4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 25

Soru: Aşağıda verilen altı basamaklı sayıların okunuş ve yazılışları ile ilgili eksik verilen bilgileri tamamlayınız.

Cevap: Soruların cevaplarını karşılarında bulabilirsiniz.

211 144 >>  ikiyüz onbirbin yüz kırk dört

561 800 >> beşyüz altmış bir bin sekiz yüz

Yüz yedi bin iki yüz on sekiz >> 107 218

Yedi yüz kırk dört bin doksan >> 744 090

980 969 >> dokuz yüz seksen bin dokuz yüz altmış dokuz

 

Soru: 483 890 sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır?

Cevap: Soruda ki tekrar eden sayı değerleri sadece 8 dir. Bunların da basamak değerleri 483 teki için 80000 dır, 890 daki ise 800 dür.

Bu ikisinin toplamı ise 80.000 + 800 = 80.800 dür.

 

Soru: 304 582 sayısının basamak isimleri nelerdir? Bu sayı abaküs üzerinde nasıl gösterilir?

Cevap: Sorudaa verilen basamak değerleri sırasıyla

2 >> birler

8 >> onlar

5 >> yüzler

4 >> binler

0 >> on binler

3 >> yüz binler

Bir cevap yazın