4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 26

Soru: Hayvanların tuttukları panolardaki rakamlarla aşağıda istenen sayıları oluşturunuz. Oluşturduğunuz sayıların okunuşunu ve yazılışlarını boşluklara yazınız

Sayılar 7  4  0  5  2  1

a) Tüm rakamlarla oluşabilecek altı basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır?

Cevap: En büyük soru sorulduğuna göre en başa en büyük sayıları yazmamız gerekiyor. O halde 754 210 olur.

b) Tüm rakamlarla oluşabilecek altı basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?

Cevap: En küçük doğal sayı için ise en başa en küçük sayıları yazmamız gerekiyor Tani en başa 0 gelmemeli.

O halde sayımız 102 457 olur.

c) Aslan giderse kalan rakamlarla yazılabilecek en büyük doğal sayı kaç olur?

Cevap: Aslan için sayı değeri 5 olarak verilmiş. Bu durumda yazılabilecek en büyük sayı değeri  74 210 olur.

d) Ayı ve kurbağa giderse kalan rakamlarla yazılabilecek en küçük doğal sayı kaç olur?

Cevap: Ayı nın değeri 0 , kurbağanın değeri ise 2 dir. Bu sayıları çıkardığımızda yazabileceğimiz en küçük sayı değeri  1 457 olur.

 

Soru: Birler bölüğünde 154, binler bölüğünde 648 olan 6 basamaklı sayıyı aşağıdaki kutuya yazınız.

Cevap: binler bölüğü, birler bölüğünden daha önce geldiğine göre

yanıtımız 648 154 olmalıdır.

 

Soru: Aşağıda verilen doğal sayıların bölüklerindeki rakamları yazınız.

Sayı: 8432: ……………….binler bölüğü………………. birler bölüğü
Sayı: 36 564: ……………….binler bölüğü………………. birler bölüğü
Sayı: 543 100: ……………….binler bölüğü………………. birler bölüğü
Sayı: 490 543: ……………….binler bölüğü………………. birler bölüğü

Cevap: Cevapları aşağıda bulabilirsiniz.

Sayı: 8432: 8 binler bölüğü 432 birler bölüğü
Sayı: 36 564: 36 binler bölüğü 564 birler bölüğü
Sayı: 543 100:  543 binler bölüğü 100 birler bölüğü
Sayı: 490 543: 490 binler bölüğü 543 birler bölüğü

 

Soru: Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

543 876 sayısının on binler basamağında ………… rakamı vardır.
870 300 sayısının yüzler basamağında ………… rakamı vardır.
180 368 sayısının on binler basamağındaki sayının basamak değeri …………
987 654 sayısının yüz binler basamağındaki sayının basamak değeri ………….

Cevap: Yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

543 876 sayısının on binler basamağında 4 rakamı vardır.
870 300 sayısının yüzler basamağında 3 rakamı vardır.
180 368 sayısının on binler basamağındaki sayının basamak değeri 80 000
987 654 sayısının yüz binler basamağındaki sayının basamak değeri 900 000

Bir cevap yazın