Bir sayının 3 fazlası x+3 tür.

Bir sayının 3 eksiği x-3 tür.

Bir sayının 3 katı 3x tir.

Bir sayının 3 te 1 i x/3 tür.

Bir sayının 3 katının 2 fazlası 3x+2 dir.

Bir sayının 2 fazlasının 3 katı 3(x+2) dir.

Bir sayının yarısının 3 fazlası x/2+3 tür.

Bir sayının 3 fazlasının yarısı (x+3)/2 dir.

bilinmeyenler yapılan işlemler
bilinmeyenler yapılan işlemler

Bu ders anlatımında Vitamim Eğitim videolarından faydalanılmıştır.