7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 120

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 120 için 2019 – 2020 yeni öğretim yılında çıkmış olan soruların çözümlerini bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: Uzun kenarı kısa kenarının 2 katı olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin çevresine üç sıra dikenli tel çekilmek isteniyor. Bu iş için toplam 162 m tel gerektiğine göre bahçenin uzun kenar uzunluğu kaç metredir?

A) 26 B) 24
C) 20 D) 18

Cevap:

Çevre = 6x 3 sıra olduğu için

18x = 168 olur

x = 9

uzunkenar = 2 . 9 = 18 olarak buluruz.

 

Soru: Aşağıdaki denklemlerin hangisinde bilinmeyenin değeri 5’tir?

A) –2x + 2 = 1 B) 4x – 9 = 11 C) x – 5 = 5 D) 2x – 3 = 2

Cevap: B şıkkındaki

4x – 9 = 11

–> 4x = 20

–> x = 5 olur.

 

Soru: Yandaki şekil, kısa kenarı (2x + 3) cm olan dört tane eş dikdörtgenden oluşmuştur. Şeklin çevresi 238 cm olduğuna göre x’in değeri kaçtır?

A) 2 B) 5
C) 7 D) 11

Cevap: Denlemi kuracak olursak

2 (6x + 9) + 2 (8x + 12) = 238

12x + 18 + 16x + 24 = 238

28x = 196

x = 7 olarak buluruz.

 

Soru: Asuman, 190 sayfalık bir kitabı üç günde okuyor. Asuman, ikinci gün birinci günden 20 sayfa fazla, üçüncü gün ise birinci günden 25 sayfa eksik okumuştur. Buna göre Asuman, ikinci gün kaç sayfa kitap okumuştur?

A) 85 B) 90
C) 95 D) 105

Cevap: 1. gün x dersek
2. gün x + 20
3. gün x – 25

x + x + 20 + x – 25 = 190 denklemi olur.

3x – 5 = 190

3x = 195

x = 195/3

x = 65 olarak buluruz.

2. gün x + 20 ydi. O halde 65 + 20 = 85 olarak yanıtı buluruz.

Bir cevap yazın