tam sayılar

1)Aşağıdaki sayıların karşısına okunuşlarını, okunuşları verilenlerin karşısına sayıları yazınız.

                              SAYI             OKUNUŞU
8 002 723
532 611 007
26 999 765
Yedi yüz milyon kırk yedi
İki yüz beş milyon on iki bin seksen sekiz

 

 

 

 

 

2. Beş basamaklı, rakamları farklı en küçük doğal sayı ile 40.000’den büyük en küçük doğal sayının toplamı kaçtır?

3 .Aşağıdaki örüntüleri tamamlayalım.

 

7       4       14     ….      21        18      ….

 

 

2       3        5        9      …..      33       …..      129

 

4.  Aşağıdaki tabloda bir ailedeki bireylerin aldıkları maaşlar verilmiştir

 

BireylerMaaşlar
HAKAN ÇALIŞKAN2400  TL
TUĞBA ÇALIŞKAN1800  TL
FATİH ÇALIŞKAN600    TL
SÜMEYYE ÇALIŞKAN400    TL

 

a)      Bu aile bir ayda toplam ne kadar maaş almaktadır?

 

b)      Dört kişilik bir aile olan çalışkan ailesinin maaşlarının ortalamasının 1400 lira olması için Sümeyye kaç TL maaş almalıdır?

 

5.    a)  Aşağıdaki işlemlerde harflerin yerine gelecek rakamları bulalım

926                    2347

c2b                     4km

2a1                    1g09

b)  Aşağıdaki ardışık sayıların toplamını kısa yoldan bulalım

 

111+113+115+117+119 =

 

83+85+87+89+91+93=