5. Sınıf Matematik Veri Toplama Ve Değerlendirme Konu Anlatımı

5. Sınıf Matematik Veri Toplama Ve Değerlendirme Konu Anlatımı Pdf ders notlarının  olacağı yazımız hoş geldiniz arkadaşlar.

Dersimizde, veri işleme, verileri yorumlama, Araştırma Sorusu, Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği konularını işleyeceğiz.

Veri İşleme

Veri, bir problemin çözümüne hizmet edebilecek her tür ölçüm, değer, olgu ve bilgi olarak tanımlanır. Bunlar sözlü ve yazılı ifadeler olabileceği gibi şekiller, resimler, eşya, modeller, rakamlar ve semboller de olabilir.

Verileri anlamlı hâle getirebilmek için yapılacak işlerin başında onları sınıflamak ve sonuçları tablolar hâline getirmek gelir. Bu tablolardan hangi tip verilere sahip olunduğunu, bunların miktarlarını, dağılım şekil ve özelliklerini görmek işlerimizi kolaylaştırmaktadır. Bu yüzden verilerin sınıflandırılması büyük önem taşımaktadır.

Gözlem Yöntemi ile Veri Elde Edilmesi
Gözlem, bir şeyi iyi anlamak için onun kendi kendine ortaya çıkan çeşitli belirtilerini gözden geçirmektir. Gözlem, insanoğlunun günlük hayatının büyük bir kısmını oluşturur. İnsan sahip olduğu bilgilerin büyük bir çoğunluğunu gözlem yoluyla edinir.

Anket Yöntemi ile Veri Elde Edilmesi
Anket, bir problemle ilgili olarak çeşitli kimselerin bilgi, tecrübe ve düşüncelerini almak için yapılan soruşturmadır. Diğer bir ifadeyle; anket, belli bir araştırmanın amacına uygun Seçim zamanlarında çokça grafiklerle ve verilerle karşılaşırız.

Araştırma Sorusu, gözlemlenebilir olay ya da sorun hakkında sorulmuş olan ve bilimsel yöntem kullanılarak cevap aranan bir sorudur.
Bir kişinin en sevdiği meyvenin ne olduğu sorusu, araştırma sorusu değildir. Fakat bir sınıftaki öğrencilerin en sevdiği meyvelerin neler olduğu sorusu bir araştırma sorusudur.

 

Örnek: Sınıf arkadaşlarımızla birlikte sinemaya gittiğimizde hangi filmi izleyeceğimizi belirlemek için bir araştırma sorusu oluşturalım.

Cevap: Sınıfımızdaki öğrenciler, sinemada gösterimde olan hangi filmi izlemeyi istemektedir?

 

Örnek: Aşağıdaki soruları inceleyerek bu soruların araştırma sorusu olup olmadıklarını belirleyelim.

a) Okulumuzdaki öğrencilerin gezmek istediği iller hangileridir?
b) İlker’in en başarılı olduğu ders hangisidir?
c) Sınıfımızdaki öğrencilerin en sevdiği ders hangisidir?

Cevaplar: Soruları tek tek inceleyelim.

a) Okulumuzdaki öğrencilerin gezmek istediği iller hangileridir?
Bu soruya cevap verebilmek için okuldaki tüm öğrencilere yani bir gruba soru
sormalı ve dolayısıyla birden fazla veri toplamalıyız. Bu nedenle soru, bir araştırma sorusudur.

b) İlker’in en başarılı olduğu ders hangisidir?
Bu soruya cevap verebilmek için yalnızca İlker’e soru sormamız yeterlidir. Dolayısıyla bu soru bir araştırma sorusu değildir.

c) Sınıfımızdaki öğrencilerin en sevdiği ders hangisidir? Bu soruya yanıt vermek için sınıftaki tüm öğrencilere yani bir gruba soru sormalı ve birden fazla veri toplamalıyız. Bu nedenle soru, bir araştırma sorusudur.

 

Örnek: Ayşe, Ankara’daki hastanede bir yıl içerisinde doğum esnasında ve doğum sonrasında ölen çocukların sayısını, ölüm nedenlerini araştırmak istiyor.
Ayşe’nin bu sorunların tespitini belirlemesi için araştırma soruları hazırlayalım.

Cevaplar:  Aşağıdaki gibi sorula roluşturabiliriz arkadaşlar.

  • Bir yılda kaç doğum yapılmaktadır?
  • Doğum öncesi ve doğum sonrası ölen çocuk sayısı kaçtır?
  • Ölen çocuk sayısının aylara göre dağılımı nasıldır?
  • Hastane de hangi sıklıkta temizlik yapılmaktadır?
  • Temizlik elemanları yeterli eğitimden geçmiş midir?
  • Hastane personeli hangi sıklıkta sağlık kontrolünden geçmektedir?

 

Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği

Bir tablodaki verilerin miktarları rakamlarla gösteriliyorsa o tablo sıklık tablosudur ve sıklık tablosu satır ve sütunlardan oluşur.

 

Örnek: 20 kişilik bir sınıfta 5 kişi A, 8 kişi B ve 7 kişi C takımını tutuyor. Verilere göre sıklık tablosu yapalım ve sütun grafiği oluşturalım.

Cevap: Sıklık tablosu aşağıdaki gibidr;

Sütun Grafiği ise aşağıdaki gibidir;

KategorilerGenel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir