4. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Çözümlü Problemler ve Soruları

4. Sınıf Matematik Doğal Sayılar ile ilgili Çözümlü Problemler ve Soruların olacağı bu yazımızda aşağıdaki çözümlü örneklerin paylaşımını yapacağız.

Soru: 3609 sayısının okunuşu

Cevap: sayının okunuşu arkadaşlar

Üç bin altıyüz dokuz

 

Soru: 2843 sayısının okunuşu

Cevap: sayının okunuşu arkadaşlar

İki bin sekizyüz kırk üç

 

Soru: 7164 sayısının yazılışı ve okunuşu

Cevap: sayının okunuşu arkadaşlar

Yedi bin yüz altmış dört

 

Soru: İki bin on yedi rakamla ve sayıyla yazılışı nedir

Cevap: sayının rakamla yazılışı arkadaşlar

12017 dir.

 

Soru: Sekiz bin yüz elli bir rakamla ve sayıyla yazılışı nedir

Cevap: sayının rakamla yazılışı arkadaşlar

8151 dir

 

Soru: Beş bin yedi yüz yirmi iki rakamla ve sayıyla yazılışı nedir

Cevap: sayının rakamla yazılışı arkadaşlar

5722 dir.

 

Soru: Dört bin dört yüz on rakamla ve sayıyla yazılışı nedir

Cevap: sayının rakamla yazılışı arkadaşlar

4410 dur

 

Soru: Aşağıda verilen altı basamaklı sayıların okunuş ve yazılışları ile ilgili eksik verilen bilgileri tamamlayınız.

Cevap: Soruların cevaplarını karşılarında bulabilirsiniz.

211 144 >>  ikiyüz onbirbin yüz kırk dört

561 800 >> beşyüz altmış bir bin sekiz yüz

Yüz yedi bin iki yüz on sekiz >> 107 218

Yedi yüz kırk dört bin doksan >> 744 090

980 969 >> dokuz yüz seksen bin dokuz yüz altmış dokuz

 

Soru: 483 890 sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır?

Cevap: Soruda ki tekrar eden sayı değerleri sadece 8 dir. Bunların da basamak değerleri 483 teki için 80000 dır, 890 daki ise 800 dür.

Bu ikisinin toplamı ise 80.000 + 800 = 80.800 dür.

 

Soru: 304 582 sayısının basamak isimleri nelerdir? Bu sayı abaküs üzerinde nasıl gösterilir?

Cevap: Sorudaa verilen basamak değerleri sırasıyla

2 >> birler

8 >> onlar

5 >> yüzler

4 >> binler

0 >> on binler

3 >> yüz binler

 

Soru: Hayvanların tuttukları panolardaki rakamlarla aşağıda istenen sayıları oluşturunuz. Oluşturduğunuz sayıların okunuşunu ve yazılışlarını boşluklara yazınız

Sayılar 7  4  0  5  2  1

a) Tüm rakamlarla oluşabilecek altı basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır?

Cevap: En büyük soru sorulduğuna göre en başa en büyük sayıları yazmamız gerekiyor. O halde 754 210 olur.

b) Tüm rakamlarla oluşabilecek altı basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?

Cevap: En küçük doğal sayı için ise en başa en küçük sayıları yazmamız gerekiyor Tani en başa 0 gelmemeli.

O halde sayımız 102 457 olur.

c) Aslan giderse kalan rakamlarla yazılabilecek en büyük doğal sayı kaç olur?

Cevap: Aslan için sayı değeri 5 olarak verilmiş. Bu durumda yazılabilecek en büyük sayı değeri  74 210 olur.

d) Ayı ve kurbağa giderse kalan rakamlarla yazılabilecek en küçük doğal sayı kaç olur?

Cevap: Ayı nın değeri 0 , kurbağanın değeri ise 2 dir. Bu sayıları çıkardığımızda yazabileceğimiz en küçük sayı değeri  1 457 olur.

