4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 49

Soru: Yukarıda verilen sıralamada “?” ile belirtilen yere aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?

26 344 < ? < 29 201

Cevap: 8 303 olarak cevabı buluruz.

 

Soru: Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin onlar ve on binler basamağında aynı rakam yer almaktadır?

A) 78 067     B) 34 234       C) 65 957       D) 82 234

Cevap:  Cevabımız B şıkkı olan 34 234 sayısıdır. He riki tarafta da 3 rakamı vardır.

 

Soru:174 582 doğal sayısındaki 7 rakamının basamak değeri ile 8 rakamının basamak değeri toplamı kaçtır?

Cevap: 7 rakamının basamak değeri 70 000 tir.

8 rakamının basamak değeri 80 dir.

Toplamları ise 70 000 + 80 = 70 080 dir.

 

Soru: “Sekiz yüz sekiz bin altı yüz on bir” doğal sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: 808 611 olarak cevabı buluruz.

 

Soru: 939 672 doğal sayısında aynı rakamın bulunduğu basamakların isimleri hangi seçenekte bulunmaktadır?

Cevap:9 rakamının aynı olduğu görülmektedir.

Bu da yüz binler basamağı ile binler basamağındadırlar.

Bir cevap yazın