6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 342-343

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları Sayfa 328-329 için 2019 – 2020 yeni öğretim yılında çıkmış olan soruları bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru:  Yanda verilen akvaryum su ile doludur. Akvaryum kaç cL su ile doludur?

Cevap: Soruda verilen uzunluklara göre hacmi bulalım arkadaşlar.

= 3 * 2 * 4,5

= 6 * 4,5

= 27 dm³ olur. Bunu da cL ye çevirirsek;

27 dm³ = 27 L

27 L = 2700 cL olur.

 

Soru: 45 litre süt, 500 mL’lik şişelere, şişeler tam dolacak şekilde dolduruluyor. Buna göre kaç şişeye ihtiyaç olduğunu bulunuz.

Cevap:Şişeler, mL olduğu için süt miktarını da mL ye çevirelim.

45 L = 45000 mL yapar.

= 45000 / 500

= 90 şişeye ihtiyaç olduğunu buluruz.

 

Soru: Yasin Bey’in arabasının benzin deposu 60 L benzin alıyor. Deponun kaç cm3 benzin aldığını bulunuz.

Cevap: Yanıtı cm³ olarak istedikleri için benzin miktarını da cm³ sincine dönüştürelim.

60 L = 60 m³ yapar.

60 m³ = 60000 cm³ olur arkadaşlar.

 

Soru: Aslı Hanım, aldığı 1,5 L şişe ayranı kare prizma şeklindeki sürahisine koyuyor. Sürahinin boyutları 10, 10, 20 cm olduğuna göre ayranın yüksekliğini bulunuz.

Cevap: İlk önce sürahinin tüm hacmini bulalım;

= 10 * 10 * 20
= 100 * 20
= 2000 cm³ olur.

1,5 L = 1500 cm³ olduğuna göre ve;

Sürahinin tamamı 2000 ise 1500 olan kısmı 3/4’ü olur.

= 20 * 3/4

= 60 / 4

= 15 cm olarak ayranın yükekliğini bulmuş oluruz.

 

Soru: Apartman yöneticisi Göksel Bey, sular kesildiğinde kullanabilmek için apartmanlarının su deposuna 24 000 L su koyuyor. Deponun şekli ve boyutları yandaki şekilde verildiğine göre depodaki suyun yüksekliğinin kaç metre olduğunu bulunuz.

Cevap:Deponun hacmini bulalım;

= 4 * 3 * 2

= 12 * 2

= 24 m³ olur.

24000 L = 24 m³ olduğuna göre deponun tamamı doludur.

Bu durumda suyun yüksekliği 2 m’dir.

 

Soru: Şükrüye Hanım, bulaşıkları elinde yıkadığında 126 litre suya ihtiyaç duyuyor. Oysa bulaşık makinesi aynı miktarda bulaşığı 18 litre su ile yıkıyor. Buna göre Şükrüye Hanım’ın bulaşıkları elinde yıkadığında, makineye göre kaç kat su harcadığını bulunuz. Şükrüye Hanım’ın bulaşıkları elinde yıkadığında harcadığı suyun, makinenin harcadığı sudan ne kadar fazla olduğunu dL, cL, mL ve dm3 cinsinden yazınız.

Cevap: Makine ile elde yıkama arasındaki oranı bulalım.

126 / 18 = 7 kattır.

126 – 18 = 108 L

108 L = 1080 dL

108 L = 10 800 cL

108 L = 108 000 mL

108 L = 108 000 m³ ise;

108 000 m³ = 108 000 000 dm³ olur.

Bir cevap yazın