 

Soru: Birler bölüğünde 154, binler bölüğünde 648 olan 6 basamaklı sayıyı aşağıdaki kutuya yazınız.

Cevap: binler bölüğü, birler bölüğünden daha önce geldiğine göre

yanıtımız 648 154 olmalıdır.

 

Soru: Aşağıda verilen doğal sayıların bölüklerindeki rakamları yazınız.

Sayı: 8432: ……………….binler bölüğü………………. birler bölüğü
Sayı: 36 564: ……………….binler bölüğü………………. birler bölüğü
Sayı: 543 100: ……………….binler bölüğü………………. birler bölüğü
Sayı: 490 543: ……………….binler bölüğü………………. birler bölüğü

Cevap: Cevapları aşağıda bulabilirsiniz.

Sayı: 8432: 8 binler bölüğü 432 birler bölüğü
Sayı: 36 564: 36 binler bölüğü 564 birler bölüğü
Sayı: 543 100:  543 binler bölüğü 100 birler bölüğü
Sayı: 490 543: 490 binler bölüğü 543 birler bölüğü

 

Soru: Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

543 876 sayısının on binler basamağında ………… rakamı vardır.
870 300 sayısının yüzler basamağında ………… rakamı vardır.
180 368 sayısının on binler basamağındaki sayının basamak değeri …………
987 654 sayısının yüz binler basamağındaki sayının basamak değeri ………….

Cevap: Yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

543 876 sayısının on binler basamağında 4 rakamı vardır.
870 300 sayısının yüzler basamağında 3 rakamı vardır.
180 368 sayısının on binler basamağındaki sayının basamak değeri 80 000
987 654 sayısının yüz binler basamağındaki sayının basamak değeri 900 000

 

Soru: Aşağıdaki boşluklara çözümlemesi verilen sayıları yazınız.

a) 4 binlik + 5 yüzlük + 2 birlik + 6 onluk = ………………………..
b) 4 onluk + 1 yüzlük + 5 on binlik + 7 birlik = …………………………
c) 9 yüz binlik + 4 on binlik + 3 binlik + 7 yüzlük + 6 onluk + 1 birlik = ………………………..

Cevap: Yanıtları aşağıda belirtiyoruz.

a) 4 binlik + 5 yüzlük + 2 birlik + 6 onluk = 4562
b) 4 onluk + 1 yüzlük + 5 on binlik + 7 birlik = 50147
c) 9 yüz binlik + 4 on binlik + 3 binlik + 7 yüzlük + 6 onluk + 1 birlik = 943761

 

Soru: Elif’in 145 TL’si vardı. Ramazan Bayramı’nda dört aile büyüğünden yüzer lira harçlık aldı. Elif’in ne kadar para biriktirmiş olduğunu birlikte inceleyelim.

Cevap: dört aile büyüğünden yüzer lira harçlık aldığına göre 4 adet 100 TL almış oluyor. O halde

100 + 100 + 100 + 100 + 145 = 545 TL parası olmuş olur.

 

Soru: İlde yapılan bayrak yarışında yarışmacıların 1000 metre koşması, daha sonra ellerindeki bayrağı takım arkadaşına vermesi gerekiyor. Bayrak teslim noktalarını belirlemek için her saymada önceki sayıya 1000 ekleyelim. Serkan, Ela, Murat ve Ayla’nın koşacakları mesafeyi inceleyelim.

Cevap: 4 kişinin koşacağı mesafe toplamda

1000 + 1000 + 1000 + 1000 = 4000 metredir.

 

Soru: İlde yapılan bayrak yarışında yarışmacıların 1000 metre koşması, daha sonra ellerindeki bayrağı takım arkadaşına vermesi gerekiyor. Bayrak teslim noktalarını belirlemek için her saymada önceki sayıya 1000 ekleyelim. Serkan, Ela, Murat ve Ayla’nın koşacakları mesafeyi inceleyelim.

Cevap: 4 kişinin koşacağı mesafe toplamda

1000 + 1000 + 1000 + 1000 = 4000 metredir.

