7.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2019 – 2020

7.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları 2019 – 2020 yılına ait kitabın tüm cevaplarını sayfa sayfa sıralı olarak bu yazımızda bulabilirsniiz arkadaşlar.

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları sayfa 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 ve diğer Ders Kitabı sayfalarınn çözümlerini bu yazımızda bulabilirsiniz.

1. ÜNİTE SORULARININ ÇÖZÜMLERİ

Soru: En büyük negatif tam sayı ile en küçük pozitif tam sayının toplamı kaçtır?

Cevap:  En büyük negatif tam sayı -1 dir arkadaşlar.

en küçük pozitif tam sayı ise +1 dir arkadaşlar.

Bu iki sayının toplamı ise – 1 + 1 = 0 olur.

Soru: Bir binanın giriş katından asansöre binen Mehmet, görme engelli komşusuna yardım etmek için önce onu 3 kat yukarı çıkardıktan sonra kendisi 4 kat aşağı inmiştir. Mehmet son durumda kaçıncı kattadır?

Cevap: Giriş katından 3 kat yuları çıkılırsa 3. katta olmuş olur. Sonrasında 4 kat aşağı inerse de -1. katta olmuş olur arkadaşlar.

Soru: Rakamları farklı üç basamaklı en büyük negatif tam sayı ile rakamları farklı iki basamaklı en küçük negatif tam sayının toplamı kaçtır?

Cevap:  Rakamları farklı üç basamaklı en büyük negatif tam sayı -102 dir.

rakamları farklı iki basamaklı en küçük negatif tam sayı -98 dir.

Bu iki sayının toplamı ise -102 -98 = -200 olarak cevabı buluruz arkadaşlar.

Soru: Toplamları -40 olan birbirinden farklı negatif üç tam sayının en küçüğü en az kaçtır?

Cevap: en küçüğünün en az olması için diğer iki sayının en büyük olması gerekiyor.

3 sayıda negatif olduğuna ve birbirinden farklı olduğuna göre

sayıların birini -1, diğerini ise -2 alırsak

-1 -2 = -3 olur.

Bunu da -40 – (-3) = -37 olarak en küçük sayının en az değerini bulmuş oluruz.

Soru: -39’dan küçük en büyük tam sayı ile -93’ten büyük en küçük tam sayının toplamı kaçtır?

Cevap:  -39’dan küçük en büyük tam sayı -40 tır.

-93’ten büyük en küçük tam sayı ise -92 dir.

Bu iki sayının toplamları ise -40 -92 = -132 dir.

Soru: -86’dan büyük, 87’den küçük tam sayıların tümünün toplamı kaçtır?

Cevap:  -86’dan büyük sayılar -85, -84 … şeklinde devam eder

87’den küçük tam sayılar ise 86, 85 … şeklinde devam eder.

Bu iki sayıları karşılaştırırsak  -85, -84  ….. 85, 86  olur

Dikkat ederseniz 86 sayısı hariç diğer tüm sayılar birbirini götürüyor.

Geriye ise sadece 86 sayısı kaldığı için tüm sayıların toplamı 86 olarak bulunur.

Soru: -18’den küçük en büyük tam sayıdan iki basamaklı en küçük negatif tam sayı çıkarılırsa sonuç kaç olur?

Cevap:  -18’den küçük en büyük tam sayı -19 dur.

iki basamaklı en küçük negatif tam sayı-99 dur.

Bu iki sayının farkı ise -19 – (-99)

-19 + 99

=80 olarak cevap bulunur.

Soru: En büyük negatif tam sayıdan en küçük pozitif tam sayıyı çıkardığımızda sonuç kaç olur?

Cevap:  En büyük negatif tam sayı -1 dir

en küçük pozitif tam sayı 1 dir.

Bu iki sayının farkı ise -1 – (1) = -2 olarak bulunur.

Soru: İki basamaklı birbirinden farklı üç tam sayının toplamı 210’dur. Bu sayılardan en büyüğü en fazla kaçtır?

Cevap: En büyük ayının en fazla olması istendiği için diğer iki sayının en küçük değeri olacak şekilde almamız gerekiyor.

sayılar birbirinden farklı olduğu için iki basamaklı en küçük sayıalr 10 ve 11 olur arkadaşlar. Lakin bu iki sayının toplamını 210 dan çıkartırsak, 3. sayımız 3 basamaklı olur.

