4. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Testi Pdf

4. Sınıf Matematik Doğal Sayılar ile ilgili çözümlü testlerin olacağı bu yazımızda aşağıdaki mrnekleri inceleyerek derslerinizde daha başarılı oalbileceksiniz.

Dilerseniz hemen çözümlü örneklerimize geçelim.

 

Soru:  6782 sayısının okunuşu

Cevap: sayının okunuşu arkadaşlar

Altın bin yedi yüz seksen iki

 

Soru: 3609 sayısının okunuşu

Cevap: sayının okunuşu arkadaşlar

Üç bin altıyüz dokuz

 

Soru: 2843 sayısının okunuşu

Cevap: sayının okunuşu arkadaşlar

İki bin sekizyüz kırk üç

 

Soru: 7164 sayısının yazılışı ve okunuşu

Cevap: sayının okunuşu arkadaşlar

Yedi bin yüz altmış dört

 

Soru: İki bin on yedi rakamla ve sayıyla yazılışı nedir

Cevap: sayının rakamla yazılışı arkadaşlar

12017 dir.

 

Soru: Sekiz bin yüz elli bir rakamla ve sayıyla yazılışı nedir

Cevap: sayının rakamla yazılışı arkadaşlar

8151 dir

 

Soru: Beş bin yedi yüz yirmi iki rakamla ve sayıyla yazılışı nedir

Cevap: sayının rakamla yazılışı arkadaşlar

5722 dir.

 

Soru: Dört bin dört yüz on rakamla ve sayıyla yazılışı nedir

Cevap: sayının rakamla yazılışı arkadaşlar

4410 dur

 

Soru: Aşağıda verilen altı basamaklı sayıların okunuş ve yazılışları ile ilgili eksik verilen bilgileri tamamlayınız.

Cevap: Soruların cevaplarını karşılarında bulabilirsiniz.

211 144 >>  ikiyüz onbirbin yüz kırk dört

561 800 >> beşyüz altmış bir bin sekiz yüz

Yüz yedi bin iki yüz on sekiz >> 107 218

Yedi yüz kırk dört bin doksan >> 744 090

980 969 >> dokuz yüz seksen bin dokuz yüz altmış dokuz

 

Soru: 483 890 sayısında tekrar eden rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır?

Cevap: Soruda ki tekrar eden sayı değerleri sadece 8 dir. Bunların da basamak değerleri 483 teki için 80000 dır, 890 daki ise 800 dür.

Bu ikisinin toplamı ise 80.000 + 800 = 80.800 dür.

 

Soru: 304 582 sayısının basamak isimleri nelerdir? Bu sayı abaküs üzerinde nasıl gösterilir?

Cevap: Sorudaa verilen basamak değerleri sırasıyla

2 >> birler

8 >> onlar

5 >> yüzler

4 >> binler

0 >> on binler

3 >> yüz binler

 

Soru: Hayvanların tuttukları panolardaki rakamlarla aşağıda istenen sayıları oluşturunuz. Oluşturduğunuz sayıların okunuşunu ve yazılışlarını boşluklara yazınız

Sayılar 7  4  0  5  2  1

a) Tüm rakamlarla oluşabilecek altı basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır?

Cevap: En büyük soru sorulduğuna göre en başa en büyük sayıları yazmamız gerekiyor. O halde 754 210 olur.

b) Tüm rakamlarla oluşabilecek altı basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır?

Cevap: En küçük doğal sayı için ise en başa en küçük sayıları yazmamız gerekiyor Tani en başa 0 gelmemeli.

O halde sayımız 102 457 olur.

c) Aslan giderse kalan rakamlarla yazılabilecek en büyük doğal sayı kaç olur?

Cevap: Aslan için sayı değeri 5 olarak verilmiş. Bu durumda yazılabilecek en büyük sayı değeri  74 210 olur.

d) Ayı ve kurbağa giderse kalan rakamlarla yazılabilecek en küçük doğal sayı kaç olur?

Cevap: Ayı nın değeri 0 , kurbağanın değeri ise 2 dir. Bu sayıları çıkardığımızda yazabileceğimiz en küçük sayı değeri  1 457 olur.

