-49’dan küçük en büyük tam sayı ile iki basamaklı en büyük negatif tam say-49’dan küçük en büyük tam sayı ile iki basamaklı en büyük negatif tam sayının çarpımını yazınız.ının çarpımını yazınız.

Soru: -49’dan küçük en büyük tam sayı ile iki basamaklı en büyük negatif tam sayının çarpımını yazınız.

Cevap: -49’dan küçük en büyük tam sayı -50 dir.

iki basamaklı en büyük negatif tam sayı -10 dur.

Bu iki ayının çarpımları ise -50 x -10 = 500 olarak bulunur.

Bir cevap yazın