6. Sınıf Eşitlik ve Denklem Konusu

Eşitlik ve Denklem Konusu

Etrafınıza baktığınızda teraziler görebilirsiniz. Herhangi bir terazideki denge durumu, eşitliğin bir örneğidir.

Eşit işareti (=) ve bilinmeyeni içerisinde barındıran sayı cümlesine denklem denir. Başka bir ifadeyle bilinmeyeni içeren eşitliklere denklem denir. Denklemi doğrulayan değişkenin değerine o denklemin çözümü adı verilir. Bahsettiğimiz bu çözüm değerini bulma işlemine de denklemi çözme adı verilir.

Denklemleri çözerken aynı sayının zıt işaretlisi yan yana gelirse birbirini götürür, başka bir ifadeyle sıfır olur. (-3+3=0)

Örnek verecek olursak: x+4=7 denkleminin çözümünü bulunuz.

x+4=7 eşitliğin her iki tarafından 4 çıkartırız.

x+4-4=7-4 işlemleri yaparsak x=3 olur.

Örnek: x-7=5 denkleminin çözümünü bulunuz.

x-7=5 eşitliğin her iki tarafına 7 ekleriz.

x-7+7=5+7 işlemleri yaparsak x=12 olur.

Örnek: 1+3k=25 denkleminin çözümünü bulunuz.

1+3k=25  eşitliğin her iki tarafından 1 çıkartırız.

1+3k-1=25-1 işlemleri yaparsak 3k=24 olur.

3k=24 eşitliğin her iki tarafını 1/3 ile çarparız.

1/3.3k=24.1/3 işlemleri yaparsak k=8 olur.

Örnek: (3a)/5=2 denkleminin çözümünü bulunuz.

(3a)/5=2 eşitliğin her iki tarafını 5 ile çarparız.

5.(3a)/5=2.5 işlemleri yaparsak 3a=10 olur.

3a=10 eşitliğin her iki tarafını 1/3 ile çarparız.

1/3.3a=10.1/3 işlemleri yaparsak a=10/3 olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.