7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 140

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları Sayfa 140 için 2019 – 2020 yeni öğretim yılında çıkmış olan etkinlik sorularının çözümlerini bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Etkinlik Soruları

                                                 Tablo: İşçi sayısı ile bir işin bitme zamanı arasındaki ilişki

Aynı hızda çalışan işçilerin sayısı ile bir işin bitme zamanı arasındaki ilişki yandaki tabloda verilmiştir.

• Tabloda verilenlere göre satırlardaki çokluklar arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.
• Bu satırlardaki çoklukları çarpınız. Elde ettiğiniz sonuçları karşılaştırınız.
• Yaptığınız karşılaştırmadan yola çıkarak tabloda verilmeyen
boşlukları doldurunuz.
• Tabloya göre işçi sayıları aynı oranda artarken verilen zamanda
nasıl bir değişim olduğunu açıklayınız.

Cevaplar

Tabloya göre değişkenlerden birinin değeri artarken verilen zamanda 10diğerinin değeri aynı oranda azalmıştır. İşçilerin sayısı birer birer arttıkça işin bitme süresi aynı oranda azalmıştır.
Bu demektir ki bu iki değişken arasında ters orantı vardır. Ters orantı olduğundan değerleri birbiri ile çarpalım;

1 · 60 = .. = 5. 12 = k olur.

Yani orantının orantı sabiti k = 60‘dır. Tablodaki boş alanları a, b ,c diye isimlendirelim arkadaşlar. Buna göre yukarda yazdığımız denklemi tekrar yazalım.

1 · 60 = a. 30 = 3. b = c. 15 = 5. 12 = k olur.

a. 30 = k ve k = 60 olduğuna göre;

a. 30 = 60

a = 2‘dir.

3. b = k ve k = 60 olduğuna göre;

3. b = 60

b = 20 ‘dir.

c. 15 = k ve k = 60 olduğuna göre;

c. 15 = 60

c = 4‘dür.

Bir cevap yazın