7. Sınıf Daire (Çember) Konusu

Çember ve Elemanları

Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu kümeye çember denir.

çemberde; O noktasın, çemberin merkezi; [OB] doğru parçasına, çemberin yarı çapı, merkezden geçen [AB] na da çemberin çapı nedir.

Yarı çapın uzunluğu r veya R ile gösterilir. l OB l= r veya l OA l= R dır.

Çap, yarıçapın iki katı uzunluktadır. l AB l= 2R

Bir çember, merkezi ve yarıçap uzunluğu ile belirtilebilir.

ÖRNEK

O merkezli  ve r yarıçaplı çember Ç(o,r) , A merkezli ve 5cm çaplı çember Ç(A,5cm) biçiminde belirtilir.

Ç(M,7cm) verilirse, yarıçap uzunluğu 7cm olan M merkezli çember anlaşılır.

Çemberin Düzlemden Ayırdığı Bölgeler

Yandaki şekilde görüldüğü gibi; bir çember, bulunduğu düzlemi iki bölgeye ayırır.Bunların birisi çemberin iç bölgesi diğeri de çemberin dış bölgesidir.

Şekil incelenirse; A,B,C noktalarının O merkezine uzaklıkları farklıdır.

Bu noktaların bulundukları yere göre merkeze uzaklıklarının r yarıçapı ile karşılaştırılması şöyledir;

1)A noktası çember üzerindedir.Çemberin elemanı olan her bir noktanın çemberin merkezine olan uzaklığı, yarıçapının uzunluğuna eşittir. Yani, l OA l = r dır.

l OA l = r bağıntısını sağlayan a gibi noktalar, çemberi oluşturur.

 

2) C noktası, çemberin iç bölgesindedir.iç bölgenin elemanı olan her bir noktanın çemberin merkezine olan uzaklığı, yarıçapının uzunluğundan küçüktür.

l OC l < r bağıntısını sağlayan  c gibi noktalar, iç bölgeyi oluşturur.

 

3) B noktası, çemberin dış bölgesindedir.dış bölgenin elemanı olan her bir noktanın çemberin merkezine olan uzaklığı, yarıçapının uzunluğundan büyüktür.

l OB l > r bağıntısını sağlayan B gibi notalar, çemberin dış bölgesini oluşturur.

Çemberde; Kesen, Kiriş,Teğet ve Yay

Bir doğrunun çemberle iki ortak noktası varsa, bu doğruya, çemberin keseni denir. d doğrusu kesendir.

Çemberin elemanı olan herhangi iki noktasını birleştiren doğru parçasına, çemberin kirişi denir.[ MN ] bir kiriştir.

Çemberle k doğrusun sadece bir ortak noktası varsa; bu doğruya, çemberin teğeti denir.Buna göre, AT doğrusu çemberin teğetidir.teğetin çemberle ortak olan noktasına, değme noktası denir.Kirişin çemberden ayırdığı çember parçasına, yay adı verilir.Kiriş çemberi ikiye ayırır.

“7. Sınıf Daire (Çember) Konusu” için 4 yanıt

Bir cevap yazın