6. Sınıf Matematik Oran Konu Anlatımı

6. Sınıf Matematik Oran Konu Anlatımı Pdf dersimizin olacağı bu yazımızda işleyeceğimiz konu başlıkları; İki Çokluğun Birbirine Oranı, Aynı Bütüne Ait Parçaların Oranı, Birimli ve Birimsiz Oranlar olacaktır.

Oran Nedir?

Aynı veya farklı birimle ölçülen iki çokluğun ölçülerinin birbirine bölünerek karşılaştırılmasına oran denir.. a ve b iki doğal sayı ve b ≠ 0 olmak üzere:

Örneğin; 3’ün 2’ye oranı ​\( \displaystyle\frac{3}{2} \)​ , 3/2 veya 3:2 ile gösterilip 3’ün 2’ye oranı şeklinde okunur.

 

Oran Nasıl Gösterilir?

Çoklukları karşılaştırmada oran kullanılır. a ve b iki çokluk olmak üzere a’nın b’ye oranı;

a : b, ​\( \displaystyle\frac{a}{b} \)​ ya da a / b biçimlerinde gösterilir.

 

Birimli Oran Nedir?

Hız anlamına gelen yol/zaman oranı m/sn. veya km/sa. birimleriyle ifade edilir.
Farklı birimlere sahip iki çokluğun karşılaştırılmasına birimli oran denir.

Örneğin: Funda ile Elif beraber yürüyüşe çıkmış ve 180 saniyede 120 m yol yürümüştür. İki arkadaşın yürüdüğü yolun yürüme süresine oranını km/sa. birimi ile bulalım.

120 m = ​\( \displaystyle\frac{120}{1000} \)​ km = 0,12 km

180 sn. = ​\( \displaystyle\frac{180}{3600} \)​ sa. = ​\( \displaystyle\frac{1}{20} \)​ sa. = ​\( \displaystyle\frac{5}{100} \)​ sa. = 0,05 sa.

\( \displaystyle\frac{120m}{180 sn.} = \frac{0,12 km}{0,05 sa.} = \frac{12}{5} \)​ = km/sa. = 2,4 km/sa.

 

Birimsiz Oran Nedir?

Aynı birimlere sahip iki çokluğun karşılaştırılmasına birimsiz oran denir.

Örneğin: Ahmet’in 30 bilyesinin Osman’ın 20 bilyesine oranını bulalım.

\( \displaystyle\frac{Ahmet}{Osman} = \frac{30}{20} \)

Örneğin: 1988 Seul Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden Naim Süleymanoğlu, 60 kg silkmede sırasıyla 175 kg, 188,5 kg ve 190 kg kaldırarak
dünya olimpiyat rekorunu kırdı. Naim Süleymanoğlu’nun birinci kaldırışta kaldırdığı ağırlığın üçüncü kaldırıştaki ağırlığa oranını bulalım.

\( \displaystyle\frac{Birinci kaldırıştaki ağırlık}{Üçüncü kaldırıştaki ağırlık} = \frac{175 kg}{190 kg} = \frac{35}{38} \)

Yukarıda oranın en sade hâliyle yazıldığına dikkat edelim.

Konu anlatımı sonrası 6. Sınıf Matematik Oran İle İlgili Sorular Ve Çözümleri yazımızı da inceleyerek konuyu pekiştirebilirsiniz.

KategorilerGenel

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir