir?

Cevap: Tahta, dikdörtgen şeklinde olduğuna göre iki tane kısa kenarı, iki tanede uzun kenarı vardır.

O halde tahtanın çevre uzunluğu toplamı

105 + 105 + 330 + 330 = 870 santimetredir.

Soru: Kare şeklindeki bir kurabiye kutusunun bir kenarı 19 santimetredir. Buna göre kurabiye kutusunun çevresi kaç santimetredir?

Cevap: Karenin 4 eşit kenarı olduğuna göre,

çevre uzunluğu 19 + 19 + 19 + 19 = 76 cm dir.

Soru: Kare şeklindeki bir yürüyüş parkının çevresi 240 metredir. Yürüyüş parkının bir kenarının uzunluğu kaç metredir?

Cevap: Karenin dört kenarı olduğuna göre bir kenar uzunluğunu bulmak için toplam uzunluğu 4 e bölmemiz gerekiyor

240/4 = 60 metre olarak yanıtı buluruz.

Soru: Dikdörtgen şeklindeki kalem kutusunun çevresi 70 santimetredir. Kalem kutusunun uzun kenarı 22 santimetre olduğuna göre kısa kenarı kaç santimetredir?

Cevap: Dikdörtgenin dört kenarı bulunmaktadır.

uzun kenarı 22 cm ise, diğer uzun kenar ile birlikte 22 + 22 = 44 cm yapar.

70 – 44 = 26 cm de iki kısa kenarın uzunlukları toplamıdır.

Bunu da 2 ye bölersek 26/2 = 13 cm olarak kısa kenar uzunluğunu bulmuş oluruz.

Soru: Aşağıdaki şekilde dikdörtgenin uzun kenarı 14 santimetre, kısa kenarı 6 santimetredir. Kare ile dikdörtgenin çevre uzunluğu eşittir. Buna göre karenin bir kenar uzunluğunu bulunuz.

Cevap: Dikdörtgenin çevre uzunluğu

14 + 14 + 6 + 6 = 40 cm olur.

Karenin de bir kenar uzunluğunu bulmak için toplam uzunluğu 4 e bölersek

40/4 = 10 cm olarak karenin bir kenar uzunluğunu bulmuş oluruz.

Soru: Yandaki şekil bir kenarı 9 santimetre olan karelerden oluşmaktadır. Buna göre şeklin çevresinin kaç santimetre olduğunu bulunuz.

Cevap: Şeklin çevresinde toplam 10 kenar uzunluğu vardır.

Bir kenarı 9 cm olduğuna göre

10 kenar uzunluğu 10×9 = 90 santimetre olur.

Soru: Dikdörtgen şeklindeki bir okul bahçesinin etrafına ikişer metre aralıklarla fidan dikilecektir. Bahçenin kısa kenarı 40 metre, uzun kenarı 80 metredir. Kaç tane fidan alınması gerekir?

Cevap: İlk önce dikdörtgen bahçenin çevre uzunluğunu bulalım.

40 + 40 + 80 + 80 = 240 metre yapar.

2 metre aralıklar ile fidan dikileceğine göre

240/2 = 120 adet fidan alınması gerekmektedir.

Soru:  Aşağıdaki dikdörtgen birbirine eş karelere ayrılmıştır. Boyalı bölgenin alanı 11 birim karedir. Boyalı olmayan bölgenin alanının kaç birim kare olduğunu bulunuz.

Cevap: Arkadaşlar, dikkat ederseniz kırmızı renk ile boyanmış alanda 11 adet kare bulunmaktadır. Bu boyalı alan 11 birim kare olanduğuna göre, her bir kare de 1 birim kare ye denk geliyor demek ki.

Boyalı olmayan kareli alanları sayarsak toplam 31 adet kare alan vardır.

O halde boyalı olmayan alanda 31 birim kare yapar.

Soru: Aşağıdaki şekilde BCDK karesinin alanı 4 birim karedir. JKLM karesinin alanı 16 birim karedir. Buna göre ABKJ dikdörtgeninin alanını hesaplayınız.

Cevap: BCDK karesinin alanı 4 birim kare olduğuna göre br kenarının uzunluğu 2 br dir.

JKLM karesinin alanı 16 birim kare olduğuna göre bir kenarının uzunluğu 4 br dir.

O halde ABKJ dikdörtgeninin alanını 2×4 = 8 birim karedir.

Soru: Bir dikdörtgenin uzun kenarı 12 cm, kısa kenarı 4 cm’dir. Bir kenarı 7 cm olan karenin alanı ile bu dikdörtgenin alanının farkını bulunuz.

Cevap: Dikdörtgenin alanı 12×4 = 48 cm karedir.

Karenin alanı ise 7×7 = 49 cm karedir.

Karenin alanı ile bu dikdörtgenin alanının farkı ise 49 – 48 = 1 cm karedir.

Soru: Aşağıdaki karenin ve dikdörtgenin alanları toplamı kaçtır?

Cevap: Dikdörtgenin alanı 8×3 = 24 m karedir.

Karenin alanı ise 4×4 = 16 m karedir.

Karenin ve dikdörtgenin alanları toplamı 24 + 16 = 40 m karedir.

 

Soru: Kütlesi 75 kg olan bir halterci, kütlesinin 2 katını 3 defa kaldırmıştır. Bu sporcunun toplam kaldırdığı kütle kaç kg’dır?

Cevap: Kütlesinin 2 aktını bulalım ilk önce

2×75 = 150 kg yapar.

Bunuda 3 defa kaldırdığına göre

Toplamda 3×150 = 450 kg kaldırmıştır.

Soru: Bir kamyon, 30 t kumun önce 12 t 250 kg’ını, sonra 13 t 600 kg’ını taşımıştır. Geriye taşınacak kaç kg kum kalmıştır?

Cevap: Toplam taşınan kum miktarını bulalım ilk önce

12 t 250 kg + 13 t 600 kg = 25 t 850 kg yapar.

Geriye ise 30 t  – 25 t 850 kg = 4 t 150 kg olur.

Soru: Hüseyin, her biri çeyrek kilogram olan kuru üzüm paketlerinden 8 tane almıştır. Yanına da yarım kilogramlık 6 paket leblebi almıştır. Buna göre Hüseyin’in kaç kilogram çerez aldığını bulunuz.

Cevap: her biri çeyrek kilogram olan kuru üzüm paketlerinden 8 tanesi

1/4×8 = 2 kg yapar.

yarım kilogramlık 6 paket leblebi ise 1/2×6 = 3 kg yapar.

Toplamda ise 2 + 3 = 5 kg olur

Soru: Karpuzların her biri 12 kg, kavun ise 8 kg’dır. Kavun ve karpuzların toplam kütlesi kaç kg’dır?

Cevap: Toplam kütleleri

12 + 8 = 20 kg yapar.

Soru: Pazarcı Furkan amca; 3 kg domates, 5 kg soğan, 2 kg havuç, 250 g kuru biber, 500 g sarımsak sattı. Furkan amcanın sattıklarının kütlesi kaç g’dır?

Cevap: Hepsini toplarsak arkadaşlar

3 kg + 5 kg + 2 kg + 250 g + 500 g = 10 kg 750 g olur.

Soru: Pazarcı Furkan amca; 10 gün boyunca her gün 15 kg salatalık, 25 kg patates, 20 kg soğan, 10 kg limon, 15 kg lahana, 15 kg kırmızı biber satmıştır. Furkan amcanın sattıklarının kütlesi kaç tondur?

Cevap: Toplam kg miktarını bulup 10 gün ile çarpalım arkadaşlar

15 kg + 25 kg + 20 kg + 10 kg + 15 kg + 15 kg = 100 kg olur.

100×10 = 1000 kg satış olmuştur 10 gün boyunca

1000 kg = 1 ton miktarına eşittir.

