60 kg buğdaydan 50 kg un, 50 kg undan da 200 ekmek yapılıyor.

Soru: 60 kg buğdaydan 50 kg un, 50 kg undan da 200 ekmek yapılıyor. 80 ekmek yapmak için kaç kg buğdaya ihtiyaç vardır?

Cevap: 50 kg undan 200 ekmek yapılıyor

x kg undan ise 80 kg ekmek yapılıyormuş. denkelmi kurarsak

x.200 = 50.80 buradan da x = 20 kg  un olur.

şimdi de buğday ihtiyacı için oran orantıyı kuralım.

60 kg buğdaydan 50 kg un yapılıyormış

x kg buğdaydan da 20 kg un yapılıyor

x.50 = 60.20 den x = 24 kg buğday olarak yanıtı buluruz.

Bir cevap yazın