ortalama

Aritmetik Ortalama Konusu

Tüm veri değerlerini toplarız. Çıkan sonucu, veri sayısına böleriz.

Aritmetik ortalama merkezi eğilim ölçüsü olarak değerlendirilir.

Açıklık

Verileri küçükten büyüğe sıralarız. Daha sonra en büyük değerden en küçük değeri çıkarırız.

Açıklık merkezi yayılma ölçüsü olarak değerlendirilir.