 

Soru: Birler bölüğünde 154, binler bölüğünde 648 olan 6 basamaklı sayıyı aşağıdaki kutuya yazınız.

Cevap: binler bölüğü, birler bölüğünden daha önce geldiğine göre

yanıtımız 648 154 olmalıdır.

 

Soru: Aşağıda verilen doğal sayıların bölüklerindeki rakamları yazınız.

Sayı: 8432: ……………….binler bölüğü………………. birler bölüğü
Sayı: 36 564: ……………….binler bölüğü………………. birler bölüğü
Sayı: 543 100: ……………….binler bölüğü………………. birler bölüğü
Sayı: 490 543: ……………….binler bölüğü………………. birler bölüğü

Cevap: Cevapları aşağıda bulabilirsiniz.

Sayı: 8432: 8 binler bölüğü 432 birler bölüğü
Sayı: 36 564: 36 binler bölüğü 564 birler bölüğü
Sayı: 543 100:  543 binler bölüğü 100 birler bölüğü
Sayı: 490 543: 490 binler bölüğü 543 birler bölüğü

 

Soru: Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

543 876 sayısının on binler basamağında ………… rakamı vardır.
870 300 sayısının yüzler basamağında ………… rakamı vardır.
180 368 sayısının on binler basamağındaki sayının basamak değeri …………
987 654 sayısının yüz binler basamağındaki sayının basamak değeri ………….

Cevap: Yanıtları aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.

543 876 sayısının on binler basamağında 4 rakamı vardır.
870 300 sayısının yüzler basamağında 3 rakamı vardır.
180 368 sayısının on binler basamağındaki sayının basamak değeri 80 000
987 654 sayısının yüz binler basamağındaki sayının basamak değeri 900 000

 

Soru: Aşağıdaki boşluklara çözümlemesi verilen sayıları yazınız.

a) 4 binlik + 5 yüzlük + 2 birlik + 6 onluk = ………………………..
b) 4 onluk + 1 yüzlük + 5 on binlik + 7 birlik = …………………………
c) 9 yüz binlik + 4 on binlik + 3 binlik + 7 yüzlük + 6 onluk + 1 birlik = ………………………..

Cevap: Yanıtları aşağıda belirtiyoruz.

a) 4 binlik + 5 yüzlük + 2 birlik + 6 onluk = 4562
b) 4 onluk + 1 yüzlük + 5 on binlik + 7 birlik = 50147
c) 9 yüz binlik + 4 on binlik + 3 binlik + 7 yüzlük + 6 onluk + 1 birlik = 943761

 

Soru: Elif’in 145 TL’si vardı. Ramazan Bayramı’nda dört aile büyüğünden yüzer lira harçlık aldı. Elif’in ne kadar para biriktirmiş olduğunu birlikte inceleyelim.

Cevap: dört aile büyüğünden yüzer lira harçlık aldığına göre 4 adet 100 TL almış oluyor. O halde

100 + 100 + 100 + 100 + 145 = 545 TL parası olmuş olur.

 

Soru: İlde yapılan bayrak yarışında yarışmacıların 1000 metre koşması, daha sonra ellerindeki bayrağı takım arkadaşına vermesi gerekiyor. Bayrak teslim noktalarını belirlemek için her saymada önceki sayıya 1000 ekleyelim. Serkan, Ela, Murat ve Ayla’nın koşacakları mesafeyi inceleyelim.

Cevap: 4 kişinin koşacağı mesafe toplamda

1000 + 1000 + 1000 + 1000 = 4000 metredir.

 

Soru: İlde yapılan bayrak yarışında yarışmacıların 1000 metre koşması, daha sonra ellerindeki bayrağı takım arkadaşına vermesi gerekiyor. Bayrak teslim noktalarını belirlemek için her saymada önceki sayıya 1000 ekleyelim. Serkan, Ela, Murat ve Ayla’nın koşacakları mesafeyi inceleyelim.

Cevap: 4 kişinin koşacağı mesafe toplamda

1000 + 1000 + 1000 + 1000 = 4000 metredir.

Bir cevap yazın