Soru: Bir laboratuvarda çalışan 30 bilim insanı, 15 gramlık kimyasal bir maddeyi paylaşarak deneyler yapacaklardır. Buna göre her bir bilim insanının araştırması için payına düşen kimyasal maddenin kütlesi kaç miligramdır?

Cevap: Her bir bilim insanına 15/30 = 0,5 gr düşer arkadaşlar.

1 gr (gram) 1000 mg (miligram) olduğuna göre

0,5 gr = 500 mg yapar.

Soru: Görselden ve aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak bir problem kurunuz ve çözünüz.

Balıkçı Dursun Reis – 2 ton hamsi – 300 kg palamut

Cevap: İlk önce sorumuzu oluşturalım arkadaşlar

Balıkçı Dursun Reis bugün ki satışında 2 ton hamsi ile 300 kg palamut satışı yapmıştır. Toplamda satılan balık miktarı kaç kg dır?

Şİmdi de sorumuzu çözelim.

2 ton = 2000 kg yapar. O halde

2000 + 300 = 2300 kg balık satışı yapılmıştır.

 

Soru:  Bir araba, 100 kilometrede 5 L mazot kullanmaktadır. Bu araç 1 kilometrede kaç mL mazot kullanır?

Cevap:Cevabı mL cininden istendiği için 5 L yi mL ye çevirelim.

5 L = 5000 mL yapar. O halde

100 kilometrede 5000 mL mazot kullandığına göre 1 kilometrede kullandığı benzin miktarı

5000/100 = 50 mL yapar.

Soru: Zeynep, 7 bardağın her birine eşit olarak 300 mL ayran dolduruyor. 8. bardağın dolması için 100 mL ayran eksik kalıyor. Zeynep kaç mL ayran hazırlamıştır?

Cevap: 7 bardağın her birine eşit olarak 300 mL ayran doldurduğuna göre

7 bardak için toplam da 7×300 = 2100 mL ayran doldurmuş olur.

8. bardağın dolması için 100 mL ayran eksik kaldığına göre 8. bardak içinde 300 – 100 = 200 mL ayran dolmuştur.

Toplamda ise 2100 + 200 = 2300 mL ayran hazırlanmıştır.

Soru: Bir su bardağı 200 mL su aldığına göre 12 bardak su kaç L kaç mL’dir?

Cevap: 12 bardağın aldığı su miktarı;

12×200 = 2400 mL yapar.

2400 ml = 2,4 L yapar.

Soru: Bir bebek her gece 180 mL süt içmektedir. Bir haftada bu bebek kaç L, kaç mL süt içer?

Cevap: Bir hafta 7 gün olduğuna ve her bir gün için 180 mL süt içildiğine göre

1 hafta içerisinde;

7×180 = 1260 mL süt yapar.

1260 mL = 1,26 L süt yapar.

Soru: Bir bardak portakal suyu 250 mL’dir. 9 bardak portakal suyu kaç L, kaç mL’dir?

Cevap: Bir bardak portakal suyu 250 mL ise, 9 bardak portakal suyu

9×250 = 2250 mL yapar.

2250 mL = 2,25 L yapar.

Soru: Anneannem 220 mL limon suyu ile 500 mL suyu karıştırarak limonata yaptı. Eşit büyüklükteki 4 bardağa paylaştırdı. Buna göre 1 bardak limonata kaç mL’dir?

Cevap: Toplam karışım miktarı 220 + 500 = 720 mL dir.

Bunu da eşit büyüklükteki 4 bardağa paylaştırırsak

720;4 = 180 ml limonata olur her bardakta

Soru: Babaannem, 3 litrelik erik hoşafını 500 mililitrelik şişelere koymuştur. Babaannem, hoşaflar için kaç tane şişe kullanmıştır?

Cevap: 3 litre = 3000 mL yapar.

Erik hoşafını 500 mililitrelik şişelere koyduğuna göre

Toplam da 3000;500 = 6 adet şişe kullanılmıştır.

