5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Sayfa 126-127

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları, Yayıncılık Sayfa 126-127 çözümleri 2018 – 2019 – 2020 yılları için yanıtlarını bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru:  Bir yolun ilk gün 2/10 ’sinde, ertesi gün 1/2 ’inde asfalt çalışması yapılmıştır. Asfalt çalışması yapılan yol, tüm yolun kaçta kaçıdır? Modelleyerek gösteriniz ve işlemi yazınız.

Çözüm:   Arkadaşlar, yolun tamamına 10a diyelim.

ilk gün 2/10 kadarı yapıldıysa  2a lık kısmında asfalt çalışması yapılmış olur.

ertesi günde 1/2 sinde yani yarısında çalışma yapılmış. O da 5a yağar.

O zaman 2a+5a=7a lık kısımda asfalt çalışması yapılmıştır.

çalışma yapılan yolun tüm yola bölümü de

7a/10 yani 7/10 yapar.

 

Soru:  Bir bahçenin 2/6 ’sine domates, 6/12 ’sına salatalık ekilmiş, kalanına ekim yapılmamıştır. Bahçenin kaçta kaçına ekim yapılmamıştır? Modelleyerek gösteriniz ve işlemi yazınız.

Çözüm:   Bahçenin tamamına 12a diyelim.

Domates ekilen alan 1/6 buradan da

12a/6=2a yapar, 2ax2=4a buluruz.

Salatalık ekilen alan 6/12 buradan da 6a buluruz.

Toplamda ekilen alan 4a+6a=10a lık bölümdür.

Ekim yapılmamış alan 12a-10a=2a dır.

ekim yapılmamış alanın, tüm alana oranı da

2a/12a=2/12 bunu da sadeleştirirsek 1/6 olarak cevabı buluruz.

 

Soru: Bir dikdörtgenin uzun kenarı 12 cm, kısa kenarı 4 cm’dir. Bir kenarı 7 cm olan karenin alanı ile bu dikdörtgenin alanının farkını bulunuz.

Cevap: Dikdörtgenin alanı 12×4 = 48 cm karedir.

Karenin alanı ise 7×7 = 49 cm karedir.

Karenin alanı ile bu dikdörtgenin alanının farkı ise 49 – 48 = 1 cm karedir.

Bir cevap yazın