5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 2019 – 2020

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 2019 – 2020 eğitim öğretim yılındaki tüm ders kitaplarının cevaplarını bu yazımızda paylaşacağız.

5. sınıftaki kitap yayınları SDR, Dikey Yayıncılık ve Meb Yayınlarından oluşmaktadır.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 ve diğer Ders Kitabı sayfalarınn çözümlerini bu yazımızda bulabilirsiniz.

Şimdi Ünite Ünite soruların çözümlerini paylaşacağız.

2. ÜNİTE SORULARININ CEVAPLARI

Soru:  Kesir birimi 1/5 olan üç farklı kesir yazınız.

Cevap: 1/5 kesrini 2 ile 3 ile ve 4 ile genişletirsek örnek birim kesirlerini bulabiliriz.

Bu durum da 2/10, 3/15, 4/20 olarak birim kesirleri bulmuş oluruz.

 

Soru:  2/5 kesrini ve birim kesirlerini sayı doğrusunda gösteriniz.

Cevap: 2/5 kesrinin birim kesirleri bunu katlarıyla ilgilidir.

Yani 4/10, 8/15, 12/20 gibidir.

Bunlarında sayı doğrusu üzerindeki gösterimleri 0 ile 1 arasındadır.

 

Soru: 3/5 ’i kız olan sınıfımızın mevcudu 25 öğrencidir. Sınıfımızdaki erkek öğrencilerin sayısı kaçtır?

Cevap: Sınıftaki öğrencilerin yani 25 kişini 3/5 ’i kız olduğuna göre

25.3/5 = 15 kişi kızdır.

25-16 = 10 kişi ise erkek öğrencidir.

 

Soru: 78 dakikanın 2/6 ’sı kaç dakikadır?

Cevap: 78 sayısını 6 ya bölüp 2 ile çarpmamız gerekiyor arkadaşlar.

78/6 = 13 olur.

13*2 = 26 dk olarak sonucu buluruz.

 

Soru: Faruk Bey, 258 km’lik yolun 4/6 ’sını arabasıyla gittikten sonra mola vermiştir. Faruk Bey’in mola verdiği yerden ulaşacağı yere olan uzaklığı kaç km’dir?

Cevap: 258 in 4/6 değerini bulalım arkadaşlar.

258/6 = 43 eder.

43*4 = 172 km yol gitmiştir.

Geriye ise 258 – 172 = 86 km yol kalmıştır.

 

Soru: Zehra, bir kitabın 7/10 ’unu okumuştur. Zehra, 140 sayfa kitap okuduğuna göre bu kitap toplam kaç sayfadır?

Cevap: Toplam sayfa sayısına 10a diyelim arkadaşlar.

O halde 10a*7/10 = 7a yapar.

Bu durumda 7a=140 olur. a değerini de 20 olarak buluruz.

Kitapta toplamda 10a olduğuna göre

10.20 = 200 sayfa olarak buluruz.

 

Soru: 60 tane balonun 1/3 ’ünü 1. gün, 1/4 ’ünü 2. gün satan baloncunun 5 balonu da patladığına göre geriye kaç balonu kalmıştır?

Cevap: 60 tane balonun 1/3 ’ü

60.1/3 = 20 tanedir.

60 tane balonun 1/4 ’ü

60.1/4 = 15 tanedir.

Toplamda ise 20 + 15 = 35 yapar.

5 tane balonda patladığına göre 35 + 5 = 40 adet yapar.

60 – 40 = 20 adet geriye balonu kalmıştır.

 

Soru: 3/7 kesrini birim kesirleri ile birlikte sayı doğrusunda gösteriniz.

Cevap: 3/7 kesrinin birim kesirleri bu kesrin katlarıdır arkadaşlar.

Yani 6/14, 9/21, 12/28 gibidir.

Bu değerlerinde sayı doğrusu üzerinde gösterimleri 0 ile 1 sayıları arasındadır.

 

Soru: “Her doğal sayı, paydası 1 olan bir kesir olarak ifade edilebilir.”

Yukarıdaki ifadeye göre 9 ve 14 doğal sayılarını kesir olarak yazınız.

Cevap: 9 sayısını 9/1

14 sayısını ise 14/1 olarak yazabiliriz.

 

Soru: 3/4 ’ü 18 olan doğal sayının tamamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: 18 sayısını 3′ e bölüp 4 ile çarpmamız gerekiyor arkadaşlar.

18/3 = 6 yapar.

6*4 = 24 oalrak sayının tamamını bulmuş oluruz.

 

Soru: 1/10 ’u ile 1/5 ’inin toplamı 9 olan sayı kaçtır?

