5. Sınıf Doğal Sayılar

DOĞAL SAYILAR

Doğal sayılar sıfırdan başlayarak sonsuza kadar devam eden sayılar kümesidir. Sayma sayılarına 0 (sıfır) sayısını katarsak doğal sayılar oluşur. Doğal sayılar; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, …….. dır.

Ardışık doğal sayılar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, …. şeklinde birer birer büyüyerek art arda devam eden sayılara denir.
Ardışık çift doğal sayılar; 0, 2, 4, 6, …. şeklinde sıfırdan başlayarak ikişer ikişer artan ve 2’nin katı olan sayılara denir.
Ardışık tek doğal sayılar; 1, 3, 5, 7, … şeklinde 1 sayısından başlayarak ikişer ikişer artan ve 2’nin katı olmayan sayılara denir.
Rakam: sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Bu rakamlar; 0, 1, 2,3,4,5,6,7,8,9 olmak üzere 10 tanedir.

BÖLÜKLER ve BASAMAKLAR

Bölükler ve basamaklar ile ilgili aşağıda verilen tabloyu inceleyiniz.
Basamak; Bir sayıyı oluşturan rakamların bulunduğu yerlere basamak denir.
Bölük; Basamaklar sağdan sola doğru, üçer üçer gruplara ayrılır. Bu grupların her birine bölük denir. Aşağıdaki tabloda 9 basamaklı 354 896 405 sayısının basamak ve bölükleri gösterilmiştir.

  • DOĞAL SAYILARIN OKUNUŞU ve YAZILIŞI
  • Doğal sayılar soldan sağa doğru okunurlar.
  • Her bölükte önce bölükteki sayı okunur. Sonra da bölüğün adı söylenir.
  • Yalnız birler bölüğünün adı söylenmez.
  • Sayının yazılışında söylenmeyen bölük ve basamaklara “0” sıfır yazılır.

YEDİ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR

Yedi rakamlar yazılan sayılara yedi basamaklı doğal sayılar denir. Aşağıdaki abaküste verilen doğal sayıyı okuyarak yazalım.

SEKİZ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR

Sekiz rakamlar yazılan sayılara sekiz basamaklı doğal sayılar denir.

DOKUZ BASAMAKLI DOĞAL SAYILAR

Dokuz rakamlar yazılan sayılara dokuz basamaklı doğal sayılar denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.