4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 50

Soru: 2750 metre yürüdükten sonra her 1000 metrede durup su molası veren bir yürüyüş ekibi, 7. su molasında kaç metre yürümüş olur?

Cevap: Sırasıyla gidersek

2750 , 3750, 4750, 5750, 6750, 7750, 8750 olur.

 

Soru: Aşağıdaki örüntüye göre A ile B yerine gelecek olan sayıların toplamı kaçtır?

38 46 A 62 70 B

Cevap: Görüldüğü üzere ürüntümüz 8, 8 artarak gitmektedir.

O halde sayılarımız  38 46 54 62 70 78 olur.

A ile B nin toplamı ise 54 + 78 = 132 olur.

 

Soru: 2750 metre yürüdükten sonra her 1000 metrede durup su molası veren bir yürüyüş ekibi, 7. su molasında kaç metre yürümüş olur?

Cevap: Sırasıyla gidersek

2750 , 3750, 4750, 5750, 6750, 7750, 8750 olur.

 

Soru: 200 000 + 50 000 + 4000 + 800 + 90 + 4 = ……………………………. şeklinde çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: 254 894 oalrak cevabı buluruz.

 

Soru: Melike, 250 sayfalık hikâye kitabının 70 sayfasını okudu. Geriye okunmamış kaç sayfa kalmıştır? Zihinden işlem yaparak bulunuz.

Cevap:250 – 70 = 180 sayfa okunmamış kalmıştır.

 

Soru: Altı basamaklı bir doğal sayının birler bölüğünde rakamları farklı en büyük doğal sayı vardır. Binler bölüğünde ise rakamları farklı en küçük doğal sayı vardır. Bu doğal sayı kaçtır?

Cevap: birler bölüğünde rakamları farklı en büyük doğal sayı 987 dir.

Binler bölüğünde ise rakamları farklı en küçük doğal sayı 102 dir.

O halde sayımız 102 987 dir.

Bir cevap yazın