Cevap: Sayımıza a diyelim arkadaşlar. O halde

a/10 + a/5 = 9 yapar. (a/5 i 2 ile genişletirsek)

3a/10 = 9 olur.

a= 30 olarak buluruz.

 

Soru: 1/10 ’u ile 1/5 ’inin toplamı 9 olan sayı kaçtır?

Cevap: Sayımıza a diyelim arkadaşlar. O halde

a/10 + a/5 = 9 yapar. (a/5 i 2 ile genişletirsek)

3a/10 = 9 olur.

a= 30 olarak buluruz.

 

Soru: Bir bakkal elindeki 40 kg bulgurun önce 3/8 ’ini, sonra ise geriye kalanın 3/5 ’ini satıyor. Geriye kaç kg bulgur kalmıştır?

Cevap: 40 kg bulgurun önce 3/8 ’ini satarsa

40*3/8 = 15 kg yapar. Geriye sie 40 – 15 = 25 kg kalır.

Geriye kalan bulgurunda 3/5 ’ini satıyor ise

25*3/5 = 15 kg yapar.

Geriye ise 25 – 15 = 10 kg bulgur kalmıştır.

 

Soru: Dursun amca 42 m2 lik tarlasının 3/7 ’sine mısır, 1/7 ’ine buğday ekiyor.Dursun amcanın tarlasının kaç m2 lik alanı boş kalmıştır?

Cevap: 42 metrenin 3/7 sine mısır ekerse 42*3/7 = 18 yapar.

1/7 sine bugday ekerse 42/7 = 6 yapar.

Toplam ekilen alan 18 + 6 = 24 olur

Geriye ise 42 – 24 = 18 metrekare alan kalır.

 

Soru: 1/3 ’ü ile 1/6 ’sının farkı 5 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap:  Sayımıza a diyelim arkadaşlar. O halde

a/3 – a/6 = 5 olur. (a/3 ü 2 ile genişletirsek)

2a/6 – a/6 = 5 olur.

a/6 = 5 ten

a=30 olarak sayıyı buluruz.

 

Soru: 75 m kumaş, 3/5 ve 5/6 verilerini gerektirecek bir problem kurunuz ve kurduğunuz problemi çözünüz.

Cevap: 75 metre kumaşın önce 3/5 ini, sonrada 5/6 sını kullanan müşterinin geriye ne kadar metre kumaşı kalmıştır.

Şimdi de sorumuzu çözelim arkadaşlar

75.3/5 = 45 metre yapar.

75*5/6 = 125/2 yapar.

Toplamda ise 45 + 125/2 = 215/2 metre kumaş yapar.

 

Soru: 78 dakikanın 2/6 ’sı kaç dakikadır?

Cevap: 78 i 6 ya bölüm çıkan sonucu 2 ile çarpmamız gerekiyor arkadaşlar.

78:6 = 13 yapar.

13×2 = 26 olarak işlemin sonucunu bulmuş oluruz.

 

Soru: Faruk Bey, 258 km’lik yolun 4/6 ’sını arabasıyla gittikten sonra mola vermiştir. Faruk Bey’in mola verdiği yerden ulaşacağı yere olan uzaklığı kaç km’dir?

Cevap: İlk önce Faruk Beyin gitmiş olduğu yolu bulalım arkadaşlar

258:6 = 43 olur.

43×2=86 km yol gitmiştir.

Bundan sonra gideceği yol ise;

258 – 86 = 172 km olur.

 

Soru: Zehra, bir kitabın 7/10 ’unu okumuştur. Zehra, 140 sayfa kitap okuduğuna göre bu kitap toplam kaç sayfadır?

Cevap: Ktabın toplam sayfa sayısına A diyelim arkadaşlar.

O halde soruda verilenlere göre

A.7/10 = 140 olur. Buradan da sadeleştirme işlemelrin yaparsak

A/10 = 20 olur.

A = 200 sayfa olarak kitabın toplam sayfa sayısını bulmuş oluruz.

 

Soru: “Her doğal sayı, paydası 1 olan bir kesir olarak ifade edilebilir.”
Yukarıdaki ifadeye göre 9 ve 14 doğal sayılarını kesir olarak yazınız.

Cevap: Bu durumda 9 ve 14 sayılarının da payda değerleri 1 olmalı

Yani 9/1 ve 14/1 olarak ifade edilir.

 

Soru: 3/4 ’ü 18 olan doğal sayının tamamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Sayımıza A diyelim arkadaşlar.

O halde soruda verilenlere göre

A.3/4 = 18 olur. Buradan da sadeleştirme işlemelerini yaparsak

A/4 = 6 olur.

A = 24 sayfa olarak sayımızı bulmuş oluruz.

 

Soru: 18 Mart Çanakkale Zaferi anma programında şehitler için 324 kişi saygı duruşunda bulunmuştur. Saygı duruşuna katılanların 9/12 ’si erkektir. Buna göre saygı duruşuna katılan kadınların sayısını bulunuz.

Cevap: Saygı duruşuna katılanların 9/12 ’si erkek olduğuna göre

3/12 si de kadın olur. O halde 324 ün 3/12 si

324:12 = 27 yapar.

3×27 = 81 olarak kadın sayısını bulmuş oluruz.

 

Soru: Burak biriktirdiği 84 TL’nin 2/6 ’sı ile çok istediği oyun setini satın aldı. Burak, oyun seti için kaç TL ödemiştir?

Cevap: 84:6 = 14 yapar.

14×2 = 28 TL ödemiştir.

 

Soru: 1/3 ’ü ile 1/6 ’sının farkı 5 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: Sayımıza A diyelim arkdaşlar. O halde

A/3 – A/6 =5 olur. A/3 kesrini 2 ile genişletirsek

2A/6 – A/6 =5 olur.

A/6 = 5 olur.

A=30 olarak sayımızı buluruz.

 

Soru: 75 m kumaş, 3/5 ve 5/6 verilerini gerektirecek bir problem kurunuz ve kurduğunuz problemi çözünüz.

Cevap: İlk önce problemimizi kuraım arkadaşlar

75 m kumaşın ilk önce 3/5 i sonrada kalan kumaşın 5/6 sı satılmıştır. Toplam satılan kumaş miktarını bulunuz.

Şİmdi de sorumuzu çözelim arkadaşlar

3/5 i satıldığında 75:5 = 15 olur. 15×3 = 45

Kalan kumaş miktarı 75 – 45 = 30 metredir.

Bu 30 metreninde 5/6 sı

30:6 = 5 yapar. 5×5 = 25 metredir.

Toplamda satılan kumaş miktarı ise 45 + 25 = 70 metredir.

 

Soru: Bir bakkal elindeki 40 kg bulgurun önce 3/8 ’ini, sonra ise geriye kalanın 3/5 ’ini satıyor. Geriye kaç kg bulgur kalmıştır?

Cevap: 40 kg mın 3/8 i

40:8 = 5 olur 5×3 = 15 kg yapar. Geriye ise 40 – 15 = 25 kg kalır.

25 kg mında 3/5 i

25:5 = 5 olur 5×3 = 15 kg yapar.

Toplamda satılan bulgur miktarı 15 + 15 = 30 kg dır.

Kalan bulgur ise 40 – 30 = 10 kg dır.

 

Soru: Dursun amca 42 m2 lik tarlasının 3/7 ’sine mısır, 1/7 ’ine buğday ekiyor.Dursun amcanın tarlasının kaç m2 lik alanı boş kalmıştır?

Cevap: 42 nin 3/7 si

42:7 = 6 olur   6×3 = 18 metrekare olur.

42 nin 1/7 si

42:7 = 6 olur   6×1 =6 metrekare olur.

Toplamda ise 18+6 = 24 metrekare ekilmiştir.

Geriye ise 42 – 24 = 18 metrekare yer kalmıştır.

 

Soru: 3,21; 5,8; 3,23; 6,8; 5,81 ondalık gösterimlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

Cevap: Sıralama aşağıdaki gibi olmalı arkadaşlar.

6,8 > 5,81 > 5,8 > 3,23 > 3,21

 

Soru: 4,36? < 4,368 olması için ? yerine yazılabilecek en büyük rakam hangisidir?

Cevap: ? işaretinin 8 den küçük olması gerekiyor.

Aynı zamanda ? işaretnin en büyük değeri sorulduğundan dolayı da

en büyük değerimiz 8 in bir küçüğü olan 7 olur arkadaşlar.

 

Soru:  Kesir kısmı 405, tam kısmı 56 olan ondalık gösterimin onda birler basamağındaki rakam kaçtır?

Cevap: Soruda verilenlere göre sayı değerimiz 56,405 olur.

Onda birler basamağındaki sayı değeri ise 0 olur arkadaşlar.

 

Soru: 0,38 + 0,03 + 0,2 toplamının % sembolü ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) %45 B) %53 C) %61 D) %62

Cevap: Soruda verilen sayı değerlerinin toplamı

0,38 + 0,03 + 0,2 = 0,61 olur.

Bununda % sembolü ile gösterimi C şıkkı olan %61 dir.

 

Soru: 700 kg balın %70’i satılıyor. Geriye kaç kg bal kalmıştır?

Cevap: 700 kg balın %70 değeri

(700×70)/100 den sadeleştirme işlemelri yaparsak

7×70 olur ve bunun değeride 490 kg yapar.

Geriye ie 700 – 490 = 210 kg bal kalmıştır.