 

Soru: Ömer ve babası, arabalarının yağını ve suyunu her 1000 km’de kontrol ediyorlar. 3000 km’de bakmayı unutmuşlar. Unuttuklarını fark edip arabanın sayacına bakınca sayacın 3234 km’de olduğunu görmüşler. Ömer’in babası ile birlikte 10 000 km bakımına kadar hangi km’lerde kontrolleri yapacağını belirleyelim.

Cevap: Sırasıyla gidersek

3234 4234 5234 6234 7234 8234 9234 olarak cevabı buluruz.

 

Soru: Fuat bir dağ bisikleti alıyor. 2250 lira peşinat verip kalan tutarı 1000 liralık taksitler ile ödemeyi planlıyor. Her ay yapacağı ödeme ile toplam ödemiş olacağı tutarı gösteren tabloya bakalım.

Cevap: 2250 3250 4250 5250 6250 7250 8250 9250 olarak bulunur.

 

Soru: Okulda sınıflar arası yapılan engelli koşu yarışında Mehmet, her 100 metrede bir engelin üzerinden atlıyor. Yarış içinde 5 engel atladığına göre engellerin bulunduğu mesafeleri noktaların üzerine yazınız.

Cevap: Sırasıyla 100, 200, 300, 400 ve 500 olur.

 

Soru: Minik köpeğin gücünü koruyup kulübesine gidebilmesi için her 100 metrede 1 kemik yemesi gerekiyor. Aşağıdaki görsele göre kemikleri yiyerek kulübesine gidebilmesi için kaç metre gitmesi gerektiğini bulunuz

Cevap: Toplam da 7 adet kemik olduğuna göre 100 metre den toplam 700 metre gitmesi gerekir.

 

Soru: Okullar arası düzenlenen atık pil toplama kampanyasında, her 1000 pil toplandığında okul bir flama kazanmaktadır. Cumhuriyet İlkokulu, bu kampanyada 10 flama kazanmıştır. Biner biner sayarak Cumhuriyet İlkokulundaki öğrencilerin kaç pil topladığını bulunuz

Cevap: 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 + 1000 = 10 000 pil toplanmıştır.

 

Soru: Bazı illerimize ait nüfus sayımının sonuçları aşağıda listelenmiştir. Belirtilen nüfus verilerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

Bayburt = 90 154

Kilis = 130 825

Çankırı = 183 880

Cevap: Soruda verilenlere göre sıralama Bayburt < Kilis < Çankırı

 

Soru: Ülkemizde bulunan dağların yükseklikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Dağların yüksekliklerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

Dağların Adı Dağların Yüksekliği
Van – Süphan Dağı = 4058 m
Ağrı Dağı = 5165 m
Kayseri – Erciyes Dağı = 3916 m

Cevap: Dağların küçükten büyüğe doğru sıralanışı

Erciyes Dağı < Süphan Dağı < Ağrı Dağı

 

Soru: Aşağıda verilen hayvanların kütlelerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız

Fil = 5000 kg,  Su aygırı = 3500 kg  , Zürafa = 1500 kg  Balina 175 000 kg

Cevap: Büyükten küçüğe doğru sıralama sorulduğu için

Balina > Fil > Su Aygırı >Zürafa

 

Soru: Yukarıda araçların gittiği yolların uzunluğu verilmiştir. Verilen yol uzunluklarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

149 218 km    35 381 km     101 203 km     66 114 km

Cevap: Küçükten büyüğe doğru sorulduğu için

35 381 km < 66 114 km < 101 203 km < 149 218 km olur.

 

Soru: Cemil, elindeki kibritlerle aşağıdaki gibi şekiller oluşturuyor. Cemil’in 1 sayısına karşılık gelen şekli oluşturmak için dört, 2 sayısına karşılık gelen şekli oluşturmak için yedi, 3 sayısına karşılık gelen şekli oluşturmak için on kibrite ihtiyacı vardır. Cemil, örüntünün her bir şeklini oluşturmak için her defasında aynı kuralı kullanıyor. Cemil’in 4 sayısına karşılık gelen şekli oluşturabilmek için kaç kibrite ihtiyacı vardır?

