4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17

Soru:  6782 sayısının okunuşu

Cevap: sayının okunuşu arkadaşlar

Altın bin yedi yüz seksen iki

 

Soru: 3609 sayısının okunuşu

Cevap: sayının okunuşu arkadaşlar

Üç bin altıyüz dokuz

 

Soru: 2843 sayısının okunuşu

Cevap: sayının okunuşu arkadaşlar

İki bin sekizyüz kırk üç

 

Soru: 7164 sayısının yazılışı ve okunuşu

Cevap: sayının okunuşu arkadaşlar

Yedi bin yüz altmış dört

 

Soru: İki bin on yedi rakamla ve sayıyla yazılışı nedir

Cevap: sayının rakamla yazılışı arkadaşlar

12017 dir.

 

Soru: Sekiz bin yüz elli bir rakamla ve sayıyla yazılışı nedir

Cevap: sayının rakamla yazılışı arkadaşlar

8151 dir

 

Soru: Beş bin yedi yüz yirmi iki rakamla ve sayıyla yazılışı nedir

Cevap: sayının rakamla yazılışı arkadaşlar

5722 dir.

 

Soru: Dört bin dört yüz on rakamla ve sayıyla yazılışı nedir

Cevap: sayının rakamla yazılışı arkadaşlar

4410 dur

Bir cevap yazın