6.Sınıf Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Çözümlü Sorular ve Problemleri

6.Sınıf Matematik Doğal Sayılarla İşlemler Testi, Çözümlü Sorular ve Problemlerin olacağı bu yazımızda soruları cevapları ile birlikte paylaşacağız.

Dilerseniz hemen sorularımıza geçelim arkadaşlar.

Soru: 10 arkadaş birlikte tatile giderek aynı otelde kalırlar. Arkadaşlardan altısı 5 gün, diğerleri ise 1 hafta otelde kalarak toplam 2900 TL öderler. Buna göre kişi başı 1 günlük otel ücreti kaç TL’dir?

Cevap: 10 arkadaş, 7 gün sonunda 2900 tl ödeme yaptıklarına göre

6 kişi 5 gün kalmış. toplamda ie 6×5=30 gün yapar.

10-6= 4 kişi

4 kişi de 6 gün kalmış, 4×7=28 gün yapar.

Toplam gün sayısı 30+28=58 yapar.

10 arkadaş, 58 gün sonunda 2900 tl ödeme yaptıklarına göre

Kişi başına düşen para 2900/58=50 tl dir.

Soru: Zehra’nın montunda 4 tane cep, her cebinde de 3 tane kalem; Emine’nin montunda ise 3 tane cep ve her cebinde de 4 tane kalem vardır. Hangisinin kalemi daha fazladır?

Cevap: Zehra’nın kalem sayısı 4×3=12 adettir.

Emine’nin kalem sayısı ise 3×4=12 adettir.

Her ikisininde kalem sayısı birbirine eşittir arkadaşlar.

Soru: Herhangi bir doğal sayı seçiniz. Bu sayı hangi sayı ile çarpılırsa çarpım, seçtiğiniz sayıya eşit olur?

Cevap: Bir sayısı 1 ile çarptığımızda her zaman sonuç aynı sayıya eşit olur arkadaşlar.

Bu nedenle de cevabımız 1 sayısıdır.

Soru: Bir çita saatte 110 km hızla, bir deve kuşu ise saatte 90 km hızla koşabilmektedir. İkisi birlikte en hızlı şekilde iki saat koşarsa çita ne kadar fazla koşmuş olur? Problemin çözümünü iki farklı şekilde yapınız ve çözümde hangi işlem özelliğinden yararlandığınızı açıklayınız.

Cevap: 2 saat içinde

Çita nn alacağı yol 110×2=220 km dir

Deve kuşunun alacağı yol ise 90×2=180 km dir.

Aradaki fark ise 220 – 180 = 40 km olur.

Soru: Ali, evde kutlayacağı doğum günü partisi için 15 tane meyve suyu alacaktı. Evinin yakınındaki iki markete giderek meyve suyu fiyatlarını öğrendi. Marketlerin birinde meyve suyunun tanesi 175 kuruştan diğerinde ise 165 kuruştan satılmaktaydı. Ali, meyve suyunu 165 kuruştan satan marketten alırsa diğer markete göre ne kadar kâr edecektir? Bu işlemi kaç farklı yoldan yapabilirsiniz? İşlem özelliklerinden yararlanarak bulunuz.

Cevap: 15 tane meyve suyu aldığına göre

ilk marketten alırsa 175×15 = 2625 kuruş

İkinci marketten alırsa 165×15 = 2475 kuruş ödeme yapar.

Aradaki fark ise 2625 – 2475 = 150 kuruş olur.

Soru: Aşağıdaki problemde hangi verinin eksik olduğunu bularak problemi tamamlayınız ve çözünüz. Pideci Hasan Usta, geçen hafta kazandığı 12 000 TL’nin 4500 TL’sini masraflar için kullanıyor ve geriye kalan parayı çalışanlarına dağıtmak istiyor. Kârı çalışanlarına eşit olarak paylaştırırsa Hasan Usta her bir çalışanına kaç lira verir?