Soru: 1 kâse sütlaç yapmak için 125 mL süt kullanılıyor. 14 kâse sütlaç yapmak için kaç L, kaç mL süt kullanılır?

Cevap: 1 kâse sütlaç yapmak için 125 mL süt kullanılıyorsa,

14 kâse sütlaç yapmak için 14×125 = 1750 mL süt kullanılır.

1750 mL = 1,75 L süt eder.

Soru: Aşağıdaki görsele uygun iki tane problem kurunuz ve problemleri çözünüz.

Cevap: Birinci problemimiz; Şekildeki görselde 4 adet 1 L lik yeşil renkli süt kutusu bulunmaktadır. Sütlerin toplam miktarı kaç mL dir?

Cevap: 4 adet 1 L lik süt olduğuna göre toplamda 4×1 = 4 L süt yapar.

Bu da 4 L = 4000 mL yapar.

Şimdide 2. problemimizi yapalım; Şekildeki görselde 5 adet 1 L lik meyve suyu kutusu bulunmaktadır. Meyve suyuların toplam miktarı kaç mL dir?

Cevap: 5 adet 1 L lik meyve suyu olduğuna göre toplamda 5×1 = 5 L meyve suyu yapar.

Bu da 5 L = 5000 mL yapar.

Soru: Çevresi 128 m olan dikdörtgen şeklindeki bir basketbol sahasının uzun kenarı 40 metredir. Basketbol sahasının kısa kenarı kaç metredir?

Cevap: Uzun kenarı 40 metre olduğuna göre, diğer uzun kenarı da 40 metredir.

Toplamda ise uzun kenar uzunluğu 40 + 40 = 80 metredir.

Geriye ise iki kısa kenar uzunluğu yani 128 – 80 = 48 metre kalır.

Bir kısa kenar uzunluğu ise 48:2 = 24 metre olur.

Soru: Aşağıdaki şekilde dikdörtgenin kısa kenarı 6 cm, uzun kenarı 11 cm’dir. Dikdörtgenin kısa kenarlarından kareler oluşturulmuştur. Buna göre şeklin çevresinin kaç santimetre olduğunu bulunuz.

Cevap: Şeklin çevresini hesaplarsak;

6 + 11 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 11 + 6 + 6 = 70 cm yapar.

Soru: Kareli kâğıt üzerindeki her bir kare 1 cm’dir. Taralı alan kaç santimetrekaredir?

Cevap: Taralı alan toplamda 7 adet kare alandan oluşmaktadır arkadaşlar.

Bir adet karenin alanı 1×1 = 1 cm kare olduğuna göre

7 adet karenin alanı 7×1 = 7 cm kare olarak bulunur.

Soru:  “Çevre, kare, dikdörtgen, 128” verilerini kullanarak bir problem kurunuz ve problemi çözünüz.

Cevap:  Problem; Kare ve dikdörtgenden oluşan iki şeklin çevre toplamları 128 cm dir. Karenin bir kenar uzunluğu, dikdörtgenin kısa kenar uzunluğuna eşit ve dikdörtgenin uzun kenarı, kısa kenarının 2 katı uzunluğunda olduğuna göre karenin bir kenar uzunluğunu bulunuz?

Çözüm; Karenin bir kenar uzunluğuna a dersek, dikdörtgenin kısa kenarı da a olur ve uzun kenarı da 2a olur.

O halde çevre toplamları;

a + a + a + a + a + a + 2a + 2a = 10a olur.

128:10adan

a = 12,8 cm yapar. O halde karenin bir kenar uzunluğu 12,8 cm dir.

Soru: Aşağıdaki görsele uygun problem kurup çözünüz.

Cevap: Şekildeki kamyonda 3 t 350 kg elma vardır. Taşıma esnasında 1 t 100 kg elma yola döküldüğüne göre kamyında ne kadar elma kalmıştır.

Çözüm; 3 t 350 kg – 1 t 100 kg = 2 t 250 kg elma kalmıştır.

Soru: Kısa kenarı 10 m, uzun kenarı 14 m olan dikdörtgen ile bir karenin çevre uzunlukları eşittir. Buna göre karenin alanı kaç metrekaredir?

Cevap: Dikdörtgenin çevre uzunluğu;

10 + 10 + 14 + 14 = 48 cm dir.

O hadle karenin çevresi de 48 cm olur ve bir kenar uzunluğu da 48:4 = 12 m yapar.

Bu durumda br kenar uzunluğu 12 m olan karenin alanı 12×12 = 144 m karedir.

Soru: İpek, marketten 1 kg 300 gr peynir, 750 g zeytin, 1 kg portakal, 250 g kaşar peyniri aldı. İpek’in aldıklarının toplam kütlesi nedir?

Cevap: Tüm alınanları toplarsak;

1 kg 300 gr + 750 gr + 1 kg + 250 g = 3 kg 300 gr yapar.

Soru: Bir ilaç kutusunun içinde, her biri 5 mg olan haplardan 60 adet vardır. Buna göre ilaç kutusunda kaç mg ilaç vardır?

Cevap: Toplam 60 adet ilaç olduğuna göre

5×60 = 300 mg ilaç vardır.

Soru: Ağırlığı 360 ton olan uçağa 58 ton bagaj yükleniyor. Uçağın son durumda kütlesi ne kadar olmuştur?

Cevap: Verilen her iki değeri de birbiri ile toplamamız gerekiyor.

360 + 58 = 418 ton olur.

Soru: Bir marketteki 65 kg bulgurun birinci gün 8 kg 750 g’ı, ikinci gün 5 kg 250 g’ı, 3. gün ise 12 kg 500 g’ı satılıyor. Geriye kalan bulgurun kütlesi ne kadardır?

Cevap: Satılan bulgur miktarını bulalım önce;

8 kg 750 g + 5 kg 250 g + 12 kg 500 g = 26 kg 500 g olur.

Geriye ise 65 kg – 26 kg 500 g = 38 kg 500 g kalır.

Soru: Bir kamyon, bir inşaata günde 5 sefer kum taşır. Kamyonun kasası bir seferde 2 t 550 kg kum almaktadır. Bu kamyon, inşaata 1 haftada ne kadar kum taşır?

Cevap: Günde 5 sefer kum taşıdığına göre 1 hafta içerisinde 5×7 = 35 sefer kum taşımış olur.

Kamyonun kasası bir seferde 2 t 550 kg kum aldığına göre

35 sefer de 35x 2 t 550 kg = 89 t 250 kg kum taşımış olur.

Soru: Dedemler, kış boyunca torbası 25 kg olan kömürlerden 82 torba yaktı. Yakılan kömürün kütlesi kaç kilogramdır?

Cevap: Toplamda 82 torba kömür yakıldığına göre

Toplam 82×25 = 2050 kg kömür yakılmıştır.

Soru: Hayvansever Gözde Hanım’ın 12 tane kedisi vardır. Her sabah 3 tane yarım litrelik sütü kedilerine eşit olarak paylaştırıyor. Her kedi kaç mL süt içer?

Cevap: 3 tane yarım litrelik süt = 1,5 L yapar.

1,5 L de 1500 mL süt eder. Bunu da 12 kediye eşit olarak paylaştırırsak

Her bir kediye 1500:12 = 125 mL süt düşer.

Soru: Ezgi, 180 mL olan diş macununu günde 3 defa dişlerini fırçalayarak 30 günde bitiriyor. Ezgi, her fırçalamada ortalama kaç mL diş macunu kullanmıştır?

Cevap: diş macununu günde 3 defa dişlerini fırçalayarak 30 günde bitirdiğine göre toplamda 30×3 = 90 kere dişini fırçalamıştır.

Diş macunu da 180 ml olduğuna göre

Her bir fırçalama da 180:90 = 2 mL diş macunu kullanmıştır.

“4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2019 – 2020” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.