6. Sınıf Yönlü Sayılar – Tam Sayılar Konusu

tam sayılar

Tam Sayılar – Yönlü Sayılar

(+) ve (-) işaretleri sayıların önüne koyulduğunda sayıların yönünü belirtir. Önünde artı işareti olan sayılara pozitif yönlü sayılar veya pozitif tam sayılar, önünde eksi işareti olan sayılara negatif yönlü sayılar veya negatif tam sayılar adı verilir. Pozitif tam sayılar, sıfır ve negatif tam sayıların birleşmesi sonucu oraya çıkan geniş kapsamlı sayı kümesine tam sayılar adı verilir. 0 (sıfır) bir tam sayıdır fakat sıfır sayısının işareti bulunmamaktadır. Başka bir deyişle eksi sıfır ya da artı sıfır adı verilmez. 0 (sıfır) sayısına referans noktası veya başlangıç noktası denir. Pozitif tam sayıların önüne artı işareti konsada olur konmasa da olur, sayı yine pozitiftir. +6=6

Tam sayıların en iyi şekilde sayı doğrusunda anlatabiliriz. Tam sayıların sembolü  Z harfidir.

Tam sayılara örnek olarak  termometreler, hava durumları, gelir giderler, kar ve zarar, alacak-verecek ve borçlar, dağın tepesine tırmanmalar, suyun dibine dalmalar verilebilir.

Örnek Soru: Aşağıdaki cümleleri tam sayılarla ifade ediniz:

Sıcaklık sıfırın altında 7 derece ====> -7

Sıcaklık sıfırın üzerinde 25 derece====> +25

Aliye’ye 10 TL borcum var====> -10

Elçin’in Onur’dan 55 TL alacağı vardır====> +55

Sattığım karpuzdan 300 TL kar elde ettim====> +300

Aylin’in geliri 2200 TL’dir====>+2200

Bu ay evin gideri 500 TL’dir====>-500

Denize 3 m daldım====>-3

Suyun donma ya da erime noktası ====>0

Uludağ’ın yüksekliği 2177 m’dir====>+2177

Aysima hastalığından dolayı ateşi 39 derece olmuş====>+39

Açık cilt yüzeyleri 35 derecede donar====>-35

Tam Sayıların Karşılaştırılması

Tam sayıları karşılaştırma yaparken yine sayı doğrusu en doğru yöntemdir. Sayı doğrusunu düşündüğümüzde ortada sıfır vardır, sıfırın sağında pozitif tam sayılar ,sıfırın solunda negatif tam sayılar bulunur. Sayı doğrusu üzerinde sağa doğru gidildikçe sayılar büyür başka bir deyişle sağdaki tam sayılar hep büyüktür. Sola doğru gidildikçe sayılar küçülür diğer bir ifadeyle soldaki tam sayılar hep küçüktür. Pozitif tam sayılar negatif tam sayılardan daima büyüktür.

Aşağıdaki tam sayıları karşılaştıralım:

-6 > -7

+8 > -8

-8 < 0

0 > -19

-999 < -1

67 < +68

Mutlak Değer

Tam sayıların sıfır noktasından uzaklıklarına o sayıların mutlak değeri adı verilir. Uzaklık ve uzunluk kavramları hiçbir zaman negatif olmaz, bu sebeple mutlak değer daima pozitiftir. Mutlak değerin içine sıfır dışında hangi sayı gelirse gelsin dışarı daima pozitif yani artı çıkacaktır. 0 (sıfır) mutlak değerin dışına yine sıfır çıkar.

Eksi 6’nın sıfıra olan uzaklığı 6 birim olduğu için mutlak değeri artı 6’dır.

I-6I = I+6I = I6I = 6

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.