7. Sınıf Daire (Çember) Konusu

Çember ve Elemanları

Düzlemde sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların oluşturduğu kümeye çember denir.

çemberde; O noktasın, çemberin merkezi; [OB] doğru parçasına, çemberin yarı çapı, merkezden geçen [AB] na da çemberin çapı nedir.

Yarı çapın uzunluğu r veya R ile gösterilir. l OB l= r veya l OA l= R dır.

Çap, yarıçapın iki katı uzunluktadır. l AB l= 2R

Bir çember, merkezi ve yarıçap uzunluğu ile belirtilebilir.

ÖRNEK

O merkezli  ve r yarıçaplı çember Ç(o,r) , A merkezli ve 5cm çaplı çember Ç(A,5cm) biçiminde belirtilir.

Ç(M,7cm) verilirse, yarıçap uzunluğu 7cm olan M merkezli çember anlaşılır.

Çemberin Düzlemden Ayırdığı Bölgeler

Yandaki şekilde görüldüğü gibi; bir çember, bulunduğu düzlemi iki bölgeye ayırır.Bunların birisi çemberin iç bölgesi diğeri de çemberin dış bölgesidir.

Şekil incelenirse; A,B,C noktalarının O merkezine uzaklıkları farklıdır.

Bu noktaların bulundukları yere göre merkeze uzaklıklarının r yarıçapı ile karşılaştırılması şöyledir;

1)A noktası çember üzerindedir.Çemberin elemanı olan her bir noktanın çemberin merkezine olan uzaklığı, yarıçapının uzunluğuna eşittir. Yani, l OA l = r dır.

l OA l = r bağıntısını sağlayan a gibi noktalar, çemberi oluşturur.

 

2) C noktası, çemberin iç bölgesindedir.iç bölgenin elemanı olan her bir noktanın çemberin merkezine olan uzaklığı, yarıçapının uzunluğundan küçüktür.

l OC l < r bağıntısını sağlayan  c gibi noktalar, iç bölgeyi oluşturur.

 

3) B noktası, çemberin dış bölgesindedir.dış bölgenin elemanı olan her bir noktanın çemberin merkezine olan uzaklığı, yarıçapının uzunluğundan büyüktür.

l OB l > r bağıntısını sağlayan B gibi notalar, çemberin dış bölgesini oluşturur.

Çemberde; Kesen, Kiriş,Teğet ve Yay

Bir doğrunun çemberle iki ortak noktası varsa, bu doğruya, çemberin keseni denir. d doğrusu kesendir.

Çemberin elemanı olan herhangi iki noktasını birleştiren doğru parçasına, çemberin kirişi denir.[ MN ] bir kiriştir.

Çemberle k doğrusun sadece bir ortak noktası varsa; bu doğruya, çemberin teğeti denir.Buna göre, AT doğrusu çemberin teğetidir.teğetin çemberle ortak olan noktasına, değme noktası denir.Kirişin çemberden ayırdığı çember parçasına, yay adı verilir.Kiriş çemberi ikiye ayırır.

Yorumlar 4

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.