Oysaki tüm sayılar iki basamaklıydı. Bu nedenle de en büüyk sayıyı 99 alırsak, en küçük olanı a 13 alırsak ortanca sayımız da 210 – 99 – 13 = 98 olur.

Bu durumda cevabımız 99 dur.

Soru: İki basamaklı, birbirinden farklı iki tam sayının farkı en az kaç olur?

Farkın en az olması istendiği için en küçük tam sayıdan en büyük tam sayıyı çıkartmamız gerekiyor.

En küçük tam sayı -99, en büyük tam sayı ise 99 dur.

Bu iki sayının farkı ise

-99 – (99) = -198 olur arkadaşlar.

Soru: -5 ile -1 arasındaki tam sayıların çarpımlarını hesaplayınız.

Cevap: -5 ile -1 arasındaki tam sayılar, -4, -3, -2 dir.

Bu sayıların çarpımı ise -4 x -3 x -2 = -24 olarak bulunur arkadaşlar.

Soru: Çarpımları 48 olan tam sayı çiftlerini yazınız.

Cevap: tam sayı çiftleri dediği için soruda, eksi sayılarda bu çiftlere dahildir.

1×48 , 2×24,  3×16,  4×12,  6×8 sayı çiftleri ile

-1x-48 , -2x-24,  -3x-16,  -4x-12,  -6x-8 sayı çiftleri bulunmaktadır.

Soru: -49’dan küçük en büyük tam sayı ile iki basamaklı en büyük negatif tam sayının çarpımını yazınız.

Cevap: -49’dan küçük en büyük tam sayı -50 dir.

iki basamaklı en büyük negatif tam sayı -10 dur.

Bu iki ayının çarpımları ise -50 x -10 = 500 olarak bulunur.

Soru: Sıcaklığın -10 OC olduğu bir bölgede yukarı doğru çıkıldıkça her 325 metrede sıcaklık 2 OC düşmektedir. Bu bölgede 6500 m yükseklikteki sıcaklığın kaç OC olacağını hesaplayınız.

Cevap: 6500 m yüksekliğe çıkıldığına göre

6500/325 = 20 yapar. Yani 20 defa 325 metre yükekliğe çıkılıp sıcaklık 2 derece birden düşmüş.

Yani 2 x 20 = 40 derece düşmüş.

Başlangıç sıcaklık -10 olduğuna göre, 20 derece daha düşerse

yeni sıcaklık -10 – 20 = -30 derece olur.

Soru: -16 . 98 işlemininin sonucunu çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerine dağılma özelliğinden yararlanarak bulunuz.

Cevap:  -16 . 98 ifadesini -16 . (100-2) olarak yazarsak arkadaşlar.

-16.100 + 32 olur. Buradan da

-1600 + 32

=-1568 olarak işlemin sonucunu bulmuş oluruz.

Soru: -8 ile +4 arasındaki tam sayıların çarpımlarını hesaplayınız.

Cevap: -8 ile +4 arasındaki tam sayılar,

-7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 ve 3 tür.

Dikkat ederseniz sayılar arasında  0 olduğu için bu sayıları birbirleri ile çarptığımızda sonuç 0 çıkacaktır.

Yani sorumuzun cevabı 0 dır arkadaşlar.

Soru: Üç basamaklı en büyük negatif tam sayı; üç basamaklı, rakamları farklı en küçük negatif tam sayıdan kaç fazladır?

Cevap: Üç basamaklı en büyük negatif tam sayı -100

üç basamaklı, rakamları farklı en küçük negatif tam sayı ise -987 dir.

Bu iki sayının farkı ise -100 – (-987) = 887 olur arkadaşlar.

Soru: En büyük negatif tam sayı ile iki basamaklı en küçük negatif tam sayının çarpımı kaçtır?

Cevap: En büyük negatif tam sayı -1,

iki basamaklı en küçük negatif tam sayı ise -99 dur.

Bu iki sayının çarpımları ise -1 x -99 = 99 olarak bulunur.

Soru: Çarpımları -60 olan dört tam sayıdan ikisi +2 ve -5’tir. Buna göre diğer iki sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) -2 ve 5 B) -2 ve -3 C) +5 ve -1 D) -3 ve +2

Cevap: 2 ve -5 in çarpımları -10 dur. -60 ıda bununla bölersek

-60 / -10 = 6 olarak bulunur. Demek ki diğer iki sayının çarpımı 6 olmalıdır.

Bu koşulu da sağalayan B seçeneğidir arkadaşlar.

