5. Sınıf Alan Ölçme Problemleri ve Çözümlü Soruları

5. Sınıf Alan Ölçme Problemleri, Çözümlü Soruları, Testleri ve Pdf formatındaki örneklerinin olacağı bu yazımızda en güzel seçilmiş Alan ölme ile ilgili çözümlü soruları paylaşacağız.

Soru: Aşağıdaki uzunlukların istenilen birimlere göre toplamını inceleyiniz. Hata var mıdır?
Hata varsa düzeltiniz.
a) 3 km + 7 m + 10 dm = 20 m
b) 14 m + 7 dm + 50 mm = 215 cm

Cevap: a) 3 km + 7 m + 10 dm = 20 m olarak verildiğine göre

3 km 3000 m
7 m = 7 m
10 dm = 1 m
Toplam 3008 m yapar.
b) 14 m + 7 dm + 50 mm = 215 cm
14 m = 1400 cm
7 dm = 70 cm
50 mm = 5 cm
Toplam 1475 cm yapar.

Soru: 3 metre uzunluğundaki bir ağaç ayda 9 santimetre uzadığına göre 15 ay sonraki boyunun kaç metre olacağını bulunuz.

Cevap: 15 ay içerisinde 15×9=135 metre uzamış olur.

2 metre de kendi boyu vardı o halde

ağacın boyu 135 ^3 = 138 metre olur.

 

Soru: 16 metre uzunluğundaki bir kumaşın 70 desimetre 65 santimetrelik kısmı satıldığında geriye kaç metre kumaş kalacağını bulunuz.

Cevap: 65 santimetre= 0,65 metre yapar.

70 desimetre de = 7 metre yapar.

O halde 16 – 7 – 0,65= 8,35 metre kalır.

 

Soru: Özgür’ün evinin okuluna uzaklığı 4500 metre, hayvanat bahçesine uzaklığı 3 kilometredir. Okula gidip eve dönen Özgür’ün evden de hayvanat bahçesine gittiğinde toplam kaç kilometre yol gitmiş olacağını bulunuz. Bulduğunuz mesafeyi metre, desimetre, milimetre cinsinden de ifade ediniz.

Cevap: Özgür ilk başta okula gittiğine göre 4500 metre yol gitmiştir.

Daha sonrasında eve dönmüş, bu durumda 4500 metre daha yol gitmiştir. Sonrasında ise hayvanat bahçesine giden Özgür 3 kilometre daha yol gitmiştir.

Özgür ün toplamda gittiği yol;

4500+4500+3000=12000 metre yol gitmiştir.

Santimetre cinsinden ise 12000 metre= 120000 desimetre=1200000 santimetre yol gitmiştir.

 

Soru: Aşağıdaki 10 santimetrelik cetvel üzerinde gösterilen ip ile aynı uzunlukta 20 ip parçasının elde edilebilmesi için yaklaşık kaç milimetrelik ipin kesilmesi gerektiğini bulunuz.

Cevap: Soruda verilen ipin uzunluğu yaklaşık olarak 8,5 – 1, 5 = 7 cm = 70 mm olarak buluruz.

20 ip parçası ise = 70 x 20 = 1400 mm olarak cevap bulunur.

Soru: Her bir basamağının yüksekliği 16 santimetre olan 25 basamaklı bir merdivenin toplam yüksekliğinin kaç metre olduğunu bulunuz. Bulduğunuz yüksekliği desimetre ve milimetre cinsinden de ifade ediniz.

Cevap: 16 cm x 25 = 400 cm olarak bulunur.

10 santimetre(cm) = 1 desimetre(dm) ise  400 cm = 40 dm olur.

1 santimetre(cm) = 10 milimetre(mm) ise  400 cm = 4000 mm olur.

 

Soru: Aşağıda verilen dikdörtgenlerin alanlarını bulalım.

Cevap: Arkadaşlar her bir dökdörtgenin alan hesabını altlarında bulabilirsiniz.

 

Soru: Aşağıda verilen karelerin alanlarını bulalım.

Cevap: Arkadaşlar her bir karenin alan hesabını altlarında bulabilirsiniz.

 

Soru: Bir kenar uzunluğu 25 m olan karenin alanını tahmin edelim. Tahminimizi gerçek alan değeri ile karşılaştıralım.

Cevap: Karenin alanı kenarlardan birinin uzunluğunun karesi ile bulunur.
Karenin bir kenar uzunluğu olan 25 m, 20 m ile 30 m arasındadır.

20² = 400 ve 30² = 900 olduğundan alan yaklaşık

(900 + 400) / 2 = 1300/2 = 650 m² olmalıdır. Tahminimiz 650 m² dir.

Gerçek alan değeri; 25 x 25 = 625 m² olur.

Tahminimiz gerçek değerden 650 – 625 = 25 m² fazladır.

Bir cevap yazın