6. Sınıf Hareket Problemleri

hareket

Hareket Problemleri

x=yol

V=hız

t=zaman

Yol=(Hız) x (Zaman)

x=V.t

V=x/t

t=x/V olur.

Ortalama hız=(toplam yol)/(toplam zaman)

Vort=(x1+x2+….+xn)/(t1+t2+…..+tn)

Hareketliler aynı doğrultuda ve aynı anda karşılıklı birbirine doğru hareket ediyorlarsa:

x=(V1+V2).t  (birbirine doğru demek zıt yön demek)

Hareketliler aynı anda ve aynı yöne doğru hareket ediyorlarsa:

Burada ikisinin arasında x mesafesi olacak. (V1 büyük V2’den)

x=(V1-V2).t

Hareketliler dairesel pistte aynı yerden zıt yönde hareket ederlerse t zaman sonra bir noktada karşılaşırlar.

Dairesel pistin çevresi x olsun.

t karşılaşma süresi

x=(V1+V2).t

Hareketliler dairesel pistte aynı yerden aynı yönde hareket ederlerse t zaman sonra bir noktada karşılaşırlar.

Dairesel pistin çevresi x olsun.(V1 büyük V2’den)

t karşılaşma süresi

x=(V1-V2).t

Örnek: Aralarındaki uzaklık 300 km olan A ve B şehirlerinden iki araç aynı anda,birbirlerine doğru harekete başlıyorlar.Bu araçların saatteki hızları 80 km ve 70 km olduğuna göre kaç saat sonra karşılaşırlar?

x=(V1+V2).t

300=(80+70).t

300=150.t her iki taraf 150’ye bölünürse

t=2 saat olur.

Örnek: Aralarındaki uzaklık 120 km olan iki araç aynı anda ve aynı yönde harekete başlıyorlar.Arkadaki aracın saatteki hızı 75 km,öndeki aracın saatteki hızı 60 km’dir.Buna göre hızlı giden araç yavaş giden araca kaç saat sonra yetişir?

x=(V1-V2).t

120=(75-60).t

120=15.t her iki taraf 15’e bölünür.

t=8 saat olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.