6. Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar Testi Pdf

6. Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar Testi Pdf adlı yazımıza hoç geldiniz arkadalar. Dilerseniz hemen çözümlü ve cevaplı sorularımız ile problemleri mize geçelim.

Soru: 30 sayısının çarpanlarını yazınız. Bu çarpanlardan kaç tanesi tek, kaç tanesi çift sayıdır?

Cevap: 30 sayısının çarpanları,

1×30  ,  2×15  , 3×10  , 5×6   , 6×5  , 10×3   , 15×2   , 30×1 olarak yazılır.

Bu çarpanlardan tek olanlar, 1, 3, 5, 15

çift olanlar ise 30, 2, 10, 6 dır.

Soru: Bir kırtasiyeci, toptancıdan 4 kutu kalem alıyor. Kalemlerin tanesini 65 kuruştan satıyor. Her kutuda 80 tane kalem olduğuna göre kırtasiyeci kalemlerin tamamını kaç liraya satar?

Cevap: Bir kutuda 80 tane kalem olduğuna göre 4 kutu da

4×80=320 adet kalem vardır.

Kalemlerin tanesini 65 kuruştan sattığına göre, 320 tanesini

320×65=20800 kuruşa yani 20,8 liraya satmış olur.

Soru: 20 sayısı, farklı sayıların çarpımı şeklinde yazılabilir (2 x 10 veya 1 x 20 gibi.). Siz de 20’yi farklı sayıların çarpımı şeklinde yazabilir misiniz? Nasıl?

Cevap: Tabi ki yazabiliriz.

4×5, 5×4 şeklinde 2 ayrı biçimde daha yazabiliriz arkadaşlar.

Soru: Okulda düzenlenen kitap toplama kampanyasına 5 kişi kitap hediye etmiştir. Birinci kişi 3 kitap, daha sonra sırasıyla ikinci kişi birincinin 2 katı, üçüncü 3 katı, dördüncü 4 katı ve beşinci kişi de 5 katı kitap hediye etmiştir. Okula toplam kaç tane kitap hediye edilmiştir? Hediye edilen kitapların tamamı birinci kişinin hediye ettiği kitap sayısının kaç katıdır? Sonucu nasıl bulduğunuzu kısaca açıklayınız.

Cevap: Birinci kişi 3 kitap

ikinci kişi 2×3=6 kitap

üçüncü kişi 3×3=9 kitap

dördüncü kişi 4×3=12 kitap

beşinci kişi 5×3=15 kitap hediye etmiştir.

Toplam hediye edilen kitap sayısı;

3+6+9+12+15 = 45 tanedir.

Hediye edilen kitapların tamamı birinci kişinin hediye ettiği kitap sayısının 45/3=15 katıdır

Soru: Bir sayının çarpanlarından biri tek, diğeri çift sayı ise bu sayı çift midir, tek midir? Örnek veriniz.

Cevap: Çarpanlardan en az biri çift ise sonuç daima çift sayıdır arkadaşlar.

Örnek vermek gerekire de 3×2=6

7×4=28 gibi örnekler verilebilir.

Soru:  Ahmet 2 ile 30’u çarpınca 60 bulduğunu, Ayşe de 20 ile 3’ü çarptığında 60 bulduğunu söylüyor. İkisinin de söylediği doğru olduğundan başka hangi sayıların çarpımının 60 ettiğini bulmaya karar veriyorlar ve bir çarpan ağacı oluşturuyorlar. Siz de 60 sayısına ait farklı iki çarpan ağacı oluşturunuz.

Cevap: 60×1 = 60

15×4=60 bu iki çarpanında sonucu 60 tır arkadaşlar.

Soru: 24 sayısının çarpanlarını ve 150’den küçük katlarını yazarak çarpanları ile katları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Cevap: 24 sayısının çarpanları;

1×24,  2×12,  3×8,  4×6,  6×4,  8×3,  12×2,  24×1  olarak yazılır.

150’den küçük katları ise 24, 48, 72, 96, 120, 144 olarak yazılır.

Soru: Dokuza kalansız bölünebilen her sayı üçe de kalansız bölünebilir mi? Cevabınızı örnekler vererek açıklayınız.

Cevap: Bölünebilir arkadaşlar. Çünkü 3 rakamı, 9 un katı olduğundan dolayı bölünebilir. Örnek vermek gerekirse de

18 sayısı hem 9 a hem de 3 e bölünebilir.

27 sayısı hem 9 a hem de 3 e bölünebilir.

36 sayısı hem 9 a hem de 3 e bölünebilir.

Soru: On beş basamaklı 111 111 111 111 111 sayısı 3 ile kalansız bölünebilir mi? Neden?

Cevap: 3 ile bölünebilme kuralı, sayıların toplamının 3 ün katı olmasıydı arkadaşlar. O halde

15 adet 1 rakamının toplamı 15 tir.

15 sayısı da 3 ün katı olduğuna göre sorudaki sayı 3 e kalansız olarak bölünür

 

“6. Sınıf Matematik Çarpanlar ve Katlar Testi Pdf” için bir yanıt

Bir cevap yazın