 

Soru: 62,409 ondalık gösteriminde 2 ve 0 rakamlarının yerini değiştirerek yeni bir ondalık gösterim elde ediniz. Elde ettiğiniz ondalık gösterim ile 62,409 ondalık gösterimini karşılaştırınız.

Cevap: ve 0 rakamlarının yerini değiştirirsek 60, 429 olur.

Bu durumda asıl sayımız 62,409 du, şimdiki sayımız ise 60, 429 oldu.

Yani sayı değerimiz azalmış oldu.

 

Soru: Manavdan 1,5 kg soğan, 3 kg patates, 2,75 kg domates ve 1,25 kg salatalık satın alan bir kişi toplamda kaç kg ürün almıştır?

Cevap: Alınan ürünlerin hepsini toplarsak

1,5 + 3 + 2,75 + 1,25 = 8,5 kg yapar.

 

Soru: 850 TL’ye alınan bilgisayar %25 kâr ile kaç TL’ye satılır?

Cevap: 850 TL nin %125 değerinin bulalım arkadaşlar.

(850×125)/100 olur

(850×6)/5 olur ve bunun sonucuda

170×6 olur ve bu da 1020 TL yapar.

 

Soru: 900 TL’lik etiketi olan bir televizyon %22 indirimle kaç TL’ye satılır?

Cevap: % 22 yani 100 -22 = 78 olur. Bizim % 78 değerinin bulmamız gerekiyor.

(900×78)/100 olur

9×78 den = 702 TL olur.

 

Soru: Bir marketteki 120 adet süt şişesinin %10’u raflara dizilirken kırılıyor. Geriye kaç adet süt şişesi kalmıştır?

Cevap: 120 nin % 90 değerinin bulmamız gerekiyor arkadaşlar.

(120×90)/100 olur. Sadeleştirme yaparsak

12×9 = 108 adet süt şişesi kalmıştır.

 

Soru: Hakan boş olan kumbarasına üç tane 25 kuruş, bir tane 50 kuruş ve dört tane 1 TL atıyor. Hakan’ın kumbarasında toplam kaç lirası olduğunu bulunuz.

Cevap: üç tane 25 kuruş, bir tane 50 kuruş ve dört tane 1 TL atıldığına göre

3×25 + 1×50 + 4×100 olur

75 + 50 + 400 den

Toplamda ise 524 kuruş yapar.

 

Soru: 0,57; 0,38; 0,03 ve 0,3 ondalık gösterimlerini kesir ve yüzdelik gösterimle yazınız. Bulduğunuz yüzdelik gösterimleri karşılaştırınız.

Cevap: Kesir gösterimleri;

57/100 , 38/100 ,  3/100 , 30/100

Yüzdelik gösterimleri ise aşağıdaki gibidir.

%57, %38, %3, %30 olur.

 

Soru: Yumurtanın tanesini 30 kuruştan alıp %10 kârla satan bir bakkal, 250 yumurtanın satışından kaç TL kâr elde eder?

Cevap: 30 kuruşun % 10 değeri

(30×10)/100 den 3 olur.

Yani 1 adet yumurtadan 3 kuruş kar elde edildiğine göre

250 adet yumurtadan 250×3 = 750 kuruş kar elde edilmiş olunur.

 

Soru: 40 kişilik bir sınıfın %30’u voleybol, %40’ı futbol, %30’u ise basketbol oynuyor. Voleybol ve futbol oynayan toplam kaç kişidir?

Cevap: Voleybol ve futbol oynayanların % sel toplamı

30 + 40 = % 70 olur.

40 ın da % 70 değeri

(40×70)/100 olur.

4×7= 28 kişi olarak yanıtı buluruz.

 

Soru: Bir satıcı 200 TL’ye aldığı bir malı %30 zararla, 300 TL’ye aldığı bir malı ise %40 kâr ile satıyor. Satıcının bu iki satıştaki kâr-zarar durumu ne olur?

Cevap: 200 TL’ye aldığı bir malı %30 zararla atarsa

(200×30)/100 olur

2×30 = 60 tl zarar olur.

300 TL’ye aldığı bir malı ise %40 kâr ile satarsa

(300×40)/100 olur

3×40 = 120 tl kar olur.

Son durumda ise 120 – 60 = 60 tl kar elde edilmiş olunur.

 

Soru: 50 kişilik bir grubun %58’i İngilizce, %34’ü Almanca, %8’i ise Çince konuşabilmektedir. Almanca konuşanlar ile Çince konuşanlar toplam kaç kişidir?

Cevap: Almanca konuşanlar ile Çince konuşanlar toplam yüzdesi

34 + 8 = 42 olur.

50 kişininde %42 si

(50×42)/100 den

42/2 = 21 kişi olur.

Bir cevap yazın