7. Sınıf Alışverişteki Yüzde Hesapları Konusu

Yüzde Hesapları

 

%A=A/100

 

Bir sayının yüzde A’sı=x.(A/100)

Bir sayının yüzde A fazlası=x+x.(A/100)

 

Bir sayının yüzde A eksiği=x-x.(A/100)

 

Bir sayının yüzde A’sı ile yüzde B’sinin toplamı =x.(A/100)+ x.(B/100)

 

Bir sayının yüzde A’sı ile yüzde B’sinin farkı =x.(A/100)- x.(B/100)

 

Örnek: Hangi sayının yüzde 20’si 0,08’dir?

 

Sayı x olsun.

 

Sayının yüzde 20’si = (20/100).x

 

(20/100).x=0,08

 

(20x/100)=(8/100)

 

20x=8 her iki tarafı 20’ye bölersek x=0,4 çıkar.

 

Örnek: 60 sayısının yüzde 5’i kaçtır?

 

60.(5/100) deriz.

 

(60.5)/100=300/100=3 olur.

 

KDV Hesapları

 

KDV devletin aldığı katma değer vergisidir.

 

Bir ürünün KDV’li satış fiyatı=(ürünün fiyatı)+[(ürünün fiyatı).(KDV oranı)]

 

Örnek: 100 liralık bir montun yüzde 8’i KDV’si vardır Bu mont kaç liraya alınır?

 

KDV=100.(8/100)=8 TL KDV vardır.

 

KDV’li satış fiyatı=100+8=108 TL alırız.

 

Örnek: Bir kazağın etiket fiyatında yüzde 8 KDV dahil  216 TL yazıyor.Bu kazağı alırsak kaç lira KDV öderiz?

 

216=x+x.(8/100)

 

216=x+8x/100

 

216=108x/100

 

21600=108x buradan her iki taraf 108’e bölünürse 200 TL kazağın fiyatı bulunur.

 

216-200=16 TL KDV miktarıdır.

 

Kar-Zarar Hesapları

 

Alış (maliyet) fiyatı= A

 

Satış (etiket) fiyatı= S

 

Kar oranı=K

 

Zarar oranı=Z

 

İndirim oranı=İ

 

1) Yüzde x kar ile satış

 

Satış fiyatı=Alış fiyatı + Kar

 

S=A+K ise S=A+[(A.x)/100]

 

2) Yüzde x zarar ile satış

 

Satış fiyatı=Alış fiyatı – Zarar

 

S=A-Z ise S=A-[(A.x)/100]

 

3) Yüzde x indirim ile satış

 

Satış fiyatı=Alış fiyatı -İndirim

 

S=A-İ ise S=A-[(A.x)/100]

 

Örnek: 120 TL’lik bir takım elbise yüzde 20 kar ile ne kadara satılır?

 

Önce kar oranını bulmalıyız.

 

120.(20/100) yani (120.20)/100 buradanda 2400/100

 

Kar=24 TL olur.

 

Satış fiyatı=Alış fiyatı + Kar

 

S=120+24=144 TL karlı satış

 

Örnek: 250 TL’lik bir cep telefonu yüzde 10 zarar ile ne kadara satılır?

 

Önce zarar oranını bulmalıyız.

 

250.(10/100) yani (250.10)/100 buradanda 2500/100

 

Zarar=25 TL olur.

 

Satış fiyatı=Alış fiyatı – Zarar

 

S=250-25=225 TL zararlı satış

 

Örnek: 600 TL’lik bir cep telefonu yüzde 20 indirim ile ne kadara satılır?

 

Önce indirim oranını bulmalıyız.

 

600.(20/100) yani (600.20)/100 buradanda 12000/100

 

İndirim=120 TL olur.

 

Satış fiyatı=Alış fiyatı – İndirim

 

S=600-120=480 TL indirimli satış

 

Faiz Hesapları

 

F: alınan faiz

 

n: faiz yüzdesi

 

A: bankaya yatırılan ana para (kapital)

 

t: zaman

 

Yıllık faiz=(A.n.t)/100

 

Aylık faiz=(A.n.t)/1200

 

Günlük faiz=(A.n.t)/36000

 

Örnek: 24 TL yüzde kaç faizle 10 aylığına bankaya yatırılırsa 12 TL faiz getirir?

 

F=12 TL

 

A=24 TL

 

t=10 ay

 

n=?

 

F==(A.n.t)/1200

 

12=(24.n.10)/1200 (1200 karşıya çarpım olarak geçer)

 

14400=240n buradan her iki tarafı 240’a bölersek

 

n=60 çıkar.yani yüzde 60’tır.

 

Örnek: 1000 TL yüzde 3 faizle 3 yıllığına bankaya yatırılıyor.3 yıl sonra bankadan paranın hepsi çekiliyor.Ne kadar para çekilmiştir?

 

A=1000 TL

 

t=3 yıl

 

n=3

 

F=?

 

F==(A.n.t)/100

 

F=(1000.3.3)/100

 

F=9000/100 her iki taraf 100’e bölünürse

 

F=90 TL faiz getirir.

 

Bankadan 1000+90=1090 TL çekilir.

Bir cevap yazın