7. Sınıf Dairesel Silindir Konusu

Silindir: Alt ve üst tabanı eş iki daireden oluşan ve bu iki dairenin etrafında yüksekliği “h” olan bir dikdörtgenin döndürülmesiyle elde edilen 3 boyutlu geometrik cisim.

 

<

Dairesel silindirin tabanlarının karşılıklı iki noktasını birleştiren doğrulara silindirin ana doğruları denir. Dik dairesel silindirde ana doğrular taban düzlemlerine diktir.

Dairesel silindirde, tabanların merkezlerini birleştiren doğruya eksen denir.
 

 Dairesel silindirin ekseni tabanlara dik ise dik dairesel silindir, tabanlara dik değilseeğik dairesel silindir denir.

Dik dairesel silindirde ana doğrular taban düzlemlerine diktir.
Tabanlardan birinin bir noktasından, diğer tabanın düzlemine inilen dikme silindirinyüksekliğidir. Taban yarıçapı da silindirinyarıçapıdır.

Bir cevap yazın