625 m2 lik karesel bölge şeklindeki bahçenin etrafı tel örgü ile çevrilecektir.

Soru: 625 m2 lik karesel bölge şeklindeki bahçenin etrafı tel örgü ile çevrilecektir. Bu iş için kaç metre tel örgü kullanılacağını bulunuz.

Cevap: 625 in karekökü 25 tir arkadaşlar.

Karesel bölgede de 4 kenar olduğuna göre

Toplamda 4 x 25 = 100 m tel kullanılır.

Bir cevap yazın