6. Sınıf Matematik Oran İle İlgili Sorular Ve Çözümleri

6. Sınıf Matematik Oran İle İlgili Sorular Ve Çözümlerinin olacağı bu yazımızda Oran Problemleri ve Çözümlü Test PDF örneklerini paylaşacağız. Sorular, birimli ve birimsiz oran ile ilgili olacaktır. Sorulara geçmeden önce 6. Sınıf Matematik Oran Konu Anlatımı yazımıza da göz atabilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Birimli Oran Çözümlü Sorular

Soru: Bir otomobil saniyede 20 metre yol almaktadır. Aynı otomobilin saatteki hızı kaç km/sa’ tir?

Cevap: 1 saatte 3600 saniye vardır. Saniyede 20 metre yol aldığına göre

3600 saniyede 20×3600 = 72000 metre yol alır.
Bunu da km ye çevirirsek 72 km yapar.

O halde otomobilin saatteki hızı 72 km/sa tir.

Soru: Cansu’nun boyu 1,5 metre, kütlesi ise 45 kilogramdır. Cansu’nun santimetre cinsinden boyunun gram cinsinden kütlesine oranını bulunuz.

Çözüm: Soruda cm cinsinden gram ağırlığına oranı sorulmuş. O halde verilen değerleri cm ve kütleye dönüştürelim.

Boyu 1,5 metre olarak verilmiş. Bu değeri cm ye çevirirsek
1 metre 100 cm olduğuna göre, 1,5 metre de
1,5 x 100 = 150 cm olur. Bu bi kenarda dursun.

Şimdi de gram cinsinden ağırlığını bulalım.
1 kilogram 1000 gram yapar.
Soruda ise 45 kilogram vermiş. O halde
45 * 1000 = 45000 gram yapar.

Son durumda uzunluk / ağırlık oranın alacağız.
Uzunluk 150 cm, ağırlık ise 45000 gr olarak bulduk.

\( \displaystyle\frac{150}{45000} = \frac{1}{300} \)​ olarak cevabı buluruz.

Soru: Bir araç 9 saniyede 300 m yol almaktadır. Bu aracın aldığı yolun zamana oranı km/sa birimi ile kaçtır?

Çözüm: 9 saniyede 300 m yol gidiyorsa, bu aracın saniyedeki hızını bulalım

\( \displaystyle\frac{300}{9} = \frac{m}{sn} \)​ de gitmektedir. Bu değerinde km/sa cinsinden değerini sormuşlar.

İlk önce saat miktarını bulalım. 1 saat 3600 saniyedir..
Şimdi de km miktarını bulalım. 1 km = 1000 metredir.

Son olarak ta yolun geçen süreye oranını

(300/9 ) x (3600/1000) = 120 m/san olarak cevabı buluruz.

Soru: Bir araç 6 saatte 400 km yol gidiyor. Aracın gittiği yolun geçen süreye oranını m/sn. birimi ile bulunuz.

Çözüm: 6 saatte 400 km yol gidiyorsa, bu aracın saatteki hızını bulalım

400 / 6 = km/sa te gitmektedir. Bu değerinde m/sn cinsinden değerini sormuşlar.

İlk önce saniye miktarını bulalım.
1 saat 3600 saniyedir..
6 saat ise 3600*6=21600 saniye olarak buluruz.

Şimdi de metre miktarını bulalım.
1 km = 1000 metredir.
400 km=400 000 metre olarak buluruz.

Son olarak ta yolun geçen süreye oranını bulalım.
400 000 metre /1000 saniye =400 m/sn olarak cevabı buluruz.
Bu değeri de 400 x (6/400) = 6 m/sn olarak cevabı buluruz.

Soru: Bir bisikletli 2,5 saatte 108 km yol aldığına göre bu bisikletlinin ortalama hızı kaç m/sn.dir?

Cevap: Ortalama hızı bulabilmemiz için bisikletin 1 saatte altığı yolu bulmamız ya da 108 değerini 2,5 e bölmemiz gerekiyor.

Şu şekilde denklem kurarsak
bisikletli 2,5 saatte 108 km yol aldığına göre

1 saatte x km yol alır diyelim.
1.108 = 2,5.x denklemi oluşur. Buradan da bölme işlemini yaparak

ortalama hızı 43,2 km olarak buluruz.

Soru: Dünyanın en hızlı kara hayvanlarından biri olan çitanın hızı 120 km/sa. olduğuna göre bu çitanın hızı kaç m/sn. dir?

