6. Sınıf Grafikler Konusu

grafikler

Grafikler Konusu

Tablolar, sütun ve çizgi grafikleri istatistiksel temsil biçimleridir.

Tablolar

Tablolar, örneklemden elde ettiğimiz verileri sıralı bir şekilde yazdığımız dikdörtgen tarzındaki bir şekillerdir. Tabloların başlığı başka bir deyişle adı kesinlikle yazılmalıdır.

Sütun Grafiği

Dikdörtgenlerden ya da prizma şeklindeki çubuklardan meydana gelen grafiklere sütun grafikleri adı verilir. Grafiklerin başlığı, eksenlerin isimleri kesinlikle yazılmalıdır.Sütun grafiğinde başlangıç noktası daima sıfırdır. Süreklilik yoktur.Her olay diğerinden bağımsızdır.Yani aktivite veya olay başlamış ve o gün bitmiştir.Bir sonraki gün sıfırdan tekrar başlar.Günlük harcanan benzin miktarları,satılan süt miktarları,her yıl meydana gelen orman yangınlarının sayısı gibi.Mesela bu yıl 150 orman yangını çıktı diyelim,ertesi yıl millet bilinçlenirse yangın çıkmayabilir.Yani süreklilik yoktur.Olay bir sonraki yıl olmayabilir.Bugün 10 litre süt sattın yarın satamayabilirsin yani süreklilik yoktur.İşte bu tür olayların grafikleri hep sütun grafiğinde gösterilir.Sütun grafikleri yatay ve dikey olmak üzere iki türlüdür.

Çizgi Grafiği

Birbirine ekli çizgilerden meydana gelen grafiğe çizgi grafiği denir.Çizgi grafiği sıfırdan veya sıfırdan farklı bir sayıdan da başlayabilir.Süreklilik vardır.Bir önceki artış veya azalış miktarını net olarak görebilirsiniz.Buradaki olay veya aktiviteler sürekli devam ediyor.Örneğin hava durumundaki sıcaklık değerleri,hastalandığımızda ölçülen sıcaklık değerleri,bir bebeğin boy gelişimi gibi.Mesela bebeğin boyunu ölçtün 50cm geldi,bir hafta sonra 51 cm oldu.Bebek büyümeye devam ettiği için süreklilik vardır.Bu tür olayların grafikleride hep çizgi grafiği ile gösterilir.

Ölçek: Grafiklerde veriler arasındaki belirlediğimiz sabit uzaklıklara ölçek denir.Grafik çizimlerinde ölçeği küçük alırsak daha net ve güvenilir sonuçlar elde ederiz.Ölçek büyürse güvenilirlik azalacağından yanlış yorumlara yol açar.

Daire Grafiği

Yuvarlak daire içinde pasta dilimleri şeklinde gösterilen grafiklere daire grafiği denir.Daire grafiğinde tam açı 360 dereceyi kullanırız.Bir bütünün tamamını 360 dereceye eşitleyip dilimlerin karşılık geldiği açıları buluruz.Daire grafiği içindeki dilimleri farklı renklerde gösterebiliriz.Bu tür grafikler genelde tarlada ekilen mahsüllerin oranlarını,seçim sonuçarını,anket sonuçlarını göstermek için kullanılır.Daire grafiğindeki veriler yüzde sembolü  kullanılarak da  gösterilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.