4 Sınıf Matematik Veri Toplama Ve Değerlendirme Soruları ve Testi

4 Sınıf Matematik Veri Toplama Ve Değerlendirme Soruları ve Testinin olacağı bu yazımızda, Sütun Grafiğini İnceleme, Sütun Grafiği Oluşturma ve Elde Ettiği Veriyi Sunma ile ilgili problemler ve örnek çözümlü sorular paylaşacağız.

Örnek: Şermin Hanım’ın beş aylık giderleri ile aşağıdaki sütun grafiği oluşturulmuştur. Sütun grafiğini yorumlayalım. Şermin Hanım’ın ağustos ayındaki giderini tahmin edelim.

Cevap: Şermin Hanım’ın giderleri, mart ayında 600 TL, nisan ayında 500 TL, mayıs ayında 400 TL, haziran ayında 700 TL, temmuz ayında 600 TL’dir. Şermin Hanım’ın giderleri 400 TL ile 700 TL arasında değişmektedir.

Şermin Hanım’ın en az gideri mayıs ayında, en çok gideri haziran ayında olmuştur. Şermin Hanım’ın, mart ve temmuz aylarındaki giderleri eşittir. Şermin Hanım’ın ağustos ayındaki gideri, 400 TL ile 700 TL arasında tahmin edilebilir. 600 TL, iyi bir tahmin olur.

 

Örnek: 4/A sınıfındaki öğrenciler, sınıf temsilciliği seçimi yaptılar. Seçim sonuçları ile aşağdıaki sütun grafiğini oluşturdular. Sütun grafiğini yorumlayalım.

Cevap: Sütun grafiğine göre Yeliz, Yunus, Deniz ve Sümeyra olmak üzere dört öğrenci, sınıf temsilciliği seçiminde oy almıştır. Sınıf temsilciliği seçiminde Yeliz 5 oy, Yunus 7 oy, Deniz 10 oy ve Sümeyra 7 oy almıştır. En az oyu Yeliz, en fazla oyu Deniz almıştır. Yunus ile Sümeyra, eşit sayıda oy almışlardır. Alınan oy sayılarını toplayalım.

Sınıf temsilciliği seçiminde toplam 29 oy kullanılmıştır. Sınıf temsilciliği seçimine göre Deniz, diğer adaylardan daha fazla oy alarak sınıf temsilcisi olmuştur.

 

Örnek: Bir gruptaki çocuklara en sevdikleri oyuncak hayvanlar soruldu. Verilen cevaplarla aşağıdaki çetele tablosu oluşturuldu. Çetele tablosuna göre bir nesne grafiği oluşturalım.

Cevap: Çetele tablosuna göre 9 çocuk oyuncaklarından atı, 8 çocuk koyunu, 7 çocuk zürafayı sevmektedir. Çetele tablosundaki verilerle bir nesne grafiği oluşturalım.

Önce nesne grafiğinin başlığını ve eksenlerini oluşturalım. Sonra hayvan adlarını ve çocuk sayılarını yazalım. Son olarak çocuk sayısı kadar hayvan resimlerini uygun kutucuklara yerleştirelim.

 

Örnek: Bir sınıfta, geziye gidilecek yerin belirlenmesi için oylama yapılıyor. Oylama sonuçları yandaki sıklık tablosunda verilmiştir. Tablodaki verileri kullanarak bir şekil grafiği oluşturalım.

Cevap: Sınıftaki 8 öğrenci Safranbolu’ya, 4 öğrenci İstanbul’a, 10 öğrenci Mardin’e gitmek istemektedir. Sıklık tablosundaki verilerle bir şekil grafiği oluşturalım. Önce, grafiğin başlığını ve eksenlerini oluşturalım.

Sonra, yer adlarını ve öğrenci sayılarını yazalım. Son olarak, öğrenci sayıları kadar gülen yüz resimlerini uygun kutucuklara yerleştirelim.

 

Örnek: Gülten’in CD çantasında 4 film, 3 müzik, 5 oyun ve 2 program CD’si vardır. Gülten’in CD çantasındaki CD türleri ve sayılarıyla bir sütun grafiği oluşturalım.

Cevap: Önce, grafiğin başlığını ve eksenlerini oluşturalım. Eksenlerin birer ucuna ok çizelim. Sonra, CD türlerini ve sayılarını yazalım. Son olarak, CD türlerini belirten sayılara uygun biçimde, kareli kâğıttaki grafiğe renkli birim kareleri yerleştirelim.

 

Örnek: Bir oyuncakçıda satılan oyuncak türleri ve sayıları ile yandaki sıklık tablosu oluşturulmuştur. Tablodaki verileri kullanarak bir sütun grafiği oluşturalım.

Cevap: Sıklık tablosuna göre oyuncakçıda 14 oyuncak araba, 8 oyuncak bebek, 10 oyuncak tren ve 6 oyuncak uçak satılmıştır. Öyleyse sütun grafiğinde oyuncak arabayı belirten çubuk 14’ü, bebeği belirten çubuk 8’i, treni belirten çubuk 10’u, uçağı belirten çubuk 6’yı göstermelidir.

Bir cevap yazın