 

2. ÜNİTE SORULARININ ÇÖZÜMLERİ

Soru:  Bir tarlanın 3/4 ’ünün 2/7 ’sini süren Mehmet amca, tarlanın kaçta kaçını sürmemiştir?

Cevap: Tarlamıza toplamda kesirlerin paydaları çarpımı olan 4×7=28A diyelim.

Tarlanın 3/4 ü  3.28A/4 = 21A yapar. Bunu da 2/7 si sürülmüş.

Yani 2.21A/7 = 6A sı sürülmüş olur.

Sürülmeyen alan ise 28A – 6A = 22A dır.

Mehmet amca, tarlanın 22A/28A = 11/14 ünü sürmemiştir

 

Soru: 1 litre benzinin satış fiyatı 5,25 TL’dir. Benzinin satış fiyatını rasyonel sayı olarak gösteriniz.

Cevap: Virgülden sonra 2 basamak olduğuna göre payda kısmı 100 olur

Yani 525/100 olarak gösterilir.

Bunu da sadeleştirirsek 21/4 olur.

 

Soru: 4, 18 devirli ondalık gösterimini rasyonel sayıya çevirdiğimizde pay ve paydanın alabileceği en küçük değeri hesaplayınız.

Cevap: rasyonel sayıya çevirdiğimizde sayımız 418/99 olur.

Bunu da sadeleştirirsek en küçük değerleri bulmuş oluruz.

11 ile sadeleştirirsek 38/9 olur.

Bu durumda en küçük pay 38, payda ise 9 olur.

 

Soru: Nurgül, 2400 km’lik yolun 1/3 ’ünün 3/5 ’ini gitmiştir. Buna göre Nurgül’ün gideceği kaç km yol kalmıştır?

Cevap: 2400 km’lik yolun 1/3 ’ü 2400.1/3 = 800 km yapar.

Bunun da 3/5 i gidildiğine göre 800.3/5 = 480 km yapar.

Buna göre Nurgül’ün gideceği 2400 – 480 = 1920 km yol kalmıştır

 

Soru: Bir futbol maçının biletleri; kale arkası 15 TL, açık tribün 20 TL ve kapalı tribün 35 TL olarak satılmıştır. 3000 biletin satıldığı bu futbol maçında biletlerin 3 2 ’ü 20 TL’lik biletlerdir. Bu futbol maçında açık tribün için kaç bilet satıldığını bulunuz.

Cevap: 3000 biletin 2/3 ü 3000.2/3 = 2000 bilet yapar.

Bir adet biletin fiyatı 20 tl olduğuna göre, açık tribün için 2000 adet bilet satılmıştır.

 

Soru: 180 litre süt, 3/4 litrelik şişelere, şişeler tam dolacak şekilde boşaltılacaktır. Bu iş için kaç adet şişe gerekir?

Cevap: 180 i 3/4 e bölmemiz gerekiyor.

180/(3/4)

180.4/3

= 240 adet şişe gereklidir.

 

Soru: Melis’in parasının 5/3 katı 300 TL ise Melis’in parası kaç TL’dir?

Cevap: 300 ü 5/3 e bölmemiz gerekiyor arkadaşlar.

= 300/(5/3)

= 300.3/5

= 180 TL olarak yanıtı buluruz.

 

Soru: 20 bilyesi olan Serkan, bilyelerinin 2/5 ’ini kardeşine verdiğinde Serkan’ın kaç bilyesi kalır?

Cevap:  20 yi 5 e bölüp çıkan sonucu 2 ile çarpmamız gerekiyor arkadaşalr.

20/5 = 4 olur.

4×2=8 olur. Yani Serkan 8 adet bilyesini kardeşine vermiştir.

Geriye ise 20 – 8 = 12 adet bilyesi kalmıştır.

 

Soru: Sıla’nın kalemlerinin 8 3 ’i 24 tane olduğuna göre Sıla’nın kaç kalemi vardır?

Cevap:  24 ü 8 ile çarpıp çıkan sonucu 3 e bölmemiz gerekiyor.

= 24.8/3

= 64 olarak Sıla’nın kalem sayısını bulmuş oluruz.

 

Soru: Yandaki dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu 5/6’sı kadar arttırıldığında oluşacak yeni dikdörtgenin alanını hesaplayınız.

Uzun kenar = 18 cm

Kısa kenar = 8 cm

Cevap: Uzun kenar 18 cm olduğuna göre, bunun 5/6 sı

18.5/6 = 15 cm yapar. O halde yeniz uzun kenar 18 + 15 = 33 cm olur.

Yeni alan değeri 33×8 = 264 cm kare olur arkadaşlar.

 

Soru: Hulusi amca, 60 litrelik zeytinyağını 3/4 litrelik şişelere doldurmak istiyor. Hulusi amcanın kaç şişeye ihtiyacı vardır?

Cevap: 60 ı 3/4 e bölmemiz gerekiyor arkadaşlar.

= 60/(3/4)

= 60.4/3

= 80 adet şişeye ihtiyaç vardır

 

Soru: Canan, kendisi ve 4 arkadaşına karışık meyve suyu hazırlar. Canan, bu karışımda; 1 litre portakal suyu, 1/4 litre nar suyu ve 2/3 litre elma suyu kullanır. Hazırlanan karışım eşit şekilde paylaştırıldığında çocukların her birine kaç litre meyve suyu düşer?

Cevap: Tüm kesirleri toplarsak arkadaşlar

= 1 + 1/4 + 2/3

= 1 + 3/12 + 8/12

= 1 + 11/12

= 23/12 olur.

Bunu da 2 e bölersek arkadaşlar

her birine 23/36 litre karışım düşer.

 

Soru: Bir top, 60 metre yükseklikten bırakılıyor. Top yere her çarptığında, bir önceki çıktığı seviyenin 2/3 ’ü kadar yükseliyor. Buna göre top 3. kez yere çarptığında yerden kaç metre yükselir?

Cevap: 1. kere yere çarptığında 60.2/3 = 40 metre yükselir.

2. kere yere çarptığında 40.2/3 = 80/3 metre yükselir

3. kez yere çarptığında 80/3.2/3 = 160/9 metre yükselir.

 

Soru: Aşağıdaki sayı doğrusunda -2 ve -1 arası 4 eşit parçaya, 0 ve 1 arası 5 eşit parçaya bölünmüştür. Buna göre A ve B harflerine karşılık gelen rasyonel sayıları yazınız.

Cevap: A ya karşılık gelen kesri değer -5/4 tür.

B ye karşılık gelen kesri değer 3/5 tir.

 

Soru: -13/4 ile 14/5 rasyonel sayıları arasında kaç tane tam sayı vardır?

Cevap: -13/4 kesri -3, 2 küsür yapar.

14/5 kesri ise 2,8 yapar.

O halde bu iki rasyonel sayı arasıda -3, -2, -1, 0, 1 ve 2 tam sayıları vardır.

 

Soru: 72 sayısının 1/3 ’ünün 5/8 ’i kaçtır?

Cevap: 72 sayısının 1/3 ü 72.1/3 = 24 yapar.

24 ün de 5/8 i 24.5/8 = 15 yapar arkadaşlar.

 

Soru: 32 kişilik bir sınıfın 5/8 ’i erkektir. Erkeklerin 3/4 ’ünün, kızların da 5/6 ’sının en sevdiği ders matematik olduğuna göre bu sınıfta kaç öğrencinin en sevdiği ders matematiktir?

Cevap: 32 kişilik bir sınıfın 5/8 ’i erkek ie 32.5/8 = 20 kişi erkektir.

32 – 20 = 12 kişi de kız öğrencidir.

Erkeklerin 3/4 ’ünün yani 20.3/4 = 15 öğrenci

kızların da 5/6 ’sının yani 12.5/6 = 10 öğrenci nin en sevdiği ders matematiktir.

Toplamda ise 15 + 10 = 25 öğrencinin en sevdiği ders matematiktir.

 

Soru: Bir sınavdaki soruların yarısı çoktan seçmeli, 3/7 ’si açık uçlu sorular, diğerleri ise boşluk doldurma sorularıdır. Sınavda 5 tane boşluk doldurma sorusu bulunduğuna göre toplam kaç soru olduğunu bulunuz.

Cevap: Sınavdaki tüm sorulara 14A diyelim arkadaşlar.

soruların yarısı çoktan seçmeli ise 14A/2 = 7A yapar.

3/7 ’si açık uçlu sorular ise 14A.3/7 = 6A yapar.

diğerleri ise boşluk doldurma soruları ise 7A- 6A  dan A= 5 olur.

Toplam soru sayısı ise 14A kadardır Yani 14.5 = 70 adettir.

Bir cevap yazın