6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 222-223-224-225-226-227-228

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları Sayfa 222-223-224-225-226-227-228 için 2019 – 2020 yeni öğretim yılında çıkmış olan soruları bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 17, 49, 78, 6, 27, 66 sayılarının açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 60 B) 62 C) 72 D) 78

Cevap: Açıklığı bulmak için en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkartmamaız gerekiyor. O halde

Açıklık; 78 – 6 = 72 olur.

 

Soru: Ozan, Samet ve Sefa’nın yaşlarının ortalaması 8’dir. Ozan ile Samet’in yaş ortalaması 9 olduğuna göre Sefa’nın yaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6 B) 9 C) 10 D) 11

Cevap: Ozan ile Samet’in yaş ortalaması 9 olduğuna göre yaşları toplamı

2.9 = 18 dir. Bu değeri de toplam yaş değerinden çıkartırsak Sefa’ nın yaşını buluruz.

Toplam yaş değeri 3.8 = 24 tür.

24 – 18 = 6 olarak Sefa’ nın yaşını bulmuş oluruz.

 

Soru: 8, 15, 102, 4, 46, 59, ?

Yukarıda verilen grubun açıklığı 99 olduğuna göre soru işareti yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 5

Cevap: Açıklığı bulmak için en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkartmamaız gerekiyor.

Açıklık 99 olarak verilmiş. En büyük sayı değeri 102 olduğuna göre

102 – 99 = 3 olarak sonucu buluruz.

 

Soru: 25, 40, 45, 50, 20, 70, 49, 21, 40

Yukarıdaki veriler okumayı yeni öğrenen Samet’in, 9 gün boyunca okuduğu sözcük sayılarıdır. Bu veri grubunun sırasıyla açıklığı ve aritmetik ortalaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 50, 40 B) 48, 42 C) 36, 63 D) 28, 60

Cevap: Açıklık değeri;

70 – 20 = 50 olur.

Aritmetik ortalama ise;

25 + 40 + 45 + 50 + 20 + 70 + 49 + 21 + 40 = 360 yapar.

360/9 = 40 oalrak aritmetik ortalama değerini buluruz.

 

Soru: 5 sayının aritmetik ortalaması 18’dir. Bu sayıların her biri 3 artırılırsa yeni ortalama kaç olur?

A) 18 B) 19 C) 20 D) 21

Cevap: 5 sayının aritmetik ortalaması 18 ise toplam değeri;

5.18 = 90 olur.

Bu sayıların her biri 3 artırılırsa toplam değer de 3.5 = 15 artar

ve yeni toplam değer 90 + 15 = 105 olur.

Yeni aritmetik ortalama ise 105/5 = 21 olur.

 

Soru: Fatma, sosyal bilgiler dersinin iki yazılısından 87 ve 90 puan alıyor. Öğretmeni Fatma’ya ders içi performans notu olarak 96 puan veriyor. Fatma’nın bu üç notunun aritmetik ortalaması kaçtır?

A) 90 B) 91 C) 92 D) 93

Cevap: Üç notun toplam değeri 87 + 90 + 96 = 273 olur.

Aritmetik ortalaması ise 273/3 = 91 yapar.

 

Soru: İsmail, fen bilimleri dersinden olduğu yazılı sınavların ilk ikisinden sırayla 90 ve 78 alıyor. Bu dersin ortalamasının 85 olması için İsmail, 3. yazılı sınavdan kaç almalıdır?

A) 85 B) 86 C) 87 D) 88

Cevap: Dersin ortalamasının 85 olması için toplam puanın

85.3 = 255 olması gerekiyor.

İlk iki dersten aldığı toplam puan; 90 + 78 = 168 olduğuna göre

3. sınavdan 255 – 168 = 87 alması gerekiyor.

 

Soru: Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin açıklığı 48’dir?

A) 15, 24, 3, 97, 62, 1 B) 44, 25, 68, 26, 20, 53
C) 11, 90, 48, 65, 5, 7 D) 108, 92, 15, 26, 57, 10

Cevap: Açıklığı bulmak için en büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkartmamız gerekiyor.

B şıkkında 68 – 20 = 48 oalrak açıklık değerini buluruz.

 

Soru: 28, 96, 24, 44

Yukarıda verilen sayılar, bir dede ve üç torununun yaşlarını ifade ediyor. Buna göre bu veri grubunun aritmetik ortalaması kaçtır?

Cevap: Tüm sayıları toplayım 4 e bölmemiz gerekiyor.

28 + 96 + 24 + 44 = 192

192/4 = 48 olarak ortalamayı bulmuş oluruz.

 

Soru: Bir turist kafilesindeki turistlerin yaşları sırasıyla 18, 25, 30, 42, 20, 24, 35’tir. Buna göre bu verilerin açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 20 B) 22 C) 24 D) 35

Cevap: En büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkartmamız gerekiyor.

42 – 18 = 24 oalrak açıklık değerini bulmuş oluruz.

 

Soru: Hatice Öğretmen, ilkokul ikinci sınıf öğrencilerine yıl sonunda okuma yarışması düzenliyor. İlk beş öğrenci okudukları sayfayı 1,3 dk, 1,7 dk, 1,9 dk, 2,1 dk ve 2,4 dakikada bitiriyor. Buna göre öğrencilerin okuma sürelerinin açıklığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1,1 B) 1,2 C) 1,3 D) 1,4

Cevap: En büyük sayıdan en küçük sayıyı çıkartmamız gerekiyor.

2,4 – 1,3 = 1,1 oalrak açıklık değerini bulmuş oluruz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir