4. Sınıf Matematik Karışık Problemler

4. Sınıf Matematik Karışık Problemler ve Çözümleri nin olacağı bu yazımızda 23 adet cevapları ile birlikte örnek sorular paylaşacağız.
Tüm sorular 4. sınıf matematik dersine ait olup kolaydan zora doğru sorular sıralanmıştır sevgili öğrenciler.
Dilerseniz hemen çözümleri ile birlikte sorulara geçelim.
Soru 1:
Bir basketbol takımı 6 maçının tamamında 7’şer basket atmıştır. Bu takımın attığı basket sayısı kaçtır?
Cevap 1:
1.maç                        2.maç
o o o o o o o           o o o o o o o          ….
 
Her maç 7’şer basket attığına göre toplam basket sayısı 6 maç  x 7 basket = 42 olur.
 
Soru 2:
5 düzine ile 5 destenin farkı kaçtır?
Cevap 2:  
1 düzine = 12 birim
1 deste = 10 birimden oluşur.
5 düzine -> 5 x 12 = 60’a eşittir
5 deste -> 5 x 10 = 50’ye eşittir.
Fark ; 60 – 50 = 10’dur.
 
Soru 3:
Ben 9 yaşındayım. Babamın yaşı, benim yaşımın 4 katından 8 eksiktir. Buna göre babam ve benim yaşlarımızın toplamı kaçtır?
Cevap 3:
Benim yaşım 9 olduğuna göre;
Babamın yaşı = (Benim yaşımın x 4) – 8 = (9 x 4 ) – 8 = 36 – 8 = 28’dir.
Babam ve benim yaşlarımız toplamı = 28 + 9  = 37 ‘dir.
Soru 4:
Bir karışın uzunluğu 22 cm’dir. Evdeki masanın uzunluğu 12 karıştan 13 cm fazladır. Buna göre masanın uzunluğu kaç cm’dir?
Cevap 4:
Bir karışın uzunluğu 22 cm olduğuna göre;
12 karış -> 22 x 12 = 264 cm’dir.
Masanın uzunluğu = 12 karış + 13 cm = 264 + 13 = 277 cm’dir.
 
Soru 5:
Tanesi 30 kr olan silgilerden 5 tane aldım. Tanesi 135 kr olan pergellerden 2 tane aldım. Buna göre kırtasiyeye kaç TL öderim?
Cevap 5:
Silginin tanesi 30 kr ve pergelin tanesi 135 kr olduğuna göre;
5 silgi -> 30 kr x 5 = 150 kr
2 pergel -> 135 kr x 2 = 270 kr’tur.
Kırtasiyeye toplam ödenen para;
270 kr + 150 kr = 420 kr’tur.
Soruda bizden bu paranın kaç TL olduğu istenmiştir.
1 TL = 100 kr olduğuna göre;
420 kr -> 420 ÷ 100 = 4.2 TL’dir.
 
Soru 6:
Cebimde 7 TL param var. Tanesi 50 kr olan kitaplardan 4 tane aldım. Geriye ne kadar param kaldı?
Cevap 6:
Bir kitabın tanesi 50 kr olduğuna göre;
4 kitap -> 50 kr x 4 = 200 kr’tur.
200 kr -> 200 ÷ 100 = 2TL dir.
Cebimde toplam 7 TL olduğuna göre;
7 – 2 = 5 TL kalmıştır.
 
Soru 7:
Yurt ile okulun arası 15 dakika sürmektedir. Sabah okula gittim ve öğle yemeği için yurda geri geldim. Yemekten sonra tekrar okula gittim ve dersler bitince yurda döndüm. Acaba ben bugün kaç dakika yürümüş oldum?
Cevap 7:
Okul ile yurdumun arası 15 dk’dır. Bugün toplam kaç dakika yürüdüğümü bulmak için önce kaç kere yurda gidip geldiğimi bulmam gerekir.
Sabah okula gidiş  -> 1. gidiş
Öğle yemeği için yurda geliş -> 2. gidiş
Öğlen okula dönüş -> 3. gidiş
Ders bitişi yurda dönüş -> 4. gidiş
Bugün 4 kere yurda gidip geldiğime göre;
15 dk x 4 gidiş-geliş = 60 dk toplam yürümüşüm.
 