Cevap: Soruda her şey verilmiş fakat çalışan sayısı verilmemiş.

Dolayısıyla da kalan parayı kaç çalışan arasında bölüştüreceğimiz bilinmiyor.

Soru: 10 yaşındaki Burak ile annesi ve anneannesi çarşamba günü sinemaya giderler. Bilet fiyatları, 12 yaşından küçük çocuklar için 6 TL, yetişkinler için 12 TL’dir. Çarşamba günleri halk günü olduğu için biletlerde %10 indirim uygulanmaktadır. Buna göre Burak, annesi ve anneannesi biletlere ne kadar öderler?

Cevap: Burak 10 yaşından küçük olduğu için 6 tl ye alacak bileti,

annesi ve anneannsi ise 12 şer tl den alacak.

Bu duurmda 6 + 12 + 12 = 30 tl bilete para vermiş olacaklar.

Halk gününden dolayı da %10 indirim alacaklar.

30.10/100 = 3 tl de indirim almış olur.

Toplamda ise 30-3=27 tl bilete para vermiş olurlar.

Soru: Bir çiftçi ürettiği 60 kg çileği, 3 kg’lık ve 1 kg’lık poşetlere bölüyor. Çiftçi, 3 kg’lık ve 1 kg’lık poşetleri eşit sayıda kullanırsa her bir poşetten kaç tane kullanmış olur?

Cevap: Eşit sayıda kullanım olduğuan göre

3+1=4 kg olarak düşünebiliriz poşetleri

60/4=15 ten de gerekli olan poşet miktarını bulmuş oluruz.

Yani her iki poşetten de 15 er tane gereklidir.

Soru: Serap, her gün okuldan döndükten sonra harçlığından kendisine kalan bozuk parayı dolabın üzerindeki kavonozun içine atıyor. Bu hafta ne kadar biriktirdiğini merak ederek kavanozun içindeki bozuk paralarını sayıyor. Kavanozun içerisindeki 72 tane madenî paradan 18 tanesi 50, 5 tanesi 25, 7 tanesi 10, 12 tanesi 5 kr. ve geriye kalanlar da 1 kr.tur. Buna göre kavanozda kaç kuruş olduğunu bulunuz.

Cevap: Geriye kalan miktarı bulalım öncelikle

18+5+7+12=42 olur. 72-42=30 tane degeriye kalan yani 1 kr vardır.

Şimdi de tüm paraları toplayalım.

18.50+5.25+7.10+12.5+30.1

= 900+125+70+60+30

= 1185 kuruş olarak işlemin sonucunu bulmuş oluruz.

Soru: Bir lokantada 4 kişilik masalar bulunmaktadır. Ayakta kalan kişi ve masa sayısı verildiğinde lokantaya kaç kişinin geldiğini nasıl bulabilirsiniz? Açıklayınız.

Cevap: Masa sayısı ile bir masaya oturabilecek kişi sayısını birbiri ile çarpıp daha sonrasında çıkan sonucu ayakta kalan kişi ile toplamamız gerekiyor.

Yani (4.masa sayısı)+ ayakta kalan kişi

Soru: “Bora, bir bankada müşteri temsilcisidir. Geçen hafta 12 saatini müşteri ziyareti ile geçirdi. Haftada 35 saat olan çalışma süresinin geri kalan kısmını da bankada ve eğitim seminerlerinde geçirdi. Bankada ne kadar zaman geçirmiştir?” Bu problemi çözebilmek için hangi veriye ihtiyaç vardır?

Cevap: 12 saatini müşteri ziyareti ile geçirdiğine göre

35-12=23 saatini bankada ve eğitim seminerlerinde geçirmiştir.

Daha başka bilgi verilmediği için bankada geçirilen süreyi bulamıyoruz.

Eğitim semineride geçirilen ürede verilmeliydi ki bankada geçirilen üreyi bulabilirdik.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.