6. Sınıf Koordinat Düzlemi

Birbirlerini sıfır noktasında kesen iki sayı doğrusunun bulunduğu bir düzlemi inceleyeceğiz. Bu sayı doğrularından yatay olan sayı doğrusuna apsis ekseni adı verilir. Dikey olan sayı doğrusuna ise ordinat ekseni adı verilir.

koordinat sistemi
koordinat düzlemi

Bu eksenlere koordinat eksenleri, bu düzleme de koordinat düzlemi adı verilir.

Yukarıda gösterdiğimiz eksenlerin kesiştiği noktaya başlangıç noktası ve ya orjin adı verilir. Ve  0(sıfır) ile gösterilir.

Şimdi koordinat sisteminde bir nokta ele alalım. Bu nokta A noktası olsun. Şimdi A noktasından sırasıyla apsis ekseni ve ordinat eksenine doğru dik doğrular çizelim. Çizdiğimiz bu doğruların hem apsis eksenini hem de ordinat eksenini kestiği noktaları işaretleyelim. Aşağıdaki resimde mavi işaretlenmiş olarak göreceksiniz.

Daha önceki derslerimizden sayı doğrusu üzerindeki herhangi bir noktanın bir gerçek sayıya denk geldiğini hatırlayalım. O zaman işaretlediğimiz bu noktalar da birer gerçek sayıya karşılık gelirler. Bunları sayı doğrusu üzerinde 4.72 ve 3.80 olarak gösterdik.

koordinat sistemi
koordinat düzlemi

İşaretlediğimiz A noktasını yazdığımız 4.72 ve 3.80 sayıları sayesinde isimlendirebiliriz. Bu sayılarla bir ikili oluştururken ikilinin ilk sayısına apsis eksenindeki 4.72 sayısını, ikinci sayısına ise ordinat eksenindeki 3.80 sayısını yazarız.

a
a

Bu oluşturduğumuz ikilide iki sayıyı yer değiştirirsek farklı bir noktayı belirtmiş oluruz.

koordinat sistemi
koordinat düzlemi

Bu sıralı ikilinin birincisine apsis, ikincisine ordinat adı verilir.

Apsis ekseni üzerindeki noktaları sıralı ikililer şeklinde ifade edecek olursak bu noktaların ordinatlarının hep sıfır olduğunu görürüz.

apsis
apsis

Öyleyse, bu eksendeki tüm noktaları x=0 ı sağlayan tüm x,y ikilileri şeklinde yazabiliriz. Özetle buna y=0 da diyebiliriz.

apsis
apsis

Şimdi de ordinat ekseni üzerindeki noktaları sıralı ikililer olarak ifade edelim. O zaman bu noktaların hepsinin apsislerinin hep sıfır olduğunu görürüz. Öyleyse bu eksendeki tüm noktaları x=0 ı sağlayan tüm x,y ikilileri şeklinde ifade edebiliriz. Özetle buna x=0 da diyebiliriz.

ordinat ekseni
ordinat ekseni

Bu ders anlatımında Vitamin Eğitim videolarından faydalanılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.