Cevap: Verilen örneklere baktığımızda hep sayının 3 katının 1 fazlası kadar kibrit kullanılmış.

Yani örneğin 2 sayısı için 2×3= 6 olur 6 + 1 = 7 adet kibrit kullanılmış.

4 için ise aynı mantıkla yola çıkarsak

4×3 = 12 olur Buradan da 12 + 1 = 13 olarak yanıt bulunur.

 

Soru: Bir dağcı tüm güvenlik ekipmanları ile yola çıkmıştır. İlk gün 1568 metre, ikinci gün 2674 metre ve üçüncü gün 1309 metre tırmanmıştır. Bu dağcı toplam kaç metre tırmanış yapmıştır?

Cevap: Tüm mesafeyi toplarsak

1568 + 2674 + 1309 = 5551 metre tırmanmıştır.

 

Soru: Bir çıkarma işleminde eksilen 7205, çıkan 2971’dir. Fark kaçtır?

Cevap: 7205 – 2971 = 4234 olarak farkı buluruz.

 

Soru: Bir çıkarma işleminde eksilen 3000 azaltılırsa fark nasıl değişir?

Cevap: Eksilen sayı 3000 azaltılırsa fark değeri de 3000 azalır.

 

Soru: Bir fırıncı, 570 ekmeğin 400 tanesini sattı. Geri kalanını sokak hayvanları için bağışladı. Fırıncının kaç ekmek bağışladığını zihinden bulunuz. Cevabınızı kutuya yazınız.

Cevap: 570 – 400 = 170 adet ekmeği hayvanlara bağışlamıştır.

 

Soru: Semih, 160 sayfalık kitabın 50 sayfasını okudu. Geriye okunmamış kaç sayfa kaldığını zihinden bulunuz. Cevabınızı kutuya yazınız.

Cevap:160 – 50 = 110 sayfa okunmamış sayfa kalmıştır.

Soru: Rakamları aynı olan beş basamaklı en küçük doğal sayı

Cevap:Cevabımız 11111 dir.

 

Soru: Rakamları aynı olan beş basamaklı en küçük doğal sayı

Cevap:Cevabımız 11111 dir.

 

Soru: 49 208 sayısında, on binler basamağındaki rakamla binler basamağındaki rakam değişince oluşacak yeni sayı

Cevap: on binler basamağındaki rakam 4

binler basamağındaki rakam ise 9 dur. Bunların yerini değştirirsek

yeni sayımız 94 208 olur.

 

Soru: 5, 7, 0, 9, 3, 6 rakamları ile yazılabilecek rakamları farklı altı basamaklı en büyük doğal sayı

Cevap:En büyük doğal sayı istendiğine göre

976 530 olarak en büyük sayıyı buluruz.

 

Soru: Binler basamağında 0 olan altı basamaklı en büyük doğal sayı

Cevap: en büyük sayı istendiğinden

990 999 olur.

 

Soru: Yandaki rakamlar ile yazılabilecek rakamları farklı 4 basamaklı en büyük doğal sayı ile rakamları farklı 4 basamaklı en küçük doğal sayının farkını bulunuz.  3, 5, 8, 1

Cevap: rakamları farklı 4 basamaklı en büyük doğal sayı 8531 olur

rakamları farklı 4 basamaklı en küçük doğal sayı 1358 olur.

Bu iki sayının farkı ise 8531 – 1358 = 7173 olur.

 

Soru: 1410 + 2712 + 3178 = ……………
Toplama işleminde …………… yerine yazılması gereken sayıyı bulunuz.

Cevap: 3 sayının toplamı 7300 eder.

 

Soru: 654 doğal sayısını Nazlı en yakın onluğa, Adem ise en yakın yüzlüğe yuvarlamıştır. Bu iki arkadaşın bulduğu sonuçların toplamını bulunuz.

Cevap: Nazlı en yakın onluğa yuvarlarsa 650 olur.

Adem ise en yakın yüzlüğe yuvarlarsa 700 olur.

Bu iki sayının toplamı ise 650 + 700 = 1350 olur.

 

Soru: 654 doğal sayısını Nazlı en yakın onluğa, Adem ise en yakın yüzlüğe yuvarlamıştır. Bu iki arkadaşın bulduğu sonuçların toplamını bulunuz.

Cevap: Nazlı en yakın onluğa yuvarlarsa 650 olur.

Adem ise en yakın yüzlüğe yuvarlarsa 700 olur.

Bu iki sayının toplamı ise 650 + 700 = 1350 olur.

 

Soru: Yukarıda verilen sıralamada “?” ile belirtilen yere aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?

26 344 < ? < 29 201

Cevap: 8 303 olarak cevabı buluruz.

 

Soru: Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin onlar ve on binler basamağında aynı rakam yer almaktadır?

A) 78 067     B) 34 234       C) 65 957       D) 82 234

Cevap:  Cevabımız B şıkkı olan 34 234 sayısıdır. He riki tarafta da 3 rakamı vardır.

 

Soru:174 582 doğal sayısındaki 7 rakamının basamak değeri ile 8 rakamının basamak değeri toplamı kaçtır?

Cevap: 7 rakamının basamak değeri 70 000 tir.

8 rakamının basamak değeri 80 dir.

Toplamları ise 70 000 + 80 = 70 080 dir.

 

Soru: “Sekiz yüz sekiz bin altı yüz on bir” doğal sayısının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: 808 611 olarak cevabı buluruz.

 

Soru: 939 672 doğal sayısında aynı rakamın bulunduğu basamakların isimleri hangi seçenekte bulunmaktadır?

Cevap:9 rakamının aynı olduğu görülmektedir.

Bu da yüz binler basamağı ile binler basamağındadırlar.

 

Soru: 2750 metre yürüdükten sonra her 1000 metrede durup su molası veren bir yürüyüş ekibi, 7. su molasında kaç metre yürümüş olur?

Cevap: Sırasıyla gidersek

2750 , 3750, 4750, 5750, 6750, 7750, 8750 olur.

 

Soru: Aşağıdaki örüntüye göre A ile B yerine gelecek olan sayıların toplamı kaçtır?

38 46 A 62 70 B

Cevap: Görüldüğü üzere ürüntümüz 8, 8 artarak gitmektedir.

O halde sayılarımız  38 46 54 62 70 78 olur.

A ile B nin toplamı ise 54 + 78 = 132 olur.

 

Soru: 2750 metre yürüdükten sonra her 1000 metrede durup su molası veren bir yürüyüş ekibi, 7. su molasında kaç metre yürümüş olur?

Cevap: Sırasıyla gidersek

2750 , 3750, 4750, 5750, 6750, 7750, 8750 olur.

 

Soru: 200 000 + 50 000 + 4000 + 800 + 90 + 4 = ……………………………. şeklinde çözümlenen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: 254 894 oalrak cevabı buluruz.

 

Soru: Melike, 250 sayfalık hikâye kitabının 70 sayfasını okudu. Geriye okunmamış kaç sayfa kalmıştır? Zihinden işlem yaparak bulunuz.

Cevap:250 – 70 = 180 sayfa okunmamış kalmıştır.

 

Soru: Altı basamaklı bir doğal sayının birler bölüğünde rakamları farklı en büyük doğal sayı vardır. Binler bölüğünde ise rakamları farklı en küçük doğal sayı vardır. Bu doğal sayı kaçtır?

Cevap: birler bölüğünde rakamları farklı en büyük doğal sayı 987 dir.

Binler bölüğünde ise rakamları farklı en küçük doğal sayı 102 dir.

O halde sayımız 102 987 dir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.