5. Sınıf Matematik Milyonlar Konu Anlatımı

5. Sınıf Matematik Milyonlar Konu Anlatımı Pdf etkinliklerinin olacağı yazımıza hoş geldiniz sevgili öğrenciler. İşleyeceğimiz konu başlıkları şu şekildedir: Milyonlu Sayılar, Milyonlar Bölüğü
7, 8, 9 Basamaklı Sayıların Okunuşu ve Yazılışı
Büyük Sayıları Okuma

Milyonlar

 • Doğal sayılarda, rakamın bulunduğu yere “basamak” denir.
 • Doğal sayılarda basamaklar sağdan sola doğru üçerli gruplandığında oluşan her gruba “bölük” denir. Bölükler sayıların yazılışını ve okunuşunu kolaylaştırır.
 • Doğal sayılar okunurken önce bölükteki sayı okunur sonra bölük ismi okunur.
  Birler bölüğündeki sayı okunduktan sonra bölük adı söylenmez.

Örnek: Ülkemizde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki toplam öğrenci sayısı 16 379 852’dir. Bu sayıyı basamak tablosunda gösterelim ve sayının okunuşunu yazalım.

 

 • 7, 8 ve 9 basamaklı sayılar “milyonlu sayılar’’ olarak adlandırılır.
 • 7, 8 ve 9. basamağın bulunduğu bölüğe ‘‘milyonlar bölüğü’’ denir.

Örnek: 2015 yılında ülkemizde Kültür ve Turizm bakanlığına bağlı müze ve tarihi yerleri gezen toplam ziyaretçi sayısı 28 122 934 kişidir. Ziyaretçi sayısını abaküste gösterelim ve okunuşunu yazalım.

Çözüm: Sayıyı göstermek için bir abaküs çizelim ve sayının okunuşunu yazalım.

 

 • Bir sayının basamak değerleri toplamı sayının kendisine eşittir. Bu durum ile ilgili örnek yapalım sevgili öğrenciler.

Örnek: 2016 yılında yapılan nüfus sayımına göre Türkiye’nin nüfusu 79 814 871 kişidir. Bu sayıyı basamaklarına ayıralım. Sayıyı oluşturan rakamların basamak ve sayı değerlerini bulalım.

Çözüm: Sayı ve basamak değerlerini bulalım.

 

 • Okunuşu verilen sayılar yazılırken söylenmeyen basamak ifadeleri yerine “0” yazılır. Bu durum ile ilgili örnek yapalım sevgili öğrenciler.

Örnek: Okunuşu “yedi yüz seksen altı milyon kırk beş bin iki yüz on dokuz” olan sayıyı yazalım.

Çözüm: Okunuştan yararlanarak sayıyı rakamlarla ifade edelim.

Okunuşu verilen sayıyı 786 045 219 şeklinde yazarız.

 

 • Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere “basamak değeri” denir.
 • Sayı değeri bir rakamın kendi değeridir. Bu durum ile ilgili örnek yapalım sevgili öğrenciler.

Örnek: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), değişen sosyal güvenlik ihtiyaç ve risklerine karşı toplumu güvence altına almak ve riskten dolayı geliri ile kazançları azalan vatandaşların başkalarına muhtaç olmadan yaşama ihtiyaçlarını gidermek için kurulmuştur.
2016 SGK istatistiklerine göre ülkemizde 20 405 447 kişi aktif sigortalı olarak çalışmaktadır. Bu sayıdaki 4 rakamlarının basamak ve sayı değerlerini bulalım.

Çözüm: Önce 4 rakamının bulunduğu basamakları belirleyelim.

Basamak ve sayı değerlerini aşağıdaki tabloda gösterelim.

 

 • Sayılar karşılaştırılırken önce basamak sayılarına bakılır. Basamak sayısı fazla olan sayı daha büyüktür. Bu durum ile ilgili örnek yapalım sevgili öğrenciler.

Örnek: 6 504 703 ile 65 047 003 sayılarını karşılaştıralım.

Çözüm: Sayıları basamak sayılarından yararlanarak karşılaştıralım.

6 504 703 sayısı 7 basamaklıdır.
65 047 003 sayısı 8 basamaklıdır.
7 basamak 8 basamaktan daha az olduğundan 6 504 703 < 65 047 003 olur.

 

 • Basamak sayıları eşit olan sayılar karşılaştırılırken en büyük basamaktan başlayarak aynı basamaktaki rakamlar karşılaştırılır. Bu durum ile ilgili örnek yapalım sevgili öğrenciler.

Örnek: Halk kütüphaneleri herkese açık kütüphanelerdir. Halk kütüphaneleri kişilerin bilgiye ulaşmasına yardımcı olur.
TÜİK verilerine göre 2013 yılında halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı 20 232 069, 2014 yılında ise 20 787 765’tir. 2013 ve 2014 yıllarında halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayılarını karşılaştıralım.

Çözüm: Yıllara göre halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayılarını karşılaştırmak için önce bu sayıların basamak sayılarını bulalım.

2013   ⇒  20 232 069 sayısı 8 basamaklıdır.
2014   ⇒  20 787 765 sayısı 8 basamaklıdır

Sayıları bir tablo üzerinde göstererek karşılaştıralım.

On milyonlar ve milyonlar basamağındaki sayılar aynı olduğundan yüz binler basamağındaki sayıları karşılaştıralım

Yüz binler basamağındaki 2 sayısı, 7 sayısından küçük olduğundan 20 232 069 < 20 787 765 olur.
Buna göre 2014 yılında halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı 2013 yılına göre artmıştır.

“5. Sınıf Matematik Milyonlar Konu Anlatımı” için bir yanıt

Bir cevap yazın