6. Sınıf Yamuk Konusu

YAMUK

—Alt ve üst kenarları paralel olan dörtgenlere yamuk denir. Şekildeki ABCD yamuğunda [AB] // [DC] dir.
yamuk
yamuk

1. Yamukta açılar

—[AB] // [DC] olduğundan

x + y = 180°

a + b = 180°

—

yamukta açılar
yamukta açılar
—Karşılıklı iki kenarı paralel olan dörtgenlerde açıortay verilmiş ise ikizkenar üçgen elde edebileceğimiz gibi, ikizkenarlık verilmiş ise de açıortay elde ederiz.
—yamukta-acilar
2. Yamuğun Alanı

ABCD yamuğunda paralelkenarlar arasındaki uzaklığa yamuğun yüksekliği denir.

—Alt tabanı |DC| = a,
—üst tabanı |AB| = c
—yüksekliği |AH| = h
—ABCD yamuğunun alanı
yamuğun alanı
yamuğun alanı

3. İkizkenar Yamuk

—Paralel olmayan kenarları eşit olan yamuklara ikizkenar yamuk denir.
—a. İkizkenar yamukta taban ve tepe açıları kendi aralarında eşittir.m(A) = m(B) = y

m(D) = m(C) = x

ikizkenar yamuk
ikizkenar yamuk

b. İkizkenar yamukta köşegen uzunlukları eşittir.

—Köşegenlerin kesiştiği noktaya E dersek

|AE| = |EB|

|DE| = |CE|

— Köşegen uzunlukları birbirine eşit olan her yamuk ikizkenardır.

 c. İkizkenar yamukta üst köşelerden alt tabana dikler çizilmesiyle ADK ve BCL eş dik üçgenleri oluşur.

—|DC| = a
—|KL| = c
4. Dik Yamuk

—Kenarlarından biri alt ve üst tabana dik olan yamuğa dik yamuk denir.

—|AD| = h aynı zamanda yamuğun yüksekliğidir.
—

dik yamuk
dik yamuk

5. Yamukta Orta Taban

—a. ABCD yamuğunda E ve F kenarların orta noktaları ise;  —EL doğrusuna orta taban denir.
—[AB] // [EF] // [DC]
— Yamuğun alanı
yamuğun alanı
yamuğun alanı

 

—

“6. Sınıf Yamuk Konusu” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.