6. Sınıf Yapı Çizimler Konusu

Bir nesneye baktığınızda tamamını göremezsiniz.Nesnenin bir kısmı görüş alanımızın dışında kalır. Birim küpler kullanılarak oluşturulan çizimlere yapı çizimleri ve bu yapıların görünümlerine yapı görünümleri denir.

Yapıların görünümleri çizilirken üstten, önden, sağdan, soldan ve arkadan görünümlerine bakılır. Görünümler kareli kağıda ama yapımız izometrik kağıda çizilir.

Bir cevap yazın