Soru 8:
Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin farkı 420 , bölüm ise 21’dir.Bölünen sayı kaçtır?
Cevap 8:
Bir bölme işleminde;
Bölünen  = (Bölüm x Bölen) + Fark’tır.
Bölünen  – Bölen = 420 olduğuna göre;
Bölen = Bölünen – 420’dir. Fark belirtilmediği için değeri 0’dır. Denklemde tüm bu değerleri yerine yazarsak;
Bölünen = (21 x (Bölünen – 420)) + 0 = 21Bölünen – 8820
Bölünen + 8820 = 21Bölünen
8820 = 21Bölünen – Bölünen = 20 Bölünen
Bölünen = 8820 ÷ 20 = 441’dir.
 
Soru 9:
Bir defter parasıyla 5 silgi alınabiliyor. Bir defter, 2 silgi alan Mehtap 21TL ödediğine göre, bir defter kaç TL’dir?
Cevap 9:
1 silginin fiyatı = a ise;
1 defterin fiyatı = 5a’tir.
Mehtap 1 defter ve 2 silgiye 21 TL ödediğine göre;
(1 x 5a) + (2 x a) = 21 TL
5a + 2a = 21 TL
7a = 21
a = 21÷7 = 3 TL -> bir silginin fiyatı
5a = 5 x 3 = 15 TL -> bir defterin fiyatı
Soru 10:
Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin toplamı 1820’dir.Bölüm 120, kalan 5 olduğuna göre bölünen sayı kaçtır?
Cevap 10:
Bir bölme işleminde;
Bölünen  = (Bölüm x Bölen) + Kalan’dır.
Bölünen + Bölen = 1820 olduğuna göre;
Bölünen = 1820 – Bölen’dir. Kalan = 5 ve bölüm = 120 olarak verilmiştir. Denklemde tüm bu değerleri yerine yazarsak;
1820 – Bölen = (120 x Bölen) + 5
1820 = 120 Bölen + 5 + Bölen
1820 – 5 = 121 Bölen
1815 = 121 Bölen
Bölen = 1815 ÷ 121 = 15’dir. Bölen 15 ise;
Bölünen = (120 x 15 ) + 5 = 1805 ‘tir.
 
Soru 11:
4 dakikada 9 km koşabilen aslan, 36 dakikada kaç km koşabilir?
Cevap 11:
Bir aslan 4 dakikada 9 km koşabiliyorsa, dakikada;
9 ÷ 4 = 2,25 km koşar.
1 dakikada 2,25 km koşuyorsa, 36 dakikada;
2,25 x 36 = 81 km koşar.
 
Soru 12:
Bir bölme işleminde bölüm 15 ve kalan 11’dir. Bölünen sayı en az kaçtır?
Cevap 12:
Bir bölme işleminde;
Bölünen  = (Bölüm x Bölen) + Kalan’dır ve her zaman Kalan < Bölen’dir.
Soruda bölünen sayının en az kaç olduğu sorulduğu için, bölen sayının alabileceği en küçük değeri alması gerekir. Kalan < Bölen kuralından, kalan 11 ise;
11 < Bölen yani bölenin alabileceği en küçük tam sayı değeri 12’dir. Buna göre değerleri formüle yazdığımızda;
Bölünen = (15 x 12) + 11 = 191 ‘dir.
 
Soru 13:
5 L gazla 85 km yol giden kamyon, 15 L benzinle kaç km yol gider?
Cevap 13:
5 L gazla 85 km giden kamyon, 1 L gazla;
85 km ÷ 5L = 17 km yol gider.
1 L gazla 17 km yol giden kamyon, 15 L benzinle;
17 km x 15 L = 255 km yol gider.
 
Soru 14:
Bir pantolonun fiyatı, bir bluzun fiyatının 3 katından 8 TL pahalıdır.(fazla)Bir pantolon ile bir bluz alan annem 80 TL ödedi. Buna göre pantolonun fiyatı kaç TL’dir?
Cevap 14:
1 bluzun fiyatı -> b TL olsun.
1 pantolonun fiyatı -> ( 3 x b ) + 8 = 3b + 8 TL olur.
1 pantolon ve 1 bluz için toplam 80 TL ödendiğine göre;
b + 3b + 8 = 80 TL
4b + 8 = 80 TL
4b = 72 TL
b = 18 TL  -> 1 bluzun fiyatı ise
3b + 8 = (3 x 18) + 8 = 62 TL -> 1 pantolonun fiyatı olur.
 
Soru 15:
Bir bölme işleminde bölünen ile bölenin toplamı 2551’dir.Bölüm 25 ve kalan 3 olduğuna göre bölünen sayı kaçtır?
Cevap 15:
Bir bölme işleminde;
Bölünen  = (Bölüm x Bölen) + Kalan’dır.
Bölünen + Bölen = 2551 olduğuna göre;
Bölünen = 2551 – Bölen’dir. Kalan = 3 ve bölüm = 25 olarak verilmiştir. Denklemde tüm bu değerleri yerine yazarsak;
2551 – Bölen = (25 x Bölen) + 3
2551 = 25 Bölen + 3 + Bölen
2551 – 3 = 26 Bölen
2548 = 26 Bölen
Bölen = 2548 ÷ 26 = 98’dir. Bölen 98 ise;
Bölünen = (25 x 98 ) + 3 = 2453 ‘tür.
 
Soru 16:
”18 – 9 – 36 – 18 – Ş – M “ örüntüsüne göre “Ş ÷ M” kaçtır?
Cevap 16:
18 – 9 – 36 – 18 – Ş – M örüntüsünde Ş ve M’yi bulabilmemiz için öncelikle bu sayıların arasında nasıl bir örüntü olduğuna bulmamız gerekir.
18’nin ½ katı 9’dur.
9’un 4 katı 36’dır.
36’nın ½ katı 18’dir. Sayılar arasında ½ katı ve 4 katı şeklinde sıralı bir örüntü vardır. Buna göre;
18’in 4 katı Ş’dir. Yani 18 x 4 = 72 -> Ş = 72’dir.
72’nin ½ katı M’dir. Yani 72 x ½ = 36 -> M = 36’dır.
Ş ÷ M = 72 ÷ 36 = 2’dır.
 
Soru 17:
10 saniyede 6 m gidebilen ördek 120 m’lik yolu kaç saniyede gidebilir?
Cevap 17:

10 sn’de 6 m yol giden aracın , 120 m yolu kaç sn aldığını bulabilmek için içler – dışlar çarpımı yapılır.
(120 x 10 ) ÷ 6 = 200 sn’de alır.
 
Soru 18:
Aynı yerden, aynı yöne giden araçlardan saatteki hızı 50 km olan aracın hareketinden 2 saat sonra hareket eden aracın saatteki hızı 120 km’dir. Öndeki araca kaç saat sonra yetişir?
Cevap 18:

Soruya göre, 50 km/s hızla giden 1. Araç 2 saat yol giderek şekildeki konuma geldiğinde; 2. araç 150 km/s hızla yeni harekete başlamıştır.

  1. araç 2 saatte -> 2 saat x 50 km = 100 km yol almıştır.
  2. araç “t” zaman sonra 1. Araca yetiştiğine göre, t sürede araçların aldıkları yol aşağıdaki gibidir.

100 km + (50.t) -> 1. Aracın gittiği mesafe
150.t -> 2. Aracın gittiği mesafe
100 km + 50t = 150t
100 km = 100t
t = 1 saattir.

  1. Araç hareket ettikten 1 saat sonra 1. Araca yetişir.

 
Soru 19:
Bahçemizdeki elma, armut ve portakal ağaçlarının toplamı 80 tanedir. Portakal ağaçları armutların 3 katı, elmalar da armutlardan 5 tane fazladır. Portakal ağaçları kaç tanedir?
Cevap 19:
Elma + Armut + Portakal = 80 tanedir.
Armut ağacının sayısına “a” diyelim. Buna göre portakal ağaçlarının sayısı “3a” ve elma ağaçlarının sayısı “a+5” olacaktır. Yani;
3a + a + (a + 5) = 5a + 5 = 80
5a = 80 – 5 = 75
a= 75 ÷ 5 = 15 tane armut ağacı vardır.
Portakala ağaçları armutların 3 katı olduğu için ; 15 x 3 = 45 tane portakal ağacı vardır.
 
Soru 20:
Aynı yerden, aynı yöne giden araçlardan saatteki hızı 70 km olan aracın hareketinden   4  saat sonra hareket eden aracın saatteki hızı 90 km’dir. Öndeki araca kaç saat sonra yetişir?
Cevap 20:
Soruya göre, 70 km/s hızla giden 1. Araç 4 saat yol giderek şekildeki konuma geldiğinde; 2. araç 90 km/s hızla yeni harekete başlamıştır.

  1. araç 4 saatte -> 4 saat x 70 km = 280 km yol almıştır.
  2. araç “t” zaman sonra 1. Araca yetiştiğine göre, t sürede araçların aldıkları yol aşağıdaki gibidir.

280 km + (70.t) -> 1. Aracın gittiği mesafe
90.t -> 2. Aracın gittiği mesafe
280 km + 70t = 90t
280 km = 20t
t = 14 saattir.

  1. Araç hareket ettikten 14 saat sonra 1. Araca yetişir.

 
Soru 21:
”12 – 36 – 29 – 87 – Ş – M”  örüntüsüne göre “ŞxM” kaçtır?
Cevap 21:
12 – 36 – 29 – 87 – Ş – M örüntüsünde Ş ve M’yi bulabilmemiz için öncelikle bu sayıların arasında nasıl bir örüntü olduğuna bulmamız gerekir.
12’nin 3 katı 36’dır
36’nın 7 eksiği 29’dur
29’un 3 katı 87’dir. Sayılar arasında 3 katı ve 7 eksiği şeklinde bir örüntü vardır. Buna göre;
87’nin 7 eksiği Ş’dir. Yani 87 -7 = 80 -> Ş = 80’dir.
80’nin 7 eksiği M’dir. Yani 80 – 7 = 73 -> M = 73’dür.
Ş x M = 80 x 73 = 5840 ‘tır.
 
Soru 22:
Aynı yerden, aynı yöne giden araçlardan saatteki hızı 100 km olan aracın hareketinden 2 saat sonra hareket eden aracın saatteki hızı 200 km’dir. Öndeki araca kaç saat sonra yetişir?
Cevap 22:
Soruya göre;

  1. Araç saatte 100 km hızla hareket etmektedir.
  2. Araç ise saatte 200 km hızla hareket etmektedir.
  3. araç 2 saat yol aldıktan sonra, yani 2 saat x 100 km = 200 km yol aldıktan sonra, 2. Araç harekete başlamıştır. İkinci araç “t” zaman sonra 1. Araca yetiştiğine göre, t sürede araçların aldıkları yol aşağıdaki gibidir.

200 km + (100.t) -> 1. Aracın gittiği mesafe
200.t -> 2. Aracın gittiği mesafe
200 km + 100t = 200t
200 km = 100t
t = 2 saattir.

  1. Araç hareket ettikten 2 saat sonra 1. Araca yetişir.

 
Soru 23:
Bir kg domates fiyatına 2 kg kavun alınabiliyor. Bir kg domates ile 8 kg kavun alınca 80 TL ödedim. Buna göre bir domates kaç TL’dir?
Cevap 23:
1 kg kavun -> a TL olsun. Bu durumda 1 kg domates fiyatına 2 kg kavun alınabildiğine göre;
1 kg domates -> 2a TL’dir diyebiliriz.
1 kg domates ve 8 kg kavun için 80 TL ödenmiş.
1 kg domates x 2a TL = 2a TL
8 kg kavun x a TL = 8a TL
2a + 8a = 80 TL
10a = 80 TL
a = 8 TL -> 1 kg kavunun fiyatıdır.
1 kg domates 2a TL olduğuna göre;
2a = 2 x 8 = 16 TL -> 1 kg domatesin fiyatıdır.

“4. Sınıf Matematik Karışık Problemler” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert