48 sayısı, 120’nin yüzde kaçıdır?

Soru :  48 sayısı, 120’nin yüzde kaçıdır?

Cevap :  48 / 120 = 4/10 = 4.10 / 10.10 = 40/100 = %40’dır.

Dolayısıyla 48 sayısı 120 sayısının %40’ı olur.

Bir cevap yazın