5. Sınıf Matematik Uzunluk Ölçme Problemleri

5. Sınıf Matematik Uzunluk ve Çevre Ölçme Problemleri, Soruları ve Cevaplarının olacağı bu yazımızda Uzunluk Ölçüleri ile ilgili Çalışma kağıtlarıyla beraber Çözümlü alıştırmalar hazırladık. Sorulara geçmeden önce 5. Sınıf Matematik Uzunluk Ölçme Konu Anlatımı dersimize de bakabilirsiniz.

Soru: Aşağıda verilen uzunluk ölçülerini istenilen birimlere çeviriniz.
a) 370 mm = ……………. cm b) 5000 m = ……………. km
c) 18 m = ……………. cm ç) 6300 cm = ……………. m
d) 6 km = ……………. m e) 29 cm = ……………. mm

Cevap: Her bir şıkkın cevabını aşağıda bulabilirsiniz.

a) 370 mm = 37 cm b) 5000 m = 5 km
c) 18 m = 1800 cm ç) 6300 cm = 63 m
d) 6 km = 6000 m e) 29 cm = 290 mm

 

Soru: Her bir basamağının yüksekliği 16 santimetre olan 25 basamaklı bir merdivenin toplam yüksekliğinin kaç metre olduğunu bulunuz. Bulduğunuz yüksekliği desimetre ve milimetre cinsinden de ifade ediniz.

Cevap: 16 cm x 25 = 400 cm olarak bulunur.

10 santimetre(cm) = 1 desimetre(dm) ise  400 cm = 40 dm olur.

1 santimetre(cm) = 10 milimetre(mm) ise  400 cm = 4000 mm olur.

Soru: Aşağıdaki uzunlukların istenilen birimlere göre toplamını inceleyiniz. Hata var mıdır?
Hata varsa düzeltiniz.
a) 3 km + 7 m + 10 dm = 20 m
b) 14 m + 7 dm + 50 mm = 215 cm

Cevap: a) 3 km + 7 m + 10 dm = 20 m olarak verildiğine göre
3 km 3000 m
7 m = 7 m
10 dm = 1 m

Toplam 3008 m yapar.
b) 14 m + 7 dm + 50 mm = 215 cm

14 m = 1400 cm
7 dm = 70 cm
50 mm = 5 cm

Toplam 1475 cm yapar.

 

Soru: Aşağıdaki 10 santimetrelik cetvel üzerinde gösterilen ip ile aynı uzunlukta 20 ip parçasının elde edilebilmesi için yaklaşık kaç milimetrelik ipin kesilmesi gerektiğini bulunuz.

Cevap: Soruda verilen ipin uzunluğu yaklaşık olarak 8,5 – 1, 5 = 7 cm = 70 mm olarak buluruz.
20 ip parçası ise = 70 x 20 = 1400 mm olarak cevap bulunur.

 

Soru: Özgür’ün evinin okuluna uzaklığı 4500 metre, hayvanat bahçesine uzaklığı 3 kilometredir. Okula gidip eve dönen Özgür’ün evden de hayvanat bahçesine gittiğinde toplam kaç kilometre yol gitmiş olacağını bulunuz. Bulduğunuz mesafeyi metre, desimetre, milimetre cinsinden de ifade ediniz.

Cevap: Özgür ilk başta okula gittiğine göre 4500 metre yol gitmiştir.

Daha sonrasında eve dönmüş, bu durumda 4500 metre daha yol gitmiştir. Sonrasında ise hayvanat bahçesine giden Özgür 3 kilometre daha yol gitmiştir.

Özgür ün toplamda gittiği yol;

4500+4500+3000=12000 metre yol gitmiştir.

Santimetre cinsinden ise 12000 metre= 120000 desimetre=1200000 santimetre yol gitmiştir.

 

Soru: 16 metre uzunluğundaki bir kumaşın 70 desimetre 65 santimetrelik kısmı satıldığında geriye kaç metre kumaş kalacağını bulunuz.

Cevap: 65 santimetre= 0,65 metre yapar.

70 desimetre de = 7 metre yapar.

O halde 16 – 7 – 0,65= 8,35 metre kalır.

 

Soru: 3 metre uzunluğundaki bir ağaç ayda 9 santimetre uzadığına göre 15 ay sonraki boyunun kaç metre olacağını bulunuz.

Cevap: 15 ay içerisinde 15×9=135 metre uzamış olur.

2 metre de kendi boyu vardı o halde

ağacın boyu 135 ^3 = 138 metre olur.

 

Soru: Bir paralelkenarın farklı iki kenarının uzunlukları arasında 4 santimetre fark vardır. Bu paralelkenarın çevre uzunluğu 68 santimetre olduğuna göre paralelkenarın kenar uzunluklarını bulunuz.

Cevap: paralelkenarın  toplamda 4 adet uzunluğu vardır ve karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşittir.

Kısa kenarın uzunluğuna x dersek, uzun kenar uzunluğu x+4 olur.Bu durumda

2.x + 2.(x+4) = 68 olur.

2x+2x+8=68

4x=60

x=15 olarak bulunur.

Bu durumda kısa kenarı 15, uzun kenarı ise 19 santimetre olur.

 

Soru: Çevre uzunluğu 18 santimetre ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan bütün dikdörtgenleri çiziniz.

Cevap: Kenar uzunlukları aşağıdaki gibi olacak şekilde dikdörtgenler oluşabilir.

6,3

5,4

7,2

8,1

 

 

“5. Sınıf Matematik Uzunluk Ölçme Problemleri” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.