6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 219-220-221

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları Sayfa 219 için 2019 – 2020 yeni öğretim yılında çıkmış olan soruları bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru:  3 • (7y – 11) cebirsel ifadesinin y = 8 için hangi değeri alacağını bulunuz.

Cevap: y yerine 8 yazarsak arkadaşlar;

3.(7.8 – 11) olur. Buradan da

3.(56 – 11)

3.45

= 135 olarak sonucu buluruz.

 

Soru: Sınıf arkadaşlarınızın anne ve babalarının mesleklerine ilişkin veriler toplayınız.

Cevap: Bizim sınıfımızda 12 kişinin annesi ev hanımı 2 kişinin annesi mühendis, 3 kişinin annesi ise öğretmen.

10 kişinin babası mühendis, 5 kişinin babası öğretmen, 3 kişinin babası ise kamu görevlisidir.

 

Soru: Bir anket konusu seçiniz. Bu konuya uygun bir araştırma sorusu oluşturunuz. Anketi arkadaşlarınıza uygulayınız. Hazırladığınız anketin aşamalarını açıklayınız.

Cevap: Anketin konusu şöyle olsun arkadaşlar. Aile.

Sorumuz ise, Ailenizde toplam kaç kişi yaşıyor ve bu yaşayanların erkek kız sayısı nedir?

 

Soru:  Ülkemizde istatistik faaliyetlerini yürüten kurum, ………………………………….dur.

Cevap: Ülkemizde istatistik faaliyetlerini yürüten kurum, Türkiye İstatistik Kurumudur.

Kısa gösterimi ise TÜİK olarak ifade edilir.

 

Soru: İstatistiksel verileri daha kolay yorumlamak için ………………………….. gibi yöntemler kullanılır.

Cevap: Aritmetik ortalama, sıklık tablosu oluşturma, sütun grafiği oluşturma, açıklık bulma gibi yöntemleri kullanabiliriz.

 

Soru: Bir veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farka ……………………. denir.

Cevap: Bir veri grubundaki en büyük değer ile en küçük değer arasındaki farka  açıklık denir arkadaşlar.

Açıklık ile ilgili de sorular yayınladım sitemizde. İnceleyebilirsiniz.

 

Soru: Bir veri grubunun aritmetik ortalaması verilerin toplamı ……………………. bölünerek bulunur.

Cevap: Bir veri grubunun aritmetik ortalaması verilerin toplamı veri grubuna bölünerek bulunur.

Örneğin 3 adet sayı var ise, sayıların toplamını 3 e bölerek aritmetik ortalamayı buluruz.

 

Soru: 2, 7, 11, 18, 19, 29, ? veri grubunun açıklığı 38 ise “?“ yerine ……………………. gelmelidir.

Cevap: Açıklık 38 olduğuna göre en üyük sayı ile en küçük sayı arasındaki farkın 38 olması gerekiyor.

En küçük sayı 2 olduğuna göre

en büyük sayı da 2 + 38 = 40 olur.

Yani ? ndeki değer 40 tır.

 

Soru: Ayşe, 30 soruluk bir sınavın 12 sorusunu 30 dakikada, 5 sorusunu 10 dakikada ve 13 sorusunu da 20 dakikada çözüyor. Buna göre Ayşe’nin bir soruyu ortalama kaç dakikada çözdüğünü bulunuz.

Cevap:Toplam süreyi bulup, soru sayısına bölmemeiz gerekiyor.

12.30 + 5.10 + 13.20

360 + 50 + 260

= 670 olarak buluruz.

670/30 = 22,33 olarak ortalama süreyi bulmuş oluruz.

 

Soru: 8 tane sayıyı kullanarak açıklığı 5 olan bir veri grubu oluşturunuz.

Cevap: Açıklığı 5 olan veri grubu belirtildiğine göre en büyü ksayı ile en küçük sayı arasındaki farkın 5 olması gerekiyor.

O halde rastgelen olarak en küçük sayımıza 3 dersek, en büyük sayımız da 3 + 5 ten 8 olur. Bu iki sayının arasına da 6 adet daha sayı eklememiz gerekiyor.

3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8 olarak örnek veri grubunu oluşturabiliriz.

 

Soru: Kezban’ın üç sınavının aritmetik ortalaması 80’dir. Dördüncü sınavdan 86 alan Kezban’ın sınavlarının ortalaması kaç olur?

Cevap: üç sınavının aritmetik ortalaması 80 olduğuan göre toplam sınav puanı

3.80 = 240 tır.

Bunun üzerine 86 eklersek;

240 + 86 = 326 olur. Bunu da 4 e bölersek

326/4 = 81,5 olur.

 

Soru: 6 sayının aritmetik ortalaması 11’dir. Bu sayılara aşağıdaki sayılardan hangisi eklenirse yeni ortalama 12 olur?

A) 15 B) 17 C) 18 D) 19

Cevap: 6 sayının toplamı 6.11 = 66 olur.

Yeni ortalamanın 12 olması için toplam miktarın 7.12 = 84 olması gerek

O halde 84 – 66 = 18 olarak yanıtı buluruz.

 

Soru: Bir yönetmen son yıllarda insanların sinemaya mı yoksa tiyatroya mı daha çok ilgi duyduklarını araştırmak istiyor. Buna göre yönetmenin;

a) Bu araştırmayla ilgili nasıl bir araştırma sorusu üretebileceğini,
b) Hangi veri toplama yöntemlerini kullanabileceğini bulunuz.

Cevap: a şıkkında araştırma sorusu olarak 100 kişiye sinemaya mı yok sa tiyatroya mı daha çok ilgi duyarsınız şeklinde soru sorulabilir.

b şıkkında ise bu anket çalışmasını sütun grafiği oluşturarak kullanabiliriz.

 

Soru: Birkaç ay sonra alacağı LCD televizyona ne kadar bütçe ayıracağına karar vermek için elektronik ürün satan mağazaları dolaşan Seçkin Bey, araştırma sonuçlarına göre aşağıdaki tabloyu oluşturuyor. Tablodaki verilere göre Seçkin Bey’in televizyona ayıracağı ortalama bütçeyi minimum ve maksimum fiyatlara göre ayrı ayrı bulunuz.

Cevap: Minimum bütçe;

499 + 550 + 600 = 1649 olur. Bunu da 3 e bölersek

1649/3 = 549,66 tl olur.

Maksimum bütçe ise;

1000 + 799 + 1100 = 2899 olur. Bunu da 3 e bölersek

2899/3 = 966,33 olur.

Bir cevap yazın