7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınları Sayfa 160

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınları Sayfa 160 çözümleri 2018 – 2019 – 2020 yılları için yanıtlarını bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: Yanda miktarları verilen zeytinyağlarından 2 L zeytinyağının, 10 L zeytinyağının yüzde kaçı olduğunu bulunuz.

Cevap: basit bir % problemi sorulmuş.

oranımız 2/10 dur. Bunu da genişletirsek

20/100 yapar. Yani cevabımız %20 dir.

 

Soru: Ayşe Hanım’ın kütlesi 48 kg, eşi Hüseyin Bey’in kütlesi 64 kg’dır.
Buna göre;
a. Ayşe Hanım’ın kütlesinin, Hüseyin Bey’in kütlesinin yüzde kaçı olduğunu,
b. Hüseyin Bey’in kütlesinin, Ayşe Hanım’ın kütlesinin yüzde kaçı olduğunu bulunuz.

Cevap: a şıkkında % x olduğunu söyleyelim ve denklemi kuralım.

64.x/100=48

4.x/100=3

x=75 yani Ayşe Hanım’ın kütlesi, Hüseyin Bey’in kütlesinin yüzde 75 idir.

b şıkkında ise tam tersini sormuş, yine % x i diyelim cevaba

48.x/100=64 olarak denklemi kurarız.

3.x/100=4

x= 133,33, yani Hüseyin Bey’in kütlesi, Ayşe Hanım’ın kütlesinin yüzde 133,33 dür.

 

Soru: 6A sınıfında 15 erkek, 18 kız öğrenci bulunmaktadır. Buna göre;
a. Kız öğrencilerin sayısının, erkek öğrencilerin sayısının yüzde kaçı olduğunu,
b. Erkek öğrencilerin sayısının, kız öğrencilerin sayısının yüzde kaçı olduğunu bulunuz.

Cevap:  a şıkkında % x olduğunu söyleyelim ve denklemi kuralım.

15.x/100=18

5.x/100=6

x=120 yani Kız öğrencilerinin sayısı, erkek öğrencilerin sayısının yüzde 120 sidir.

b şıkkında ise tam tersini sormuş, yine % x i diyelim cevaba

18.x/100=15 olarak denklemi kurarız.

6.x/100=5

x= 83,33, yani Erkek öğrencilerinin sayısı, kız öğrencilerin sayısının yüzde 83,33 dür.

 

Soru: Aşağıdaki resimde bir ailedeki kişilerin yaşları verilmiştir.

Burcu 8, Ali 10, Emine 40, Okan 45 yaşındadır.
Verilenlere göre
a. Burcu’nun yaşının, Ali’nin yaşının yüzde kaçı olduğunu,
b. Burcu’nun yaşının, annesinin yaşının yüzde kaçı olduğunu,
c. Annenin yaşının, babanın yaşının yüzde kaçı olduğunu,
ç. Babanın yaşının, Ali’nin yaşının yüzde kaçı olduğunu bulunuz.

Cevap: 

a şıkkında, cevaba % x diyelim ve denklemi kuralım

10.x/100=8 buradan x değeri 80 yani cevap %80 tir.

b şıkkında, cevaba % x diyelim ve denklemi kuralım

40.x/100=8 buradan x değeri 20 yani cevap %20 tir.

c şıkkında, cevaba % x diyelim ve denklemi kuralım

45.x/100=40 buradan x değeri 88,88 yani cevap %88,88 dir.

d şıkkında, cevaba % x diyelim ve denklemi kuralım

10.x/100=45 buradan x değeri 450 yani cevap %450 dir.

Bir cevap yazın