Cevap: 120 km = 120000 metre yapar. 1 saatte 3600 sn olduğuna göre

\( \displaystyle\frac{120000}{3600} \)​ = 33,3 m/sn yapar.

Soru: Evinden 0,6 kilometre uzaklıktaki okuluna 1/3 saatte giden bir öğrencinin hızı kaç m/sn. dir?

Cevap: 1 saat 60 dk dır. 1/3 saatte 60/3=20 dk dır.

20 dk = 20.60=1200 sn dir.

0,6 km = 0,6.1000=600 metre yapar.

\( \displaystyle\frac{600}{1200} \)​ = 0,5 m/sn olarak cevabı buluruz.

 

6. Sınıf Matematik Birimsiz Oran Çözümlü Sorular

Soru: Ali’nin çalışma masasının eni 45 cm ve boyu 75 cm olduğuna göre masanın boyunun enine oranı kaçtır?

Cevap: masanın boyunun enine oranı ​\( \displaystyle\frac{75}{45} \)​ olur.

Bunu da 15 ile sadeleştirirsek ​\( \displaystyle\frac{5}{3} \)​ olur.

Soru: Bir kare ile bir eşkenar üçgenin çevre uzunlukları eşit ve 48 cm’ dir. Buna göre karenin bir kenarının uzunluğunun eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğuna oranı nedir?

Cevap: Karenin 4, eşkenar üçgenin ise 3 kenarı olduğuna göre

karenin bir kenar uzunluğu 48/4 = 12 cm dir.
eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu ise ​\( \displaystyle\frac{48}{3} \)​ = 16 cm dir.

Bu durumda karenin bir kenarının uzunluğunun eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğuna oranı ​\( \displaystyle\frac{12}{16} \)​ olur. Sadeleşirse ​\( \displaystyle\frac{3}{4} \)​ olur.

Soru: Betül’ün yaşının Defne’nin yaşına oranı ​\( \displaystyle\frac{2}{3} \)​ ve Defne’nin yaşının Esra’nın yaşına oranı ​\( \displaystyle\frac{6}{5} \)​ ise Betül’ün yaşının Esra’nın yaşına oranı kaçtır?

Cevap: Defne, her iki oranda da olduğuna göre, Defne’nin her iki orandaki değerlerini eşitleyelim. Bu durumda ilk oranı 2 ile genişletmek lazım.

Betül’ün yaşının Defne’nin yaşına oranı 4/6 olur.
Defne’nin yaşının Esra’nın yaşına oranı 6/5 ti.

O halde Betül’ün yaşının Esra’nın yaşına oranı 4/5 olur.

Soru: Samet, 20 soruluk testin 15 sorusunu doğru cevaplamış, 1 sorusunu yanlış cevaplamış ve 4 sorusunu boş bırakmıştır. Buna göre;

a) Samet’in doğru cevapladığı soru sayısının boş bıraktığı soru sayısına oranını bulunuz.
b) Samet’in yanlış cevapladığı soru sayısının toplam soru sayısına oranını bulunuz.

Cevap: a şıkkı için

Samet’in doğru cevapladığı soru sayısı 15 – 1 – 4 = 10 dur.

Oranı ise 10/4 ten 5/3 dir.

b şıkkı için ise 1/15 tir.

Soru: Bukalemun, sürüngenler sınıfında olan ve belli etmek istedikleri duygulara göre renk değiştirebilen, omurgalı hayvanların ortak adıdır. Bukalemunların dillerinin uzunluğunun boylarının uzunluğuna oranı yaklaşık 1,5’tir. Bir jet uçağıyla karşılaştırılırsa bukalemunların dilleri jet uçağına oranla 5 kat daha hızlıdır. Sizce boyu 30 cm uzunluğunda olan bir bukalemunun dilinin uzunluğu yaklaşık olarak kaç cm’ dir?

Cevap: Bukalemunların dillerinin uzunluğunun boylarının uzunluğuna oranı yaklaşık 1,5 olduğuna göre
dilinin uzunluğu, boyunun uzunluğunun 1,5 katıdır.

O halde dilinin uzunluğu 30×1,5 = 45 cm dir.

Soru: Simge’nin kütlesi 42 kg ve arkadaşı Özge’nin kütlesi 52 kg’ dır. Simge’nin kütlesinin Özge’nin kütlesine oranını bulunuz.

Cevap: Kütleleri birbirine oranlarsak arkadaşlar

\( \displaystyle\frac{42}{52} \)​ olur ve bunu da sadeleştirirsek

\( \displaystyle\frac{21}{26} \)​ olarak sonucu buluruz.

KategorilerGenel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir