6. Sınıf Cebirsel İfadeler Konusu

Cebirsel İfadeler

İçerisinde en az bir bilinmeyen ve işlem bulunduran ifadelere cebirsel ifadeler adı verilir. Cebirsel ifadelerdeki harfler sayıları temsil etmektedir ve  bu harfler değişken ya da bilinmeyen olarak adlandırılır.

Bir cebirsel ifadenin içerisinde (+) ve (-) işaretleriyle ayrılan kısımlara terim adı verilir. Bu terimlerin sayısal çarpanına kat sayı adı verilir. 2x+5 cebirsel ifadesi için 2 tane terim vardır.

Örnek verecek olursak: Elçin’nin tokalarının sayısı Aysima’nın tokalarının sayısından 5 fazladır. Elçin ve Aysima’nın tokaları kaçar adet olabilir?

Elçin’nin tokaları               Aysima’nın tokaları

1 tane olursa                           1+5=6 tane olur.

2 tane olursa                          2+5=7 tane olur.

3 tane olursa                           3+5=8 tane olur.

a tane olursa                            a+5  tane olur.

Buradaki a’ya değişken veya bilinmeyen, 5’e de sabit terim adı verilir. a+5 ifadesine de içinde değişken olduğu için cebirsel ifade adı verilir.

Örnek verecek olursak: Aşağıdaki cebirsel ifadelerin eşdeğer cümlelerini yazınız.

k+2 (bir sayının 2 fazlası)

3x-5 (bir sayının 3 katının 5 eksiği)

a+25 (Berk’in parası Burak’tan 25 TL fazladır.)

3m (Eşkenar üçgenin çevre uzunluğu)

b-17 (Yakup ile Fırat’ın yaşları toplamı b’dir. Yakup’un yaşı 17 ise Fırat’ın yaşı)

n/5 (5 kg’lık paketlerde satılan şekerin 1 kg ‘nın fiyatı)

Örnekler: 4x-7 cebirsel ifadesinin x=10 için değerini bulunuz.
4x-7 = 4.10-7 = 40-7 = 33 olur.

Örnek: ‘Bir sayının 12 fazlasının 2 katı’ tümcesinin cebirsel ifadesini yazınız.
(a+12).2

Örnek: ‘Bir sayının 2 katının 12 fazlası’ tümcesinin cebirsel ifadesini yazınız.
2a+12

Örnek: ‘Bir sayının 3 eksiğinin 3 katının yarısı’ tümcesinin cebirsel ifadesini yazınız.
(x-3).3 / 2

Örnek: Bir sayının 5 eksiğinin yarısı 34’tür.Cebirsel ifadesindeki bilinmeyen sayıyı bulunuz.
(x-5) / 2 = 34 cebirsel ifadeyi yazdıktan sonra

payda durumundaki 2’yi 34’ün yanına çarpım olarak atarız.
x-5 = 34.2
x-5 = 68

şimdi de -5’i 68’in yanına +5 olarak atarız.
x = 68+5
x = 73

“6. Sınıf Cebirsel İfadeler Konusu” için 5 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.