7 farklı önermenin birbirine göre kaç tane doğruluk durumu olacağını bulunuz.

Soru: 7 farklı önermenin birbirine göre kaç tane doğruluk durumu olacağını
bulunuz.

Cevap: 2^7=128

7 farklı önermenin birbirlerine göre 128 tane doğruluk durumu vardır.

Bir cevap yazın