6. Sınıf Matematik Çözümlü Soruları ve Problemleri

6. Sınıf Matematik Çözümlü Soruları, Problemleri, Örnekleri, Testleri ile ilgli  pdf formatında yeni müfredata uygun şekilde deneyimli öğretmenlerimizce en güncel sorular konularına göre hazırlanmıştır.
6. SINIF MATEMATİK ÇÖZÜMLÜ SORULAR, PROBLEMLERİ VE TESTLERİ
1. ÜNİTE ÇÖZÜMLÜ SORULAR VE PROBLEMLER
Doğal Sayılarla İşlemler Çözümlü Soruları ve Problemleri
Çarpanlar ve Katlar Çözümlü Soruları ve Problemleri
Kalansız Bölünebilme Kuralları Çözümlü Soruları ve Problemleri
Asal Sayılar Çözümlü Soruları ve Problemleri
Doğal Sayıların Asal Çarpanları Çözümlü Soruları ve Problemleri
Kümeler Çözümlü Soruları ve Problemleri
2. ÜNİTE ÇÖZÜMLÜ SORULAR VE PROBLEMLER

Tam Sayılar Çözümlü Soruları ve Problemleri
Tam Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama Çözümlü Soruları ve Problemleri
Mutlak Değer Çözümlü Soruları ve Problemleri
Üslü Sayılar Çözümlü Soruları ve Problemleri
Kesirlerle İşlemler Çözümlü Soruları ve Problemleri
Kesirlerle Çarpma İşlemi Çözümlü Soruları ve Problemleri
Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Soruları
Kesirlerle Bölme İşlemi Çözümlü Soruları ve Problemleri
3. ÜNİTE ÇÖZÜMLÜ SORULAR VE PROBLEMLER

Ondalık Gösterim Çözümlü Soruları ve Problemleri
Kesirlerin Ondalık Gösterimi Çözümlü Soruları ve Problemleri
10 100 ve 1000 ile Kısa Yoldan Çarpma ve Bölme Soruları
Oran Çözümlü Soruları ve Problemleri
4. ÜNİTE ÇÖZÜMLÜ SORULAR VE PROBLEMLER

Cebirsel İfadeler Çözümlü Soruları ve Problemleri
Veri Toplama ve Değerlendirme Çözümlü Soruları ve Problemleri
Veri Analizi Çözümlü Soruları ve Problemleri
Aritmetik Ortalama Çözümlü Soruları ve Problemleri
Açıklık Çözümlü Soruları ve Problemleri
5. ÜNİTE ÇÖZÜMLÜ SORULAR VE PROBLEMLER

Açılar Çözümlü Soruları ve Problemleri
Komşu Tümler Bütünler Ve Ters Açılar Çözümlü Soruları ve Problemleri
Alan Ölçme Birimleri Çözümlü Soruları ve Problemleri
Arazi Ölçme Birimleri Çözümlü Soruları ve Problemleri
6. ÜNİTE ÇÖZÜMLÜ SORULAR VE PROBLEMLER

Çember Çözümlü Soruları ve Problemleri
Geometrik Cisimler Çözümlü Soruları ve Problemleri
Dikdörtgenler Prizmasının Hacmi Çözümlü Soruları ve Problemleri
Sıvı Ölçüleri Çözümlü Soruları ve Problemleri
GENEL TEKRAR DEĞERLENDİRME SORULARI
6. Sınıf Karışık Problemler ve Çözümlü Sorular

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: Content is protected !!